Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor. Sony DVP-FX950

Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor. Sony DVP-FX950

Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor

Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate între paranteze.

Player

0/7%2 #(!2'%

/0%2!4% /&& /.

(/,$

6/, $)30,!9

-%.5

2%452.

/04)/.3

053(#,/3%

0(/.%3

!

"

/0%.

!5$)/

).

/54

6)$%/

).

/54

$#).

6

Butoanele 2 , 3 , 4 şi 5 (însă nu butoanele

C/X/x/c

/ENTER) pot fi acţionate printr-o singură atingere.

Butonul VOL (volum) + şi cel

N

(redare) au câte un punct tactil. Folosiţi aceste puncte ca orientare la acţionarea player-ului.

1

Ecran LCD, pag. 9

2

Buton VOL (volumul sonor) +/–

Pentru ajustarea volumului.

Acţionaţi cu o singură atingere a + sau –.

Puteţi regla volumul şi prin glisând degetul pe cursorul tactil. Deplasarea degetului dinspre centru spre + va conduce la mărirea volumului; deplasarea degetului de la centrul spre – conduce la scăderea volumului. (Aceeaşi operaţie în “Modul LCD” poate fi utilizată pentru ajustarea nivelului de calitate a imaginii.

Consultaţi pag. 20.)

3

Buton

N

(redare), pag. 15

Începe sau reîncepe redarea.

Buton

X

(pauză), pag. 15

Începe sau reîncepe pauza.

Buton

x

(stop), pag. 15

Opreşte redarea.

Buton

.

(precedent)

Se trece la începutul capitolului/ pistei/ scenei curente.

Pentru trecerea la începutul capitolului/ pistei/ scenei precedente, apăsaţi de două ori butonul.

>

(următor)

Se trece la capitolul, pista sau scena următoare.

4

DISPLAY (Afi şare)

Sunt afi şate pe ecran informaţii legate de redare

La redarea unui DVD : sunt afi şate informaţiile de redare şi este modifi cat modul de redare. Consultaţi pag. 17.

La redarea unui CD sau a unui fi şier video: de câte ori apăsaţi butonul, sunt comutate informaţiile temporale.

La redarea unui VIDEO CD : sunt afi şate informaţii legate de redare.

Continuare...

5

5

Buton MENU (Meniu)

La redarea unui DVD VIDEO : este afi şat meniul.

La redarea unui CD sau a unui VIDEO CD : de câte ori apăsaţi butonul se comută între Redarea repetitivă, Redarea aleatorie şi Redare. (Numai dacă pentru “PBC” este aleasă varianta “Off” pentru VIDEO CD.)

La redarea unui fi şier JPEG : este afi şată lista de miniaturi şi este redată o prezentare de imagini. Consultaţi pag. 19.

Buton RETURN

Se revine la interfaţa precedentă.

Butoane

C/X/x/c

Este deplasat cursorul pentru selectarea unui element afi şat.

La redarea unui DVD, a unui CD sau a unui

VIDEO CD :

C/c de la player funcţionează la fel ca butoanele m/M

de la telecomandă.

Buton central (ENTER)

Este accesat elementul selectat.

La redarea unui DVD, a unui CD, a unui VIDEO

CD sau a unui fi şier video : butonul ENTER de la player funcţionează la fel cel

N

de la telecomandă

Buton OPTIONS

Este afi şat meniul pentru ajustarea ecranului

LCD (pag. 20) şi pentru utilizarea interfeţei de confi gurare (pag. 21).

6

Senzor (pentru telecomandă)

Când folosiţi telecomanda, îndreptaţi-o către senzorul care îi este dedicat .

7

Difuzor

8

Capac compartiment pentru disc

(pag. 15)

9

Buton OPEN (pag. 15)

Deschide capacul compartimentului pentru disc.

0

PUSH CLOSE (pag. 15)

Închide capacul compartimentului pentru disc.

qa

Indicator POWER (pag. 15)

qs

Indicator CHARGE (

Încărcare

) (pag. 11)

qd

Buton OPERATE, pag. 15

Porneşte sau opreşte player-ul.

qf

Comutator HOLD

Pentru a evita acţionarea din greşeală a butoanelor player-ului, deplasaţi comutatorul

HOLD în direcţia indicată de săgeată.

Toate butoanele player-ului vor fi blocate, pe când cele ale telecomenzii pot fi în continuare acţionate.

qg

Mufe PHONES (căşti) A, B

qh

Mufă USB - tip A (pag. 19)

Conectaţi un dispozitiv USB la această mufă.

qj

Mufă AUDIO IN/OUT (pag. 14)

qk

Mufă VIDEO IN/OUT (pag. 14)

ql

Mufă DC IN 9,5 V (pag. 11, 12)

Conectaţi adaptorul de reţea sau pe cel pentru bateria maşinii.

w;

Buton INPUT SELECT (pag. 14)

La fi ecare apăsare a butonului, imaginea de pe ecranul LCD comută astfel :

• modul disc (implicit) : când este redat discul introdus.

• modul USB : când sunt redate fi şiere DATA de la dispozitivul USB conectat. Pe ecranul LCD este afi şată indicaţia “USB” când selectaţi acest mod.

• modul Line In : când este recepţionat un semnal de redat de la un echipament A/V conectat. Pe ecranul LCD apare indicaţia “Line In” când selectaţi acest mod.

6

Telecomandă

Butoanele

VOL +

,

5

,

N şi AUDIO au câte un punct tactil. Folosiţi punctul tactil ca referinţă, la acţionarea player-ului.

wa

Butoane numerotate

Pentru introducerea numărului capitolului, al titlului etc.

La redarea unui DVD VIDEO, a unui CD sau a unui VIDEO CD : pentru căutarea directă prin introducerea numărului titlului / capitolului / pistei folosind butoanele numerotate şi apăsând apoi butonul ENTER. (Numai când pentru

“PBC” este aleasă varianta “Off” pentru VIDEO

CD.)

Pentru a trece de la un titlul sau capitol la altul, apăsaţi

C/c

.

Buton CLEAR

Şterge câmpul de introducere numerelor.

ws

Buton TOP MENU (Meniu superior)

La redarea unui DVD VIDEO : este afi şat meniul superior.

La redarea unui DVD VR : comută între

"Original" şi "Play List" la lista de redare creată pe disc. În cursul redării, nu puteţi comuta.

Apăsaţi de două ori x

şi apăsaţi TOP MENU.

wd

Butoane REPLAY (reluare) /

ADVANCE (avans instantaneu)

Este reluată scena / se avansează puţin, rapid, scena curentă (numai la DVD).

wf

Butoane

m/M

(scanare / cu

încetinitorul)

Deplasare rapidă înainte / înapoi la apăsarea butonului în cursul redării. Apăsaţi de mai multe ori acest buton pentru a modifi ca viteza.

La redarea unui DVD : deplasarea cu încetinitorul

în urmă / înainte dacă este apăsat în timpul pauzei. Apăsaţi de mai multe ori acest buton pentru a modifi ca viteza de deplasare.

La redarea unui VIDEO CD sau a unui fi şier video : redare cu încetinitorul dacă este apăsat

în timpul pauzei. Apăsaţi de mai multe ori acest buton pentru a modifi ca viteza.

Continuare...

7

wg

Buton ANGLE

Este schimbat unghiul. Dacă apare (Marcaj unghi), puteţi schima unghiul de vizionare.

În funcţie de disc, este posibil ca unghiul de vizionare să nu poată fi modifi cat (numai la

DVD VIDEO).

Buton AUDIO

Este schimbat semnalul audio.

La redarea unui DVD VIDEO : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, este schimbată limba coloanei sonore. În funcţie de disc, limbile disponibile diferă.

La redarea unui DVD VR : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, tipul de sonor înregistrat pe disc comută între sonor principal, sonor secundar şi sonor principal / secundar.

La redarea unui CD sau a unui VIDEO CD : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, se comută

între modul stereo şi mono (stânga/dreapta).

La redarea unui fi şier video DivX : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, semnalul audio comută. Dacă apare mesajul “No audio” (

fără semnal sonor

), player-ul nu acceptă semnalul audio.

Buton SUBTITLE

Este schimbată subtitrarea.

La redarea unui DVD : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, se comută subtitrarea. În funcţie de disc, limbile disponibile diferă.

La redarea unui fi şier video DivX : Apăsaţi acest buton în cursul redării. Apăsaţi

X/x

şi

ENTER în timp ce sunt afi şate informaţii legate de subtitrare.

8

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project