Basisbediening. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Basisbediening. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

12

NL

Basisbediening

Weergave van een iPod/iPhone

x

Bij een verbinding met de aansluiting voor een Appleapparaat

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/– om de iPod-functie te kiezen.

2

Plaats de iPod/iPhone op de aansluiting voor een Appleapparaat.

3

Druk op de PUSH-toets en zet de iPod/iPhone vast.

4

Druk op

N

.

x

Wanneer verbonden met de

-poort

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/– om de

USB-functie te kiezen.

2

Verbind een iPod/iPhone met de

-poort.

3

Druk op

N

.

Bediening van de iPod/iPhone

Voor

Pauzeren van weergave

Kiezen van een track of hoofdstuk van audioboek/ podcast

Handeling

Druk op X / x .

Druk op

.

/

>

.

Voor snel-voorwaarts of snel-achterwaarts houdt u de toets ingedrukt.

Voor

Opzoeken van een punt in een track of hoofdstuk van een audioboek/ podcast

Handeling

Houd m

/

M

ingedrukt tijdens weergave en laat los op het gewenste punt.

Gebruik van het systeem als batterij-oplader

U kunt het systeem, wanneer in- of uitgeschakeld, gebruiken als een batterijoplader voor een iPod/iPhone.

Het laden start wanneer de iPod/iPhone op de aansluiting voor een Apple-apparaat is geplaatst of met de -poort is verbonden. De status van het opladen wordt op het iPod/iPhone-display getoond.

Zie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/ iPhone voor details.

Stoppen van het opladen van een iPod/iPhone

Verwijder de iPod/iPhone.

Opmerkingen aangaande het opladen van een iPod/iPhone

• De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen wanneer u deze verbindt terwijl het systeem is uitgeschakeld.

• Wanneer de iPod/iPhone is verbonden met de aansluiting voor een Apple-apparaat, drukt u op FUNCTION +/– om iPod, TUNER of de

DVD/PC-functie te kiezen.

• Wanneer de iPod/iPhone is verbonden met de

-poort, drukt u op FUNCTION +/– om

USB of de BT AUDIO-functie te kiezen.

Opmerkingen

• Raak de aansluiting voor een Apple-apparaat niet aan.

• De werking van het systeem verschilt afhankelijk van de specificaties van uw iPod/ iPhone.

• Bij het plaatsen of verwijderen van de iPod/ iPhone

– houd de iPod/iPhone in dezelfde hoek als die van de aansluiting voor een Appleapparaat op het apparaat en zwaai of schud de iPod/iPhone niet heen en weer om beschadiging van de aansluiting te voorkomen.

– bescherm het apparaat met een hand en wees voorzichtig zodat u niet per ongeluk op de regelaars van de iPod/iPhone drukt.

• Pauzeer de weergave alvorens de iPod/iPhone te ontkoppelen.

• Houd .

/ > ingedrukt voor snelachterwaarts (of snel-voorwaarts) tijdens weergave van een video indien m / M niet functioneert.

• Gebruik VOLUME +/– om het volumeniveau te veranderen. Het volumeniveau verandert niet wanneer u het met de iPod/iPhone instelt.

• Dit systeem is ontworpen voor iPod/iPhone met alleen een 8-pen Lightning-aansluiting. U kunt geen andere apparaten met de aansluiting voor een Apple-apparaat verbinden.

• Zie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/ iPhone voor het gebruik van een iPod/iPhone.

• Sony is niet aansprakelijk wanneer op de iPod/iPhone opgeslagen data verloren of beschadigd raken bij gebruik van een iPod/ iPhone met dit systeem.

Weergave van een USBapparaat

De volgende audioformaten kunnen met dit systeem worden afgespeeld:

– MP3: bestandsextensie ".mp3"

– WMA: bestandsextensie ".wma"

– AAC: bestandsextensie ".m4a", ".mp4" of ".3gp"

– WAV: bestandsextensie ".wav"

Wanneer audiobestanden de hierboven aangegeven bestandsextensie hebben maar niet het overeenkomende formaat, produceert het systeem waarschijnlijk ruis of zal onjuist functioneren.

Zie de informatie op de websites voor

compatibele USB-apparaten (pagina 25).

1

Druk op FUNCTION +/– om de

USB-functie te kiezen.

2

Verbind een USB-apparaat met de -poort.

3

Druk op

N

.

Veranderen van de weergavefunctie

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE.

• Normaal afspelen (blanco): alle audiobestanden van het USB-apparaat worden op volgorde afgespeeld

• Map afspelen ("FLDR")

1)

: alle audiobestanden in de gespecificeerde map van het USB-apparaat worden afgespeeld

• Afspelen in willekeurige volgorde

("SHUF")

2)3)

: alle audiobestanden van het USB-apparaat worden in een willekeurige volgorde afgespeeld

1)

2)

3)

U kunt Map afspelen en " kiezen.

" niet tegelijk

U kunt Afspelen in willekeurige volgorde en

Herhaaldelijk afspelen niet tegelijk kiezen.

Bij het uitschakelen van het systeem wordt

Afspelen in willekeurige volgorde geannuleerd indien gekozen, en Normaal afspelen weer ingesteld.

Kiezen van Herhaaldelijk afspelen

Druk herhaaldelijk op REPEAT.

• : herhalen van alle audiobestanden op een USB-apparaat of van een map

• : herhalen van een audiobestand

Opmerkingen aangaande het USBapparaat

• De weergavevolgorde van het systeem is mogelijk verschillend van de volgorde van de aangesloten digitale muziekspeler.

• Schakel het systeem beslist uit alvorens het

USB-apparaat te verwijderen. Door het USBapparaat te verwijderen terwijl het systeem is ingeschakeld, worden de data op het USBapparaat mogelijk beschadigd.

13

NL

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents