Bilaga C. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift

Add to my manuals
88 Pages

advertisement

Bilaga C. Graco 3A0016L - XM flerkomponentssprutor, Drift | Manualzz

Bilaga C

Bilaga C

Riktlinjer gällande nätsladdar

Använd riktlinjerna i följande tabell för att avgöra vilken elsladd som krävs för ditt system.

Tabell 3: Riktlinjer gällande nätsladdar

Nätaggregat

Viscon

HP-vätskevärmare

XM_A (00, 11, 13,

21, 23, 30-32)

Vägg

Ej tillämplig

Konfigureringsalternativ:

Reglage

1 A, 120 Vac

Ej tillämplig

XM_A (14-19,

24-29)

Vägg

Ej tillämpl.

1 A, 120/240 Vac

Ej tillämpl.

XM_B (alla)

Vägg; kopplingsbox

Två värmare

1 A, 240 Vac

32 A med

240 VAC, enfas

Viscon HP (2)

Doppvärmare för fathållare (2)

Ej tillämplig

Viscon HP med värmecirkulation

(1)

Elektrisk slangstyrning (1)

Ej tillämplig

Ej tillämplig

G Toppström vid full belastning vid 240 V, enfas

1 A

Sladdspecifikation AWG (mm

2

) vid:

13 A vid 240 V, enfas

16 A vid 240 V, enfas eller

30 A

X

15 A vid 240 V, enfas X

13 A vid 240 V, enfas

16 A vid 240 V, enfas eller

15 A vid 240 V, enfas

62 A

240 V, 1 PH

240 V, 3 PH

380 V, 3 PH

Ej tillämplig

X

4 (21,2) tvåledare + jord

6 (13,3) treledare + jord

6 (13,3) fyrledare + jord

XM_C (alla)

Vägg

Två värmare

1 A, 240 Vac

32 A med

240 VAC,

enfas

13 A vid 240 V, enfas

16 A vid 240 V, enfas X eller

15 A vid 240 V, enfas X

62 A

X

XM_D (00, 11, 13,

21, 23, 30-32)

XM_D (17, 19, 27,

29) generator generator

Ej tillämplig Ej tillämpl.

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämpl.

0 A

(enbart luft)

Ej tillämplig

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

16 A vid 240 V, enfas (dras av användaren med explosionssäkra metoder)

Ej tillämpl.

16 A

Ej tillämpl.

XM_E (alla) generator

Två värmare

Ej tillämpl.

32 A vid 240 V, enfas (dras av användaren med explosionssäkra metoder)

Ej tillämpl.

16 A vid 240 V, enfas (dras av användaren med explosionssäkra metoder)

Ej tillämpl.

48 A

Ej tillämpl.

X Dras av användaren om sådana beställts. Sladdstorlek bestäms av användaren.

G Ström vid full belastning med alla komponenter igång med maximal kapacitet. Säkringskrav för olika flödeshastigheter och värmartemperaturinställningar kan vara mindre.

3A0016L 73

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents