Conectarea la un alt echipament. Sony DVP-FX950

Conectarea la un alt echipament. Sony DVP-FX950

Conectarea la un alt echipament

Prin conectarea player-ului la televizor sau la un echipament, sunt diversifi cate opţiunile de vizualizare.

b

Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul de conectat.

Înainte de conectare, opriţi player-ul şi echipamentul ce urmează a fi cuplat, apoi deconectaţi-le de la prizele de perete.

Vizionarea imaginilor cu un alt echipament

1

Conectaţi acest player la player-ul dvs. video sau la o cameră video folosind cablul audio / video (furnizat).

INPUT SELECT

Vizionarea imaginilor la televizorul conectat

1

Conectaţi player-ul la televizor sau la monitor folosind cablul audio / video

(furnizat).

INPUT SELECT

Spre mufele de intrare

AUDIO/VIDEO ale unui player video sau al unei camere video

Spre mufele de intrare

AUDIO/VIDEO ale unui televizor sau monitor

Cablu audio / video

(furnizat)

2

Porniţi player-ul şi apăsaţi în mod repetat butonul INPUT SELECT pentru a selecta

“Line In”.

Cablu audio / video

(furnizat) z

La redarea unui disc după ce aţi urmărit imagini folosind “Line In” sau “USB”, apăsaţi în mod repetat butonul INPUT SELECT (

selectarea intrării

) pentru a selecta modul disc. Consultaţi pag. 7.

Player-ul poate fi conectat la un amplifi cator AV la fel cum se conectează la televizor. Cu toate că modul de conectare este acelaşi, mufa galbenă a cablului audio / video nu este utilizată.

14

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project