Namen van onderdelen en regelaars. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Namen van onderdelen en regelaars. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

6

NL

Namen van onderdelen en regelaars

Deze handleiding beschrijft de bediening met gebruik van de afstandsbediening, maar dezelfde bedieningen kunnen ook worden uitgevoerd met de toetsen die dezelfde of gelijkwaardige namen hebben op het apparaat.

Apparaat

– Bovenaanzicht

– Vooraanzicht

Afstandsbediening RM-AMU166

1 "/1

(aan/stand-by)

Voor het inschakelen van het systeem of het stand-by schakelen.

B

LED SPEAKER (pagina 22)

Voor het veranderen van de verlichting.

C

VERTICAL SOUND-aanduiding

Licht op wanneer een vertikaal geluidseffect is geactiveerd.

D

BLUETOOTH-aanduiding

(pagina 15)

Toont de

Bluetooth

-status van het systeem.

E

BLUETOOTH (pagina 15, 17)

Druk om de

Bluetooth

-functie te kiezen.

Houd even ingedrukt om het

Bluetooth

-koppelen te activeren tijdens de

Bluetooth

-functie.

F

VERTICAL SOUND (pagina 21)

Voor het kiezen van het vertikale geluidseffect.

G

FLANGER, ISOLATOR

(pagina 21)

Voor het kiezen van het DJ EFFECTtype.

H

Apparaat: VOLUME/

DJ CONTROL +/–

Voor het instellen van het volume.

Voor het instellen van het DJ

EFFECT-niveau (pagina 21).

Het volume kan niet met deze knop worden ingesteld wanneer DJ

EFFECT is geactiveerd.

Afstandsbediening:

VOLUME + * /–

Voor het instellen van het volume.

I

BASS BAZUCA (pagina 21)

Voor het kiezen van het BASS

BAZUCA-effect.

J

EQ (pagina 21)

Voor het kiezen van het vooringestelde geluidseffect.

K

13)

(USB)-poort (pagina 11, 12,

Voor het verbinden van een los verkrijgbare iPod/iPhone of USBapparaat.

L

Aansluiting voor Apple-

apparaat (pages 10, 12)

M

Vergrendelbeugel (pagina 11)

N

PUSH-toets (pagina 11)

O m/M

(terug/snel voorwaarts)

Houd ingedrukt om een bepaald punt in een track of bestand tijdens weergave op te zoeken.

7

NL

8

NL

Apparaat:

l/L

(achterwaarts/voorwaarts)

Afstandsbediening:

./>

(achterwaarts/voorwaarts)

Voor het kiezen van een track of bestand.

Apparaat: TUNING +/–

Afstandsbediening: +/–

(afstemmen)

Voor het afstemmen op een gewenste zender.

P

(N-Markering) (pagina 17)

Near Field Communication (NFC) aanraakpunt-aanduiding.

Q

Apparaat: FUNCTION

Afstandsbediening:

FUNCTION +/–

Voor het kiezen van een functie.

R

Displaypaneel

S

Afstandsbedieningssensor

T

+/– (kiezen map)

Voor het kiezen van een map van een

USB-apparaat.

U

Apparaat:

NX

(afspelen/ pauzeren)

Afstandsbediening:

N

* (afspelen),

X

(pauzeren)

Voor het starten of pauzeren van de weergave.

Voor het voortzetten van de weergave van het USB-apparaat, drukt u op

NX of N .

x

(stoppen)

Voor het stoppen van de weergave.

Druk tweemaal om de functie voor het voortzetten van de weergave van het

USB-apparaat uit te schakelen.

V

TIMER MENU (pagina 11, 22)

Voor het instellen van de klok en timers.

W

Voor het invoeren van de instellingen.

X

OPTIONS

Voor het oproepen of verlaten van het optiemenu.

Y

RETURN

O

Voor het terugkeren naar de voorgaande keuze.

Z

/ / /

Voor het kiezen van onderdelen van het optiemenu of timermenu.

wj

TUNER MEMORY (pagina 20)

Voor het opslaan van radiozenders.

wk

PLAY MODE/TUNING MODE

Voor het kiezen van de weergavefunctie van een USB-

apparaat (pagina 13).

Voor het kiezen van de afstemfunctie

(pagina 19).

wl

REPEAT/FM MODE

Voor het herhaald luisteren naar een

USB-apparaat, een enkel track of

bestand (pagina 13).

Voor het kiezen van de FMontvangstfunctie (mono of stero)

(pagina 19).

e;

SLEEP (pagina 22)

Voor het instellen van de slaaptimer.

ea

DISPLAY

Voor het veranderen van de informatie op het displaypaneel.

* De VOLUME + en N -toetsen hebben een voelbare stip. Gebruik deze stip ter referentie bij de bediening van het systeem.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents