Tuner. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Tuner. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

20

PL

Tuner

Słuchanie radia

1

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION

+/–, aby wybrać pasmo FM lub

AM.

2

Wyszukiwanie automatyczne:

Naciśnij kilkakrotnie TUNING

MODE, aż na wyświetlaczu zostanie podświetlony wskaźnik

„AUTO”. Następnie naciśnij +/–.

Po znalezieniu stacji wyszukiwanie zatrzymuje się automatycznie.

Następnie na wyświetlaczu zostaną podświetlone wskaźniki „TUNED” i „ST” (tylko w przypadku programów stereofonicznych FM).

Jeśli wskaźnik „TUNED” nie zostanie podświetlony i wyszukiwanie nie zatrzyma się, naciśnij x , aby przerwać wyszukiwanie. Następnie przeprowadź strojenie ręczne

(poniżej).

Jeśli ustawiona stacja FM przesyła sygnał RDS, będą wyświetlane takie informacje, jak nazwa serwisu czy nazwa stacji.

Możesz sprawdzić informacje RDS, naciskając kilkakrotnie DISPLAY.

Strojenie ręczne:

Naciśnij kilkakrotnie TUNING

MODE, aż wskaźniki „AUTO” i

„PRESET” znikną z wyświetlacza.

Następnie naciśnij kilkakrotnie +/–, aby ustawić żądaną stację.

Wskazówka

Aby zredukować szumy statyczne podczas odbioru słabej stacji stereofonicznej FM, naciśnij kilkakrotnie FM MODE, aż na wyświetlaczu zostanie podświetlony wskaźnik „MONO”.

Aby zmienić interwał strojenia

AM (oprócz modeli europejskiego, rosyjskiego i saudyjskiego)

Ustawienie domyślne interwału strojenia AM to 9 kHz (lub 10 kHz w niektórych regionach).

Użyj przycisków na urządzeniu, aby wykonać tę operację.

1

Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION, aby wybrać pasmo AM.

2

Naciśnij "/1 , aby wyłączyć zestaw.

3

Przytrzymując TUNING +, naciśnij

"/1 .

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „9K STEP” lub „10K

STEP”.

Po zmianie interwału, wszystkie zaprogramowane stacje AM zostaną skasowane.

Zapisywanie stacji radiowych w pamięci

Możesz zaprogramować do 20 ulubionych stacji FM i 10 stacji AM.

1

Wybierz żądaną stację.

2

Naciśnij TUNER MEMORY.

Numer zaprogramowanej stacji

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents