Spis treści. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Spis treści. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

Spis treści

Opis części i elementów sterowania .................................. 6

Czynności wstępne

Prawidłowe podłączanie zestawu ....................................... 9

Korzystanie z urządzenia iPod/iPhone .............................. 10

Ustawianie zegara ................... 11

Obsługa podstawowa

Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone .............................. 12

Odtwarzanie z urządzenia

USB........................................... 13

Bluetooth

Technologia bezprzewodowa

Bluetooth

.................................. 14

Bezprzewodowe słuchanie muzyki na urządzeniu

Bluetooth

.................................. 14

Ustawianie kodeków audio

Bluetooth

.................................. 18

Ustawianie/anulowanie trybu oczekiwania

Bluetooth

............ 19

Tuner

Słuchanie radia ........................ 20

Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku .............21

Tworzenie imprezowej atmosfery (DJ EFFECT)........21

Wybór efektów dźwiękowych w płaszczyźnie pionowej .........22

Inne działania

Ustawianie podświetlenia.......22

Używanie programatorów ......22

Zmiana wyświetlacza ..............23

Używanie opcjonalnych urządzeń....................................24

Blokowanie przycisków na urządzeniu (blokada rodzicielska) .............................25

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego trybu oczekiwania ..............................25

Informacje dodatkowe

Strony internetowe z obsługiwanymi urządzeniami ............................26

Rozwiązywanie problemów ...26

Komunikaty..............................30

Środki ostrożności ...................31

Dane techniczne ......................32

5

PL

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents