Tuner. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Tuner. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

Instellen/Annuleren van de

Bluetooth

standbyfunctie

Het systeem schakelt in de

Bluetooth

standbyfunctie en wacht op een

Bluetooth

-verbinding, ook wanneer het systeem is uitgeschakeld.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BT STBY" te kiezen en druk vervolgens op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" of "OFF" te kiezen.

4

Druk op

"/1

om het systeem uit te schakelen.

Wanneer de

Bluetooth

-standbyfunctie is geactiveerd, wordt het systeem automatisch ingeschakeld wanneer u de

Bluetooth

-verbinding met het

Bluetooth

-apparaat maakt.

Opmerking

Het systeem schakelt niet in de

Bluetooth

standbyfunctie indien u de informatie van het koppelen heeft gewist.

Tuner

Naar de radio luisteren

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION +/– om de FM- of

AM-golfband te kiezen.

2

Voor automatisch scannen:

Druk herhaaldelijk op TUNING

MODE totdat "AUTO" op het displaypaneel oplicht. Druk vervolgens op +/–.

Het scannen stopt automatisch wanneer op een zender is afgestemd.

Vervolgens lichten "TUNED" en "ST"

(alleen voor FM-stereoprogramma's) op het displaypaneel op.

Indien "TUNED" niet oplicht en het scannen niet stopt, druk dan op x om het scannen te stoppen. Stem vervolgens handmatig af (zie hieronder).

Wanneer u op een FM-zender afstemt die RDS-service levert, wordt de informatie als bijvoorbeeld de servicenaam of zendernaam door de zender gegeven.

U kunt de RDS-informatie controleren door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.

Voor handmatig afstemmen:

Druk herhaaldelijk op TUNING

MODE totdat "AUTO" en "PRESET" van het displaypaneel verdwijnen.

Druk vervolgens herhaaldelijk op +/– om op de gewenste zender af te stemmen.

Tip

Voor het verminderen van statische ruis bij zwakke FM-stereozenders, drukt u herhaaldelijk op FM MODE totdat "MONO" op het displaypaneel oplicht.

19

NL

Veranderen van het AMafsteminterval (uitgezonderd voor

Europese, Russische en Saudi-

Arabische modellen)

De basisinstelling voor het AMafsteminterval is 9 kHz (of 10 kHz voor bepaalde landen).

Voer deze handeling uit met de toetsen op het apparaat.

1

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de AM-golfband te kiezen.

2

Druk op

"/1

om het systeem uit te schakelen.

3

Houd TUNING + ingedrukt en druk op "/1 .

"9K STEP" of "10K STEP" verschijnt op het displaypaneel.

Wanneer u het interval verandert, worden alle vastgelegde AM-zenders gewist.

Vastleggen van radiozenders

U kunt maximaal 20 FM- en 10 AMzenders als favoriete zenders vastleggen.

1

Stem op een gewenste zender af.

2

Druk op TUNER MEMORY.

Voorkeurnummer

Afstemmen op een voorkeurzender

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE totdat "PRESET" op het displaypaneel oplicht. Druk vervolgens herhaaldelijk op

+/– om het gewenste voorkeurnummer te kiezen.

20

NL

3

Druk herhaaldelijk op +/– om het gewenste voorkeurnummer te kiezen en druk vervolgens op

.

"COMPLETE" verschijnt op het displaypaneel. De zender is nu opgeslagen.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents