Modeller DCM och ADCM. Graco 332958A, DCM and ADCM

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Modeller DCM och ADCM. Graco 332958A, DCM and ADCM | Manualzz

Modeller DCM och ADCM

Modeller DCM och ADCM

DCM och ADCM är inte godkända för riskområden förutom om modulen, alla tillbehör och all ledningsdragning möter lokala och nationella föreskrifter.

Modellnr.

24L096*

24N671*

24L097*

24N672*

Serie

A

A

A

A

Godkänd för riskområde klass

I

, div 1, grupp D, T3 (Nordamerika); klass

I

, zon 0, grupp IIA , T3 (Europa)

Beskrivning

Styrmodul för display (DCM)

DCM med fäste

Styrmodul för avancerad display (ADCM)

ADCM med fäste

9902471

Klass I , div.1, group D T3

Ex ia [ia]

Ta = 0 °C till 50 °C

Egensäker apparat

Del av ett egensäkert system.

För användning i klass I , division 1, grupp D T3 riskområden

Se

Bilaga A – kontrollritning 16M169, page 13

för enhetsparametrar.

* OBSERVERA! Dessa modeller är inte till försäljning.De är grundmodeller som används i andra Graco-system.Se din systemhandbok för sats- och delinformation.

332958A 3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals