Tillbehör och satser. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Tillbehör och satser. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift | Manualzz

Tillbehör och satser

Tillbehör och satser

Alla tillbehör och satser är inte godkända för användning i riskområden. Se separata handböcker för tillbehör och satser för information om godkännanden.

75-liters fathållarsats (20 gallon), 255963

En komplett 75-liters (20 gallon) fathållare med dubbla väggar. Mer information finns i handbok 312747.

5:1 inmatningspumpsats, 256276

För att mata in trögflytande material från en 75-liters

(20 gallon) fathållare till en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312769.

Fathållarvärmarsats (240 V), 256257

För uppvärmning av vätska i 75-liters (20 gallon) fathållare. Mer information finns i handbok 312747.

Sats med 26-liters fathållare (7-gallon) och fäste,

256260 (grön)

24N011 (blå)

En 26 l (7 gallon) fathållare och monteringsfäste.

Monteras på sidan eller baksidan av XM-sprutan.

Mer information finns i handbok 406699.

Universell vätskeinloppssats för fathållare,

256170

För att ansluta vilken som helst av de fyra underdelsmodellerna som medföljer XM-sprutor till en 75-liters (20 gallon) fathållare. Mer information finns i handbok 312747.

Universell fathållarmonteringssats, 256259

För att montera en 75-liters (20 gallon) fathållare på sidan eller baksidan av en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312747.

2:1-fatmatningssats, 256232

En T2 pumpinmatningssats och en Twistork skakarsats för blandning och matning av trögflytande material från ett 208 l (55 gallon) fat till en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312769.

Twistork

®

omrörarsats, 256274

För att blanda trögflytande material i en 75-liters

(20 gallon) fathållare. Mer information finns i handbok

312769.

5:1-fatmatningssats, 256255

En inmatningssats för 5:1-pumpar och en Twistork omrörarsats för blandning och matning av trögflytande material från ett 208 liters (55 gallon) fat till en XM-spruta.

Mer information finns i handbok 312769.

T2 matningspumpsats, 256275

För att mata in trögflytande material från en 75-liters

(20 gallon) fathållare till en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312769.

Uppvärmningscirkulationssats för fathållare/slang, 256273

För cirkulation av uppvärmt vatten genom en 75,71-liters

(20 gallon) fathållare, värmarslang och Viscon

HP-värmare. Mer information finns i handbok 313259.

52 3A0016L

Avfuktarsats, 256512

För användning med 75-liters (20 gallon) fathållare.

Mer information finns i handbok 406739.

Tillbehör och satser

10:1-fatmatningssats, 256433

För matning av mycket trögflytande material från ett

208-liters (55 gallon) fat till en XM-spruta. Mer information finns i handbok 312769.

Sats med svängbara hjul, 256262

För montering av svängbara hjul på XM-sprutram.

Mer information finns i handbok 406690.

Stängnings-/backventilsats, 255278

För utbyte av avstängnings- eller kontrollventil.

Mer information finns i handbok 313343.

Slanghållarsats, 256263

För montering på sidan, framsidan eller baksidan av

XM-sprutramar. Mer information finns i handbok 406691.

Generatoromvandlingssats, 256991

För att omvandla XM-sprutans elförsörjning från vägguttag till egensäker generator. Mer information finns i handbok 313293.

Sats med nedre sil och ventil, 256653

För att sila material från en inmatningspump till en

XM-sprutas vätskeinlopp. Mer information finns i handbok 312770.

Blandningsrörssats, 255684

Mer information finns i handbok 312749.

Eltillförselsats för elektrisk uppvärmd slang,

256876

För bevakning och kontroll av vätsketemperatur i uppvärmda slangar med lågspännning. Mer information finns i handbok 313258.

Fristående blandningsrörs- och vagnsats,

256980

För att ändra till en fristående blandningsrörssats med skydd. Mer information finns i handbok 312749.

Strypventilsats, 24F284

För doseringsutlopp B på fristående blandningsrörmaskiner.

Används för att konvertera tidiga XM-maskiner utan ventil på utlopp B.

Sats med 35 MPa (350 bar, 5 000 psi) tvåkomponents uppvärmd huvudslang

Sats med elektrisk uppvärmd slang för att lägga till ytterligare avsnitt.

Del

248907

248908

Beskrivning

Sats för uppvärmd slang; 1/4 tum innerdiameter x 3/8 tum innerdiameter;

15,2 m (50 fot)

Sats för uppvärmd slang; 3/8 tum innerdiameter x 3/8 tum innerdiameter;

15,2 m (50 fot)

Skruvnyckel för vätskebägare i Xtreme pump, 15T258

Skruvnyckel för filter i Xtreme-pump,

16G819

Skruvnyckel för strypventil, 126786

För justering av strypventil. Se sidan 33.

3A0016L 53

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents