Ettevaatusabinõud. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM

Add to My manuals
102 Pages

advertisement

Ettevaatusabinõud. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

8

Ettevaatusabinõud

Sülearvuti kasutamine

Seda sülearvutit tohib kasutada ümbritseva keskonna temperatuuril 5 °C (41 °F) kuni 35 °C (95 °F).

Vaadake sülearvuti põhjal asuvat silti ja veenduge, et toiteplokk vastab teie toitevõrgu pingele.

ÄRGE hoidke sülearvutit süles ega mis tahes kehaosa lähedal, et vältida ebamugavustunnet või vigastusi, mis võivad tekkida kuuma pinnaga kokkupuutumisel.

ÄRGE kasutage vigastatud toitejuhtmeid, tarvikuid ja välisseadmeid.

Ärge teisaldage sisselülitatud sülearvutit ega katke seda materjalidega, mis võivad halvendada

õhuringlust.

Ärge pange sülearvutit ebatasasele või ebastabiilsele tööpinnale.

Võite saata oma sülearvuti läbi lennujaama röntgenmasina (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega.

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, mida tuleb järgida sülearvuti kasutamisel lennukis.

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Sülearvuti hooldamine

Enne sülearvuti puhastamist ühendage vahelduvvoolu toide lahti (kui see on ühendatud) ja eemaldage aku. Kasutage puhastamiseks puhast käsna või seemisnahast lappi, mis on niisutatud mittesöövitava puhastusvahendi ja vähese sooja veega. Eemaldage sülearvutilt liigne niiskus kuiva lapiga.

Ärge kasutage sülearvutil ega selle läheduses tugevaid lahusteid, näiteks vedeldeid, benseeni või muid kemikaale.

Ärge pange sülearvuti peale mingeid esemeid.

Ärge laske sülearvutil sattuda kokkupuutesse tugeva magnet- või elektriväljaga.

Ärge kasutage ega jätke sülearvutit vedelike lähedusse, vihma kätte ja niiskesse kohta.

Ärge jätke sülearvutit tolmusesse keskkonda.

Ärge kasutage sülearvutit gaasilekete läheduses.

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

9

Nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine

ÄRGE visake sülearvutit olmeprügi hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad.

Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut olmeprügi hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.

10 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

1. peatükk.

Arvuti koostisosad

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

11

advertisement

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents