Ajustarea dimensiunii şi calităţii imaginii. Sony DVP-FX950

Ajustarea dimensiunii şi calităţii imaginii. Sony DVP-FX950

Ajustarea dimensiunii şi calităţii imaginii

Puteţi ajusta imaginea afi şată pe ecranul LCD.

1

Apăsaţi OPTIONS.

Este afi şată interfaţa meniului.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “LCD Mode” şi apăsaţi ENTER.

Este afi şată interfaţa “LCD Mode” (

Mod LCD

).

Elemente

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta elementele şi apăsaţi ENTER.

LCD Aspect (

format LCD

) :

este modifi cată dimensiunea imaginii. Selectaţi “Normal”,

“Full” (

integrală

) sau “Zoom” (

mărite

) apăsând

X/x

*

1

.

Backlight (

luminozitate

) :

este ajustată luminozitatea prin apăsarea butoanelor

C/c sau VOL+/–* 2 .

• Contrast :

este stabilită diferenţa dintre zonele luminoase şi cele întunecate ale imaginii prin apăsarea butoanelor

C/c

sau

VOL+/–*

2

.

Hue (

nuanţe

) :

este ajustat balansul pentru culorile roşu şi verde prin apăsarea butoanelor

C/c sau VOL+/–*

2

.

• Color (

culoare

) :

este ajustată gama de culori prin apăsarea butoanelor

C/c

sau VOL+/–*

2

.

Default (

implicit

) :

se revine la reglajele implicite stabilite din fabrică.

4

Apăsaţi ENTER.

20

* 1

În cazul alegerii variantei “Normal”, imaginile sunt afi şate în formatul lor original, menţinându-se formatul iniţial al acestora. Imaginile în format 4:3 sunt afi şate cu benzi negre în ambele părţi laterale ale ecranului, iar cele 4:3 letterbox (cinemascop) sunt afişate cu benzi negre de jur-împrejurul ecranului.

În modul “Full” (integrale), imaginile sunt ajustate pentru a umple complet ecranul. Imaginile 16:9 sunt afi şate în formatul original. (Benzile negre

înregistrate în formatul 16:9 nu pot fi eliminate).

Imaginile în format 4:3 sunt extinse.

În modul “Zoom” (mărite), imaginile sunt afi şate la lăţime completă. Zonele din partea de sus şi de jos ale imaginii sunt tăiate puţin.

*

2

Aplelaţi la acţionarea printr-o singură atingere a butoanelor + sau – de la player. Puteţi de asemenea să reglaţi volumul sonor deplasând degetul pe cursorul tactil. Pentru detalii legate de VOL +/–, consultaţi pag. 5.

Pentru a opri afi şarea interfeţei meniului

Apăsaţi OPTIONS sau RETURN de două ori.

b

În funcţie de disc, dimensiunile de ecran disponibile diferă.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project