Bilaga B. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Bilaga B. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift | Manualzz

Bilaga B

Bilaga B

Doseringsdiagram

Doseringsdiagram utan fristående blandningsrör

XT doseringsdiagram

Linjära givare

Luftreglering

Dubbla motorstyrningar

NXT NXT

6500 6500

Luftmotor Luftmotor

Reglage

Återcirkulationsreturtryckstyrning

A

R

E

Å

L

L

B

E

H

Tyngd- eller pumpmatning

250 HF eller

180 hk

A

V

Ä

R

E

R

M

A

Styrventiler

Cirkulation avstängning/back psi rtd

I

L

N

S

P

O

N

G psi rtd

Prov- och testkranar

V

Ä

R

M

A

R

E

145 HP

B

L

L

A

R

E

B

E

H

Å

Avstängnings- och backventiler för blandarrör

Blandningsrör

Inställbar balansstrypning för ”B”

Vätskeledning

Styrkabel

Luftsignal

Integrationsslang min. 3/8" x 25 ft

Observera: Fler pistoler får bara kopplas in efter integrationsslang och blandare

Sprutpistol 3

Blandare Sprutpistol

Sprutpistol 2

BÖJLIG PISTOLSLANG

3A0016L 71

Bilaga B

Doseringsdiagram med fristående blandningsrör

Linjära givare

NXT

6500

Luftmotor

Tung-

Srelän

XM doseringsdiagram med fristående blandarrör

Luftreglering

Dubbla motorstyrningar

NXT

6500

Luft- motor

Reglage

Återcirkulationsreturtryckstyrning

A

R

L

L

E

B

E

H

Å

Tyngd- eller pumpmatning

250 HF eller

180 hk

A

Cirkulation på/av

Prov- och testkranar

A

R

E

V

Ä

R

M

Styrning

Ventiler psi rtd psi rtd

Avstängning och slangisoleringsbackventiler

R

E

M

A

V

Ä

R

220 HF eller

145 HK

B

A

R

L

L

E

B

E

H

Å

Dessa isoleringsbackventiler måste läggas till för fristående blandarrör. Det säkerställer att tryckgivare mäter pumputmatning och kavitering och inte bara dämpat slangtryck.

Renspola

Vätskeledning

Styrkabel

Luftsignal

Fristående avstängnings- och backventiler

Blandningsrör

Observera: Fler pistoler får bara kopplas in efter integrationsslang och blandare

Inställbar balansstrypning för ”B”

Sprutpistol 3

Blandare

Integrationsslang min. 3/8" x 25 ft

Sprutpistol

Sprutpistol 2

72 3A0016L

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents