Skötsel. Graco 332958A, DCM and ADCM

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Skötsel. Graco 332958A, DCM and ADCM | Manualzz

Skötsel

Skötsel

Uppdatera programvara

Handbok 3A1244 kommer att medfölja alla nödvändiga programvaruuppdateringar.Följ alla anvisningar och varningar i handbok 3A1244 vid uppdatering av programvaran för din DCM eller

ADCM.

Byt batteri

Byt endast ut batteriet om klockan slutar fungera efter att strömmen stängts av eller vid ett strömavbrott.

Det kan förekomma gnistor vid batteribyte.Byt endast ut batteriet i ett icke-riskområde undan från brandfarliga vätskor och ångor.

OBSERVERA

Bär jordningsarmband för att undvika skador på kretskortet.

1. Koppla bort strömmen.

2. Ta bort modulen från fästet.

3. Fäst jordningsarmbandet.

4. Ta bort 4 skruvar och ta sedan bort åtkomstkåpan.

5. Använd en vanlig skruvmejsel för att lirka ut det gamla batteriet.

OBSERVERA!Kassera batterier i en godkänd behållare och enligt gällande lokala riktlinjer.

6. Byt ut med ett nytt batteri.Se till att batteriet ryms under kopplingsflikarna innan den andra änden snäpps fast.

OBSERVERA!Använd enbart Panasonic CR2032 batterier vid byte.

7. Sätt tillbaka kåpan och skruvarna.

8. Snäpp fast modulen i fästet.

10 332958A

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals