Underhåll. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Underhåll. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift | Manualzz

Underhåll

Underhåll

Filter

Kontrollera, rengör och byt (om det behövs) följande filter

en gång i veckan. Se till att följa Spolning av blandat

material, sidan 36, före filterunderhåll.

• För båda pumpfiltren; se handbok 311762 för anvisningar.

• För blandningsrörets huvudluftinloppsfilter; se handbok 313289, avsnittet Byt ut luftfilterinsats, för anvisningar.

• För luftregulatorfilter (5 mikrometer) på luftreglageenheten; se handbok 313289, avsnittet

Byt luftfilterinsats, för anvisningar.

• För B-sidans blandningsrörssil (när det behövs); se handbok 312749.

Tätningar

Kontrollera och dra åt halstätningarna på båda pumparna och doseringsventilerna en gång i veckan. Se till att följa

Spolning av blandat material, sidan 36, innan

tätningarna dras åt.

Rengöringsprocedur

1.

Se till att all utrustning är jordad. Se Jordning, sidan 11.

2.

Se till att området där sprutan ska rengöras är välventilerat och avlägsna alla källor till antändning.

3.

Slå av alla värmare och låt utrustningen svalna.

4.

Spola ut blandat material. Se Spolning av blandat

material, sidan 36.

5.

Avlasta trycket. Se Tryckavlastningsprocedur, sidan 34.

6.

Stäng av sprutan och slå av all ström.

Se Avstängning av hela systemet, sidan 39.

7.

Rengör enbart yttre ytor med en trasa doppad i lösningsmedel som är kompatibelt med sprutmaterialet och de ytor som rengörs.

8.

Låt lösningsmedlet hinna torka innan sprutan används igen.

3A0016L 49

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents