Obsługa podstawowa. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Obsługa podstawowa. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

12

PL

Obsługa podstawowa

Odtwarzanie z urządzenia iPod/ iPhone

x

Podłączanie do gniazda urządzeń Apple

1

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION

+/–, aby wybrać tryb iPod.

2

Umieść urządzenie iPod/iPhone w gnieździe urządzeń Apple.

3

Naciśnij przycisk PUSH i zamocuj urządzenie iPod/ iPhone.

4

Naciśnij

N

.

x

Podłączenie do portu

1

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION

+/–, aby wybrać tryb USB.

2

Podłącz urządzenie iPod/iPhone do portu .

3

Naciśnij

N

.

Sterowanie urządzeniem iPod/ iPhone

Aby

Zrobić pauzę w odtwarzaniu

Wybrać utwór lub rozdział z audiobooka/ podcastu

Znaleźć punkt w utworze lub w rozdziale audiobooka/ podcastu

Czynność

Naciśnij X / x .

Naciśnij .

/ > . Aby przewinąć w przód lub w tył, przytrzymaj przycisk.

Przytrzymaj m / M podczas odtwarzania i zwolnij przycisk w żądanym punkcie.

Używanie zestawu jako ładowarki akumulatora

Zarówno włączony, jak i wyłączony zestaw może pełnić rolę ładowarki akumulatora urządzenia iPod/iPhone.

Ładowanie zaczyna się z chwilą umieszczenia urządzenia iPod/iPhone w gnieździe urządzeń Apple lub podłączenia go do portu . Na wyświetlaczu urządzenia iPod/iPhone pojawi się status ładowania.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia iPod/ iPhone.

Aby przerwać ładowanie urządzenia iPod/iPhone

Odłącz urządzenie iPod/iPhone.

Uwagi dotyczące ładowania urządzeń iPod/iPhone

• Urządzenie iPod/iPhone nie będzie ładowane, jeśli zostanie podłączone do wyłączonego zestawu.

• Kiedy urządzenie iPod/iPhone zostanie podłączone do gniazda urządzeń Apple, naciśnij FUNCTION +/–, aby wybrać tryb iPod, TUNER lub DVD/PC.

• Kiedy urządzenie iPod/iPhone zostanie podłączone do portu , naciśnij

FUNCTION +/–, aby wybrać tryb USB lub BT AUDIO.

Uwagi

• Nie dotykaj gniazda urządzeń Apple.

• Wydajność zestawu może się różnić w zależności od danych technicznych urządzenia iPod/iPhone.

• Podczas umieszczania lub zdejmowania urządzenia iPod/iPhone

– trzymaj urządzenie iPod/iPhone pod kątem odpowiadającym ustawieniu gniazda urządzeń Apple na urządzeniu i nie obracaj ani nie przechylaj urządzenia iPod/iPhone, aby zapobiec uszkodzeniu gniazda.

– chwyć urządzenie jedną ręką uważając, aby nie nacisnąć przez pomyłkę na urządzeniu iPod/iPhone.

• Przed odłączeniem urządzenia iPod/ iPhone wstrzymaj odtwarzanie.

• Przytrzymaj .

/ > , aby przewinąć w tył (lub w przód) podczas odtwarzania filmów, jeśli m / M nie działa.

• Aby zmienić poziom głośności, użyj

VOLUME +/–. Poziom głośności nie zmieni się, jeśli zostanie ustawiony w urządzeniu iPod/iPhone.

• Opisywany zestaw jest przeznaczony tylko do urządzeń iPod/iPhone z 8-stykowym złączem Lightning. Do gniazda urządzeń

Apple nie można podłączyć żadnych innych urządzeń.

• Informacje na temat obsługi urządzenia iPod/iPhone zawiera jego instrukcja obsługi.

• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych zapisanych w urządzeniu iPod/iPhone podczas używania go z opisywanym zestawem.

Odtwarzanie z urządzenia USB

Zestaw może odtwarzać następujące formaty audio:

– MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”

– WMA: rozszerzenie pliku „.wma”

– AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”,

„.mp4” lub „.3gp”

– WAV: rozszerzenie pliku „.wav”

Nawet jeśli nazwa pliku audio zawiera powyższe rozszerzenie, ale rzeczywisty format pliku jest inny, zestaw może generować szumy lub nie działać prawidłowo.

Informacje o obsługiwanych urządzeniach USB znajdziesz na

stronach internetowych (strona 26).

1

Naciśnij FUNCTION +/–, aby wybrać tryb USB.

2

Podłącz urządzenie USB do portu .

3

Naciśnij

N

.

Zmiana trybu odtwarzania

Naciśnij kilkakrotnie PLAY MODE.

• Odtwarzanie normalne (pusty): kolejne odtwarzanie wszystkich plików audio w urządzeniu USB

• Odtwarzanie folderu („FLDR”)

1)

: odtwarzanie wszystkich plików audio w określonym folderze w urządzeniu

USB

• Odtwarzanie losowe („SHUF”)

2)3)

: losowe odtwarzanie wszystkich plików audio w urządzeniu USB

1)

2)

3)

Nie można jednocześnie wybrać odtwarzania folderu i „ ”.

Nie można jednocześnie wybrać odtwarzania losowego i powtarzania odtwarzania.

Po wyłączeniu zestawu wybrane odtwarzanie losowe jest kasowane i zostaje przywrócony tryb odtwarzania normalnego.

Wybór powtarzania odtwarzania

Naciśnij kilkakrotnie REPEAT.

• : powtarzanie wszystkich plików

• audio w urządzeniu USB lub w folderze

: powtarzanie pliku audio

Uwagi dotyczące urządzenia USB

• Kolejność odtwarzania dla zestawu może się różnić od kolejności odtwarzania podłączonego cyfrowego odtwarzacza muzycznego.

• Pamiętaj, aby wyłączyć zestaw przed odłączeniem urządzenia USB. Odłączenie urządzenia USB od włączonego zestawu może uszkodzić dane w urządzeniu USB.

• Nie można zagwarantować zgodności ze wszystkimi programami do kodowania/ zapisu. Jeśli pliki audio w urządzeniu USB były oryginalnie zakodowane za pomocą niekompatybilnego programu, mogą generować szumy, przerywany dźwięk lub w ogóle mogą się nie odtwarzać.

• Zestaw potrafi rozpoznać maksymalnie

– 256 plików audio w folderze.

– 65 536 plików audio w urządzeniu USB.

– 256 folderów w urządzeniu USB.

13

PL

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents