Sådan arbejder du med Windows-apps. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Sådan arbejder du med Windows-apps. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Sådan arbejder du med Windows-apps

Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook pc, til at starte, tilpasse og lukke dine apps.

Sådan starter du apps

Tryk på en app for at starte den.

Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen eller tryk én gang, for at starte den.

Tryk tre gange på til at se appsene. Tryk på

, og brug herefter piltasterne

for at åbne en app.

Tilpasse apps

Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen på følgende måde:

Flytte apps

Tryk og hold på app'ens flise og træk den til dens nye position.

Dobbelttryk på app'en og trække og slip den på det

ønskede sted.

50 Notebook PC E-Manual

Ændre størrelse på apps

1. Hold app-feltet nede i 1 sekund, og slip det for at

åbne Customize (tilpasningslinjen).

2. Tryk på , og vælge størrelsen på app-feltet.

Højreklik på appen for at åbne dens indstillingslinje. Tryk derefter på , og vælg størrelsen på app-feltet.

Frigive apps

1. Hold app-feltet nede i 1 sekund, og slip det for at

åbne Customize (tilpasningslinjen).

2. Tryk på for at frigive en app.

Højreklik på appen, for at åbne Custonize

(tilpasningslinjen), og tryk derefter på .

Notebook PC E-Manual

51

Sådan lukker du apps

Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den.

1. Flyt musemarkøren op foroven på den åbne app, og vent herefter til at markøren ændes til et håndikon.

2. Træk-og-slip app'en til den nederste kant på skærmen, for at lukke den.

I det åbne app-vindue, skal du trykke på

.

52 Notebook PC E-Manual

Få adgang til Apps-skærmen

Bortset fra de apps, der allerede er fastgjort til Startskærmen, kan du også åbne andre programmer via Apps-skærmen.

Åbne Apps-skærmen

Åbn startskærmen på app'en med berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook-pc.

Svirp opad på startskærmen, for at åbne app-skærmen.

På startskærmen skal du klikke på

På startskærmen skal du trykke på på .

.

og derefter

Notebook PC E-Manual

53

Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen

Du kan fastgøre flere apps til startskærmen ved hjælp af berøringsskærmen eller pegefeltet.

1. Hold app-feltet nede i 1 sekund, og slip det for at

åbne Customize (tilpasningslinjen).

2. Tryk på

Startskærmen.

for at fastgøre den valgte app til

1. Hold musemarkøren over app'en, som du ønsker at føje til startskærmen.

2. Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillinger.

3. Tryk på -ikonet.

54 Notebook PC E-Manual

Charms bar

Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre side af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din notebook pc.

Symbollinjen

Notebook PC E-Manual

55

Sådan starter du symbollinjen

BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger den for første gang.

Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet til at åbne for amuletterne.

Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Charms

bar (Symbollinjen).

Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre hjørne på skærmen.

Tryk på

56 Notebook PC E-Manual

Inde i Charms bar

Search (Søg)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at søge efter filer, applikationer og programmer på din notebook pc

Share (Del)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og e-mail.

Start (i gang)

Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen.

Devices (Enheder)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din notebook pc, så som en ekstern skærm eller en printer.

Settings (Indstillinger)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne dine pcindstillinger på din notebook pc.

Notebook PC E-Manual

57

Snap-funktionen

Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps.

VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC’ens skærmopløsning er på mindst 1.366 x 768 pixels, før du bruger Snap-funktionen.

Snap-linje

58 Notebook PC E-Manual

Sådan bruges Snap

Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook-pc til at åbne og bruge Snap.

1. Start den app, du vil bruge Snap på.

2. Tryk og hold på app'ens øverste del og træk den til venstre eller højre side af skærmen, indtil Snaplinjen vises.

3. Start en anden app.

1. Start den app, du vil bruge Snap på.

2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm.

3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app'en til venstre eller højre side af skærmpanelet.

4. Start en anden app.

1. Start den app, du vil bruge Snap på.

2. Tryk på , og brug højre og venstre piltaster til af flytte appen til højre og venstre.

3. Start en anden app. Denne app placeres automatisk på det tomme skærmområde.

Notebook PC E-Manual

59

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents