Index. Sony DVP-FX950

Index

A

Afi şare pe ecran (OSD) ........ 22

Afi şare la televizor ............... 21

Alegerea limbii ..................... 22

Audio................................ 8, 23

AUDIO DRC ....................... 22

AUDIO SETUP .................... 22

B

Baterie pentru telecomandă .. 10

C

CD .................................. 15, 30

Cod de regiune ..................... 32

Confi gurare .......................... 21

Confi gurare audio ................. 22

Confi gurare generală ............ 21

Continuare redare ................. 16

Contral parental .................... 23

D

DATA .......................................

Disc MENU ......................... 22

DivX (fi şier video) ......... 18, 31

DVD ............................... 18, 30

F

Fişiere audio

MP3 ............................. 18, 31

Fişiere foto

JPEG ........................... 18, 31

Fişiere video

DivX ............................ 18, 31

MPEG-4 ...................... 18, 31

Format ecran LCD ............... 20

I

Interfaţă cu informaţii legate de redare ................................ 17

Interfaţă de protejare a ecranului

.................................... 16, 22

S

SCREEN SAVER .............. 16, 22

Soluţionarea problemelor ....... 25

Subtitrare (SUBTITLE) ...... 8, 23

Suporturi media ce pot fi redate ..

................................................. 30

J

JPEG ............................... 18, 31

U

USB ......................................... 19

L

LANGUAGE SETUP ........... 23

V

VIDEO CD ........................ 15, 30

M

Marcaj unghi ..................... 8, 22

Meniu disc ............................. 22

Mod LCD .............................. 20

MP3 ................................. 18, 31

MPEG-4 .......................... 18, 31

Indicaţii numerice

16:9 ........................................ 21

4:3 LETTER BOX .................. 21

4:3 PAN SCAN ....................... 21

O

OSD....................................... 22

P

PARENTAL CONTROL ....... 23

Parolă .................................... 23

PBC, redare ..................... 16, 22

Prezentare de imagini ............ 19

R

Redare aleatorie

(RANDOM PLAY) ........... 16

Redare PBC ..................... 16, 22

Redare repetivită

(REPEAT PLAY) .............. 16

Redare continuă

(RESUME PLAY) ............ 16

33

z

Pentru a afl a informaţii, indicaţii şi observaţii utile legate de produsele şi de serviciile Sony vă rugăm să vizitaţi adresa de Internet : www.sony-europe.com/myproduct http.//www.sony.ro

RO

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului

înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project