Redarea fi şierelor MP3, JPEG şi video. Sony DVP-FX950

Redarea fi şierelor MP3, JPEG şi video. Sony DVP-FX950

Redarea fi şierelor MP3, JPEG şi video

Player-ul poate reda fi şiere MP3, JPEG sau video.

Pentru detalii legate de fi şierele ce pot fi redate, consultaţi “Suporturi media acceptate”, pag. 30.

Dacă alegeţi un suport DATA, este afi şată o listă a albumelor.

Discurile DATA CD înregistrate în format KODAK

Picture CD încep a fi redate automat îndată ce sunt introduse în aparat.

1

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un album, apoi apăsaţi ENTER.

Este afi şată lista de fi şiere din album.

Exemplu : lista de fi şiere MP3.

Pentru a trece la fi şierul precedent sau la cel următor

Apăsaţi

> sau

.

în cursul redării.

Pentru a opri redarea

Apăsaţi x

.

z

• Dacă este prestabilit numărul de vizionări permise, puteţi reda fişierele DivX de câte ori indică respectivul număr. Se consideră o redare fi ecare dintre următoarele situaţii :

– apăsarea butonului x

,

– oprirea player-ului (inclusiv trecerea în standby).

– deschiderea compartimentului pentru disc,

– redarea unui alt fi şier,

– apăsarea butonului SELECT (

selectarea intrării

),

– deconectarea dispozitivului USB.

b

• În funcţie de fi şier, poate dura mai mult timp până ce

începe redarea sau este posibil ca aceasta să nu aibă loc. Pentru detalii legate de fi şierele ce pot fi redate, consultaţi “Suporturi media acceptate”, pag. 30.

• Pentru a trece la pagina următoare sau la cea precedentă, apăsaţi

> sau

.

.

• Pentru a reveni la lista albumelor, apăsaţi

X/x pentru a selecta şi apăsaţi ENTER.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un fi şier, apoi apăsaţi ENTER.

Redarea începe de la fi şierul selectat.

Selectarea unui fi şier JPEG

Pentru a roti o imagine JPEG

Apăsaţi

C/X/x/c

în timp ce urmăriţi un fi şier de imagine. Poate fi rotit fi ecare fi şier în parte : c

: imaginea este rotită cu 90 de grade în sens orar ;

C

: imaginea este rotită cu 90 de grade în sens antiorar ;

X

: imaginea este inversată pe verticală (sus şi jos) ; x

: imaginea este inversată pe orizontală (stânga şi dreapta).

18

Pentru a fi afi şată lista de miniaturi

Apăsaţi MENU.

Fişierele de imagine din album apar în 12 zone pe ecran.

Redarea datelor de pe dispozitivul USB

Puteţi reda fi şiere DATA de pe un dispozitiv USB.

1

Apăsaţi INPUT SELECT pentru a selecta

“USB”.

2

Conectaţi un dispozitiv USB la mufa

USB.

Pentru a trece la lista precedentă sau următoare de miniaturi, selectaţi “ b

Prev” sau “

B

Next” în partea de jos a ecranului şi apăsaţi ENTER.

Pentru a părăsi lista de miniaturi, apăsaţi MENU.

Redarea unei prezentări de imagini

1

Apăsaţi MENU.

Este afi şată lista de miniaturi.

2

Apăsaţi

C/X/x/c

pentru a selecta “Slide

Show” din partea de jos a ecranului, apoi apăsaţi ENTER.

Redarea prezentării de imagini începe de la fi şierul afi şat.

Mufă USB Dispozitiv USB

Pentru a deconecta dispozitivul

USB

1

Apăsaţi INPUT SELECT pentru a deselecta

“USB”.

2

Deconectaţi dispozitivul USB.

Pentru a opri prezentarea de imagini

Apăsaţi x

pentru a reveni la lista fi şierelor.

Apăsaţi MENU pentru a reveni a lista de miniaturi.

Pentru ca

prezentarea de imagini

să facă o pauză

Apăsaţi

X

.

În legătură cu dispozitivele USB marca Sony acceptate

Sunt acceptate următoarele dispozitive de memorie

USB Memory Stick marca Sony ce pot fi citite/ inscripţionate şi dispozitive fl ash USB “Micro Vault”:

MSAC-US40, seria USM-J, seria USM-JX, seria

USM-J/B, seria USM-L, seria USM-LX.

b

Nu deconectaţi dispozitivul USB în timp ce indicatorul de acces clipeşte deoarece pot fi pierdute sau deteriorate datele.

Dispozitivele USB care pot fi conectate la player sunt memorii fl ash şi cititoare multicard. Alte dispozitive

(camere digitale, hub USB etc.) nu pot fi conectate.

Când este cuplat un dispozitiv care nu este acceptat, este afi şat un mesaj de eroare.

19

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project