Utilizarea într-un automobil (pentru călătorii de pe locurile din spate). Sony DVP-FX950

Utilizarea într-un automobil (pentru călătorii de pe locurile din spate). Sony DVP-FX950

Utilizarea într-un automobil

(pentru călătorii de pe locurile din spate)

Utilizaţi dispozitivul de prindere de tetieră şi adaptorul pentru bateria maşinii (ambele furnizate) pentru ca player-ul să poată fi utilizat de pasagerii de pe locurile din spate ale maşinii. b

Nu montaţi player-ul când maşina se deplasează.

Adaptorul este utilizat pentru o baterie de maşină de

12 V. Nu îl folosiţi pentru baterii de 24 de V.

Adaptorul poate fi utilizat numai în cazul maşinilor cu împământare negativă. Nu îl folosiţi pentru maşini cu împământare pozitivă.

În funcţie de tipul de scaune, este posibil ca player-ul să nu poată fi montat pe spatele acestora.

Dacă tetierea este prea înălţată, este posibil ca centura de prindere să se slăbească, putând cauza accidente sau răniri.

2

Rotiţi sau înclinaţi panoul LCD (pag. 9)

3

Ataşaţi player-ul de suportul de prindere.

Ţineţi bine player-ul bine, cu ambele mâini.

Introduceţi cârligele suportului de prindere în orifi ciile din partea de jos a player-ului.

Montarea player-ului în partea din spate a scaunului din faţă

Nu trebuie să folosiţi acumulatorul în maşină.

Opriţi player-ul şi scoateţi acumulatorul în prealabil

(pag. 11).

1

Ataşaţi de tetieră suportul de prindere.

Ajustaţi tetiera astfel încât să asiguraţi un spaţiu de aproximativ 3 cm (

1

) scaun. Ataşaţi centura cu ajutorul dispozitivului de prindere până ce se aude un clic (

2

), apoi ajustaţi lungimea centurii pentru a fi xa aparatul (

3

).

Suport de prindere

Partea de jos a player-ului

Glisaţi player-ul în direcţia indicată de săgeată, până ce se aude un clic şi este fi xat în poziţia corectă.

4

Conectaţi adaptorul pentru bateria maşinii.

12

Spre soclul pentru bricheta maşinii

Adaptor pentru bateria maşinii (furnizat) b

Şoferul nu trebuie să conecteze sau să deconecteze adaptorul pentru bateria maşinii în timp ce conduce autovehiculul.

Aranjaţi cablul astfel încât să nu împiedice şoferul şi nu aşezaţi ecranul LCD astfel încât să poată fi urmărit de acestea, pentru a nu-i distrage atenţia.

Curăţaţi soclul pentru bricheta maşinii. Dacă acesta este murdar, este posibil să nu fi e corect realizat contactul sau să apară disfuncţionalităţi.

Folosiţi adaptorul pentru bateria maşinii când motorul este pornit pentru că, în caz contrar, este posibil să fi e descărcată bateria automobilului.

Nu utilizaţi suportul de prindere de tetieră sau adaptorul pentru bateria maşinii dacă acestea au căzut pe jos sau au fost deteriorate.

Nu conectaţi dispozitivul USB când utilizaţi playerul într-o maşină. Dacă acesta este conectat, ar putea cauza un accident sau răniri în cazul în care dispozitivul USB este detaşat.

4

Detaşaţi suportul de prindere.

b

Nu decuplaţi adaptorul pentru bateria maşinii şi nu opriţi motorul înainte de a opri player-ul deoarece acesta se poate deteriora. În plus, Reluarea redării

(pag. 16) nu este posibilă în acest caz. Dacă automobilul dvs. este dotat cu un sistem de oprire inutil, dezactivaţi această funcţie înainte de a folosi player-ul în maşină.

Decuplaţi adaptorul pentru bateria maşinii după utilizare pentru a evita descărcarea acesteia.

Detaşaţi suportul de prindere după utilizare. Dacă acesta rămâne ataşat, poate cauza accidente sau răniri.

Nu lăsaţi player-ul sau accesoriile în maşină.

Nu lăsaţi acumulatorul în maşină.

După utilizarea player-ului în maşină

1

Opriţi player-ul.

2

Deconectaţi adaptorul pentru bateria maşinii.

3

Detaşaţi player-ul.

Apăsaţi clapeta de eliberare a player-ului până ce se aude un clic (

1

).

Ţineţi bine player-ul cu ambele mâini şi trageţi-l spre dvs. (

2

).

NOTĂ SPECIALĂ

Nu este acordată nici o garanţie, explicită sau implicită, în cazul în care nu respectaţi instrucţiunile din acest manual şi veţi fi direct răspunzători pentru orice fel de probleme ce decurg din încălcarea prezentelor indicaţii.

13

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project