Informacje dodatkowe. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP


Add to my manuals
136 Pages

advertisement

Informacje dodatkowe. Sony RDH-GTK37iP, FST-GTK17iP, RDH-GTK17iP | Manualzz

26

PL

Informacje dodatkowe

Strony internetowe z obsługiwanymi urządzeniami

Najnowsze informacje o obsługiwanych urządzeniach USB i

Bluetooth

znajdziesz na stronach internetowych wymienionych poniżej.

Dla klientów w Ameryce Łacińskiej:

<http://esupport.sony.com/LA>

Dla klientów w Stanach

Zjednoczonych:

<http://www.esupport.sony.com/>

Dla klientów w Europie i Rosji:

<http://support.sony-europe.com/>

Dla klientów w innych krajach/ regionach:

<http://www.sony-asia.com/support>

Rozwiązywanie problemów

W razie wystąpienia problemów z zestawem, wyszukaj problem na poniższej liście rozwiązywania problemów i podejmij działania naprawcze.

Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Sony.

Pamiętaj, że w razie wymiany części przez serwis mogą one zostać zatrzymane.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PROTECT” i

„EXX” (gdzie X oznacza numer)

Natychmiast odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda zasilania.

• Sprawdź, czy coś zasłania otwory wentylacyjne urządzenia.

• Odłącz podłączone urządzenie

USB i urządzenie iPod/iPhone.

Upewnij się, że urządzenie USB i urządzenie iPod/iPhone działają prawidłowo.

Po sprawdzeniu powyższych pozycji i rozwiązaniu ewentualnych problemów, ponownie podłącz wtyczkę przewodu zasilającego i włącz zestaw. Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Sony.

Ogólne

Zestaw przeszedł w tryb oczekiwania.

• Nie oznacza to awarii. Zestaw automatycznie przechodzi w tryb oczekiwania po około 30 minutach bezczynności lub przerwy w

odtwarzaniu dźwięku (strona 25).

Ustawienie zegara lub programatora zostało skasowane.

• Odłączono przewód zasilający lub wystąpiła przerwa w dostawie zasilania. Ponownie ustaw zegar

(strona 11) i programator

(strona 22).

Brak dźwięku.

• Wyreguluj głośność.

• Sprawdź podłączenie opcjonalnego urządzenia, jeśli występuje

(strona 9).

• Włącz podłączone urządzenie.

Występuje duży przydźwięk lub szumy.

• Odsuń zestaw od źródeł zakłóceń.

• Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.

• Załóż filtr zakłóceń (dostępny w sprzedaży) na przewód zasilający.

• Wyłącz pobliskie urządzenia elektryczne.

Programator nie działa.

• Sprawdź ustawienie programatora i

ustaw prawidłowy czas (strona 22).

• Wyłącz funkcję programatora

wyłączania (strona 22).

Pilot zdalnego sterowania nie działa.

• Usuń przeszkody znajdujące się między pilotem zdalnego sterowania i urządzeniem.

• Przysuń pilot zdalnego sterowania bliżej urządzenia.

• Skieruj pilot na czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu.

• Wymień baterie (R6/rozmiar AA).

• Odsuń urządzenie od źródeł światła jarzeniowego.

Po naciśnięciu dowolnego przycisku na urządzeniu pojawią się komunikaty „CHILD” i „LOCK”.

• Wyłącz funkcję blokady

rodzicielskiej (strona 25).

iPod/iPhone

Brak dźwięku.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone jest prawidłowo podłączone.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone odtwarza muzykę.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone posiada najnowszą wersję oprogramowania.

• Wyreguluj głośność.

Dźwięk jest zniekształcony.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone jest prawidłowo podłączone.

• Zmniejsz głośność.

• Zmień ustawienie „EQ” urządzenia iPod/iPhone na „Off” lub „Flat”.

Podczas odtwarzania nieoczekiwanie zmienia się utwór.

• Wyłącz funkcję „Shake to Shuffle”

(zmiana utworów poprzez potrząsanie urządzeniem iPod/ iPhone) w urządzeniu iPod/iPhone przy słuchaniu muzyki na urządzeniu iPod/iPhone z dużą głośnością. Jeśli funkcja ta jest włączona, może nastąpić nieoczekiwana zmiana utworu, spowodowana przez drgania powodowane przez zestaw.

Urządzenie iPod/iPhone nie działa.

• Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone będzie rozładowana, urządzenie może nie działać z zestawem. W takim przypadku należy je naładować za pomocą komputera itp., a następnie podłączyć do zestawu.

• Zakończ działanie wszystkich aplikacji uruchomionych na urządzeniu iPod lub iPhone przed podłączeniem go do zestawu.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia iPod/ iPhone.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone jest prawidłowo podłączone.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone posiada najnowszą wersję oprogramowania.

• Ponieważ obsługa zestawu różni się od obsługi urządzenia iPod/iPhone, sterowanie urządzeniem iPod/ iPhone przy użyciu przycisków na pilocie lub obudowie zestawu może być niemożliwe. W takim przypadku użyj przycisków sterowania na urządzeniu iPod/iPhone.

27

PL

28

PL

Nie można ładować urządzenia iPod/ iPhone.

• Jeśli bateria urządzenia iPod/iPhone będzie rozładowana, zestaw może nie być w stanie jej naładować, nawet jeśli urządzenie zostanie do niego podłączone. W takim przypadku należy je naładować za pomocą komputera itp., a następnie podłączyć do zestawu.

• Upewnij się, że urządzenie iPod/ iPhone jest prawidłowo podłączone.

• Upewnij się, że zestaw jest włączony, kiedy podłączasz do niego urządzenie iPod/iPhone.

Głośność dzwonka urządzenia iPhone nie zmienia się.

• Ustaw głośność dzwonka w urządzeniu iPhone.

Urządzenie USB

Brak dźwięku.

• Urządzenie USB nie jest podłączone prawidłowo. Wyłącz zestaw i podłącz ponownie urządzenie USB.

Występują szumy, dźwięk przeskakuje lub jest zniekształcony.

• Używasz nieobsługiwanego urządzenia USB. Sprawdź informacje o obsługiwanych urządzeniach USB na stronach

internetowych (strona 26).

• Wyłącz zestaw i podłącz ponownie urządzenie USB.

• Dane muzyczne zawierają szumy lub dźwięk jest zniekształcony. Szumy mogły powstać w procesie tworzenia danych muzycznych z powodu stanu komputera. Utwórz ponownie dane muzyczne.

• W procesie kodowania plików audio użyto niskiej szybkości transmisji danych. Wyślij do urządzenia USB pliki audio o większej szybkości transmisji danych.

Przez długi czas wyświetlany jest komunikat „READING” lub trzeba długo czekać na rozpoczęcie odtwarzania.

• Proces odczytywania może trwać długo w następujących przypadkach.

– W urządzeniu USB jest wiele folderów lub plików.

– Struktura plików jest bardzo skomplikowana.

– Pojemność pamięci jest bardzo duża.

– Pamięć wewnętrzna uległa fragmentacji.

Pojawia się komunikat „OVER

CURRENT”.

• Wykryto problem z poziomem prądu elektrycznego z portu . Wyłącz zestaw i odłącz urządzenie USB od portu. Upewnij się, że urządzenie

USB działa prawidłowo. Jeśli komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Sony.

Niepoprawne wyświetlanie.

• Dane zapisane w urządzeniu USB mogły ulec uszkodzeniu – ponownie wyślij dane muzyczne do urządzenia

USB.

• Zestaw potrafi wyświetlać tylko znaki zakodowane jako cyfry lub litery. Pozostałe znaki, których nie można wyświetlić, pojawią się jako

„_”.

Urządzenie USB nie zostało rozpoznane.

• Wyłącz zestaw, ponownie podłącz urządzenie USB, a następnie włącz zestaw.

• Sprawdź informacje o obsługiwanych urządzeniach USB na stronach

internetowych (strona 26).

• Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Sprawdź w instrukcji obsługi urządzenia USB, jak rozwiązać ten problem.

Odtwarzanie nie rozpoczyna się.

• Wyłącz zestaw, ponownie podłącz urządzenie USB, a następnie włącz zestaw.

• Sprawdź informacje o obsługiwanych urządzeniach USB na stronach

internetowych (strona 26).

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego pliku.

• Ustaw tryb odtwarzania na tryb

odtwarzania normalnego (strona 13).

Plik audio nie może zostać odtworzony.

• Pliki MP3 w formacie MP3 PRO nie mogą być odtwarzane.

• Niektóre pliki AAC mogą nie być odtwarzane prawidłowo.

• Pliki AAC zawierające strumień wideo nie mogą być odtwarzane.

• Pliki WMA w formacie Windows

Media Audio Lossless i Professional nie mogą być odtwarzane.

• Urządzenia USB sformatowane w innych systemach plików, niż FAT16 lub FAT32, nie są obsługiwane.*

• Jeśli na urządzeniu USB znajduje się kilka partycji, można odtwarzać tylko pliki znajdujące się na pierwszej partycji.

• Zestaw może odtwarzać tylko do głębokości 8 folderów.

• Pliki zakodowane lub chronione hasłem itp. nie mogą być odtwarzane.

• Zestaw nie umożliwia odtwarzania plików objętych ochroną praw autorskich DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi).

• Opisywany zestaw obsługuje systemy plików FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich systemów

FAT. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń

USB lub kontaktując się z producentem.

Urządzenie

Bluetooth

Nie można przeprowadzić parowania.

• Przybliż urządzenie

Bluetooth

do zestawu.

• Parowanie może nie być możliwe, jeśli w pobliżu zestawu znajdują się inne urządzenia

Bluetooth

. W takim przypadku wyłącz inne urządzenia

Bluetooth

.

• Upewnij się, że zostało wpisane to samo hasło, co w urządzeniu

Bluetooth

.

Połączenie nie jest możliwe.

• Urządzenie

Bluetooth

, które próbujesz połączyć, nie obsługuje profilu A2DP i nie może być połączone z zestawem.

• Włącz tryb

Bluetooth

urządzenia

Bluetooth

.

• Nawiąż połączenie z poziomu urządzenia

Bluetooth

.

• Informacje o rejestracji parowania zostały skasowane. Ponownie przeprowadź parowanie.

• Po połączeniu z urządzeniem

Bluetooth

nie będzie można wykryć zestawu ani nawiązać połączenia z poziomu innego urządzenia

Bluetooth

, które nie zostało wcześniej sparowane.

• Skasuj informację o rejestracji parowania urządzenia

Bluetooth

i ponownie przeprowadź parowanie.

Dźwięk jest przerywany lub nierówny, lub nastąpiła utrata połączenia.

• Zestaw i urządzenie

Bluetooth

są zbyt oddalone od siebie.

• Jeśli między zestawem i urządzeniem

Bluetooth

znajdują się przeszkody, usuń je lub omiń.

• Jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia generujące promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie

Bluetooth

lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je.

29

PL

30

PL

Nie słychać dźwięku urządzenia

Bluetooth

w zestawie.

• Najpierw zwiększ głośność w urządzeniu

Bluetooth

, a następnie wyreguluj ją za pomocą VOLUME

+/–.

Występuje duży przydźwięk, szumy lub dźwięk jest zniekształcony.

• Jeśli między zestawem i urządzeniem

Bluetooth

znajdują się przeszkody, usuń je lub omiń.

• Jeśli w pobliżu znajdują się urządzenia generujące promieniowanie elektromagnetyczne, takie jak bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie

Bluetooth

lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je.

• Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia

Bluetooth

.

Tuner

Duży przydźwięk lub szumy, lub nie można odbierać stacji. (Na wyświetlaczu będzie migać komunikat „TUNED” lub „ST”.)

• Podłącz prawidłowo antenę.

• Zmień położenie i orientację anteny, aby poprawić odbiór.

• Podłącz dostępną w sprzedaży antenę zewnętrzną.

• Jeśli dostarczona antena AM odczepi się od plastikowej podstawy, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Sony.

• Wyłącz pobliskie urządzenia elektryczne.

Resetowanie zestawu

Jeśli zestaw nadal nie działa prawidłowo, przywróć jego domyślne ustawienia fabryczne.

Użyj przycisków na urządzeniu, aby wykonać tę operację.

1

Odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający.

2

Naciśnij "/1 , aby włączyć zestaw.

3

Przytrzymując FUNCTION, naciskaj "/1 przez około

3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „RESET”.

Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez użytkownika, takie jak zaprogramowane stacje radiowe, programator i zegar zostaną przywrócone do domyślnych ustawień fabrycznych.

Komunikaty

CHARGING:

Urządzenie iPod/iPhone jest ładowane, kiedy zestaw jest wyłączony (tryb oczekiwania).

CHILD LOCK:

Została włączona funkcja blokady rodzicielskiej.

CONNECT:

Podłączono urządzenie iPod/iPhone w trybie iPod lub zestaw łączy się z ostatnim urządzeniem podłączonym w trybie

Bluetooth

.

ERROR :

Urządzenie USB nie mogło zostać rozpoznane lub podłączono nieznane urządzenie.

NoDEVICE:

Nie podłączono żadnego urządzenia USB.

NO TRACK:

W zestawie nie ma plików nadających się do odtwarzania.

NOT SUPPORT:

Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB, urządzenie USB zostało podłączone przez koncentrator USB lub podłączono urządzenie iPod/iPhone z rozładowaną baterią.

PAIRING:

Zestaw jest w trybie parowania.

PUSH STOP:

Próbowano wykonać operację, którą można wykonać tylko, kiedy odtwarzanie jest zatrzymane.

READING:

Zestaw odczytuje informacje urządzenia USB. Niektóre przyciski nie są dostępne.

TIME NG:

W programatorze odtwarzania ustawiono taki sam czas rozpoczęcia i zakończenia.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

• Jeśli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz całkowicie przewód zasilający od gniazda ściennego. Gdy odłączasz urządzenie od sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.

• Jeśli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się do środka zestawu, odłącz zestaw od sieci i przed ponownym użyciem zwróć się do autoryzowanego personelu z prośbą o jego sprawdzenie.

• (Dotyczy wyłącznie klientów w Stanach

Zjednoczonych)

Ze względów bezpieczeństwa jeden bolec wtyczki jest szerszy niż pozostałe, aby można ją było podłączyć do gniazda tylko w jeden sposób. W razie problemów z dokładnym podłączeniem wtyczki do gniazda, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

• Wymianę przewodu sieciowego należy zlecać tylko specjalistycznym punktom serwisowym.

Wybór miejsca

• Nie stawiaj zestawu w pozycji przechylonej, ani w miejscach bardzo gorących, zimnych, zakurzonych, brudnych, wilgotnych, nieposiadających dostatecznej wentylacji, poddawanych wibracjom, nasłonecznionych lub silnie naświetlonych.

• Uważaj, gdy stawiasz zestaw na powierzchniach pokrytych specjalnymi środkami (na przykład woskiem, olejem, pastą), ponieważ może dojść do wystąpienia plam lub odbarwienia.

• Jeśli zestaw zostanie przeniesiony bezpośrednio z zimnego miejsca w ciepłe lub jeśli zostanie umieszczony w bardzo wilgotnym pokoju, wilgoć może skroplić się na soczewce wewnątrz urządzenia, powodując nieprawidłowe działanie zestawu. W takiej sytuacji zostaw zestaw wyłączony, aby wilgoć wyparowała.

Nagrzewanie się

• Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest normalne i nie stanowi przyczyny do niepokoju.

• Jeśli zestaw jest używany w sposób ciągły z dużą głośnością, nie dotykaj obudowy, ponieważ może być gorąca.

• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.

Zestaw głośnikowy

Wbudowane głośniki nie są magnetycznie ekranowane, więc obraz na pobliskich telewizorach może zostać magnetycznie zniekształcony. W takiej sytuacji wyłącz telewizor, odczekaj 15 do 30 minut i włącz go ponownie. Jeśli nie przyniesie to poprawy, odsuń zestaw od telewizora.

Czyszczenie obudowy

Zestaw należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną łagodnym roztworem detergentu.

Nie używać żadnych ściereczek ściernych, proszku do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna czy alkohol.

Komunikacja

Bluetooth

• Urządzenia

Bluetooth

powinny być używane w promieniu około 10 metrów od siebie (bez przeszkód). Efektywny zasięg komunikacji może być mniejszy w następujących warunkach.

– Kiedy między urządzeniami z połączeniem

Bluetooth

znajduje się osoba, metalowy przedmiot, ściana lub inna przeszkoda

– Miejsca, w których zainstalowana jest bezprzewodowa sieć LAN

– Wokół kuchenek mikrofalowych, które są w użyciu

– Miejsca, w których występują inne fale elektromagnetyczne

31

PL

32

PL

• Urządzenia

Bluetooth

i bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz).

Używając urządzenia

Bluetooth

w pobliżu urządzenia z obsługą bezprzewodowej sieci LAN, mogą występować zakłócenia elektromagnetyczne. Może to spowodować obniżenie prędkości transferu danych, szumy lub brak połączenia. W takich przypadkach zastosuj następujące środki zaradcze:

– Spróbuj połączyć zestaw z urządzeniem

Bluetooth

, kiedy znajdujesz się co najmniej 10 metrów od urządzeń bezprzewodowej sieci LAN.

– Wyłącz zasilanie urządzeń bezprzewodowej sieci LAN, gdy używasz urządzenia

Bluetooth

w odległości mniejszej niż 10 metrów.

• Fale radiowe nadawane przez ten zestaw mogą zakłócać działanie niektórych urządzeń medycznych. Ponieważ zakłócenia mogą prowadzić do nieprawidłowego działania, zawsze należy wyłączać zasilanie zestawu i urządzenie

Bluetooth

w następujących miejscach:

– W szpitalach, w pociągach, w samolotach, na stacjach benzynowych i w innych miejscach, w których występują łatwopalne gazy

– W pobliżu drzwi automatycznych i alarmów przeciwpożarowych

• Zestaw obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze specyfikacją

Bluetooth

w ramach zapewnienia bezpieczeństwa podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii

Bluetooth

. W zależności od ustawień i innych czynników, zabezpieczenia te mogą jednak być niewystarczające, dlatego zawsze należy zachowywać ostrożność podczas komunikacji za pomocą technologii

Bluetooth

.

• Firma Sony w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne straty powstałe na skutek przecieków informacji w trakcie komunikacji przy użyciu technologii

Bluetooth

.

• Nie można zagwarantować komunikacji

Bluetooth

ze wszystkimi urządzeniami

Bluetooth

, które mają ten sam profil, co opisywany zestaw.

• Urządzenia

Bluetooth

połączone z zestawem muszą spełniać specyfikację

Bluetooth

określoną przez Bluetooth SIG,

Inc. oraz posiadać certyfikat zgodności.

Jednak nawet, kiedy urządzenie spełnia specyfikację

Bluetooth

, mogą wystąpić przypadki, gdzie właściwości lub specyfikacje urządzenia

Bluetooth

uniemożliwią połączenie, lub mogą oferować inne metody sterowania, wyświetlania lub obsługi.

• W zależności od urządzenia

Bluetooth

połączonego z zestawem, warunków komunikacji lub otoczenia, mogą występować szumy lub dźwięk może zanikać.

Dane techniczne

Sekcja wzmacniacza

Następujące wartości mierzone w

Model amerykański:

120 V (prąd zmienny), 60 Hz

Model meksykański:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

60 Hz

Inne modele:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

50/60 Hz

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP

Moc wyjściowa (znamionowa):

100 W + 100 W (przy 3,5 oma,

1 kHz, 1% całkowitych zniekształceń harmonicznych)

Wyjściowa moc skuteczna (wartość odniesienia):

210 W + 210 W (na kanał przy

3,5 oma, 1 kHz)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP

Moc wyjściowa (znamionowa):

55 W + 55 W (przy 3 omach, 1 kHz,

1% całkowitych zniekształceń harmonicznych)

Wyjściowa moc skuteczna (wartość odniesienia):

115 W + 115 W (na kanał przy

3 omach, 1 kHz)

Sekcja głośników

Zestaw głośnikowy

2-drożny zestaw głośnikowy bass reflex

Głośniki

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Głośnik niskotonowy: 200 mm, typ stożkowy

Głośnik wysokotonowy: 66 mm, typ stożkowy

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Głośnik niskotonowy: 160 mm, typ stożkowy

Głośnik wysokotonowy: 40 mm, typ stożkowy

Impedancja znamionowa

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

3,5 oma

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

3 omy

Wejście

DVD/PC IN (wejście audio L/R):

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

Czułość 1 V, impedancja

47 kiloomów

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

Czułość 1,5 V, impedancja

47 kiloomów

Sekcja iPod/iPhone

Gniazdo urządzeń Apple

Napięcie wyjściowe: 5 V (prąd stały)

Maksymalne natężenie wyjściowe:

1 A

Kompatybilne modele iPod/iPhone:

– iPod touch 5. generacji

– iPod nano 7. generacji

– iPhone 5

Maksymalne natężenie wyjściowe:

1 A

Kompatybilne modele iPod/iPhone:

– iPod touch 5. generacji

– iPod touch 4. generacji

– iPod touch 3. generacji

– iPod touch 2. generacji

– iPod nano 7. generacji

– iPod nano 6. generacji

– iPod nano 5. generacji (kamera wideo)

– iPod nano 4. generacji (wideo)

– iPod nano 3. generacji (wideo)

– iPod classic

– iPhone 5

– iPhone 4S

– iPhone 4

– iPhone 3GS

– iPhone 3G

Sekcja USB

Obsługiwany format

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kb/s – 320 kb/s, VBR

WMA: 48 kb/s – 192 kb/s

AAC: 48 kb/s – 320 kb/s

WAV: 16-bitowy format PCM

Częstotliwości próbkowania

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WAV: 8 kHz – 48 kHz

Obsługiwane urządzenia USB

Urządzenia pamięci masowej

Port (USB): Typ A

Sekcja

Bluetooth

System komunikacji

Standard

Bluetooth

, wersja 3.0 +

EDR (Enhanced Data Rate)

Wyjście

Standard

Bluetooth

, klasa zasilania 2

Maksymalny zasięg komunikacji

Pole widzenia ok. 10 m

1)

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –

2,4835 GHz)

Metoda modulacji

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

33

PL

34

PL

Obsługiwane profile

Bluetooth

2)

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote

Control Profile)

Obsługiwane kodeki

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

1)

Rzeczywisty zasięg może być różny, w zależności od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, praca anteny, system operacyjny, aplikacja oprogramowania

2) itp.

Profile standardu

Bluetooth

wskazują cel komunikacji

Bluetooth

między urządzeniami.

Sekcja tunera

Stereo FM, tuner superheterodynowy

FM/AM

Antena:

Antena przewodowa FM

Antena ramowa AM

Sekcja tunera FM

Zakres strojenia

Modele amerykański i brazylijski:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(w odstępach co 100 kHz)

Inne modele:

87,5 MHz – 108,0 MHz

(w odstępach co 50 kHz)

Sekcja tunera AM

Zakres strojenia

Modele europejski, rosyjski i saudyjski:

531 kHz – 1 602 kHz (w odstępach co 9 kHz)

Modele amerykański, latynoamerykański i australijski:

530 kHz – 1 710 kHz (w odstępach co 10 kHz)

531 kHz – 1 710 kHz (w odstępach co 9 kHz)

Inne modele:

530 kHz – 1 610 kHz (w odstępach co 10 kHz)

531 kHz – 1 602 kHz (w odstępach co 9 kHz)

Ogólne

Wymagane zasilanie

Model amerykański:

120 V (prąd zmienny), 60 Hz

Model meksykański:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

60 Hz

Inne modele:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

50/60 Hz

Pobór mocy

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

85 W (0,5 W w trybie oszczędzania energii)

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

60 W (0,5 W w trybie oszczędzania energii)

Wymiary (szer./wys./gł.) (ok.)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

768,5 mm × 323 mm × 385 mm

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

678,5 mm × 323 mm × 385 mm

Waga (ok.)

FST-GTK37iP/RDH-GTK37iP:

14,0 kg

FST-GTK17iP/RDH-GTK17iP:

12,0 kg

Dostarczone wyposażenie

Pilot zdalnego sterowania (1)

Baterie R6 (rozmiar AA) (2)

Antena przewodowa FM/ramowa

AM (1)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

©2013 Sony Corporation Printed in China

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 2.0 channels
  • 230 W
  • Bluetooth
  • iPhone, iPod
  • FM radio
  • Black

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents