Viibete kasutamine tahvelarvutil ja puuteplaadil. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Viibete kasutamine tahvelarvutil ja puuteplaadil. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Viibete kasutamine tahvelarvutil ja puuteplaadil

Liigutused võimaldavad käivitada programme ja saada juurdepääsu sülearvuti sätetele. Tehes käeliigutusi puuteekraanil ja puuteplaadil, juhinduge alljärgmistest illustratsioonidest.

Tahvelarvuti kasutamine

Svaipimine vasakust servast Svaipimine paremast servast

Svaipige ekraani vasakust servast, et töötavate app'ide järjestust muuta.

Svaipige ekraani paremast servast, et käivitada külgriba

Charms bar.

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

27

Üks koputus / Kaks koputust Koputa ja hoia

Koputage app'i selle käivitamiseks.

Režiimis Desktop, koputage rakendust kaks korda selle käivitamiseks.

Suumi välja

App'i teisaldamiseks koputage ja hoidke app'i paani ja lohistage see uude asukohta.

App'i sulgemiseks koputage ja hoidke töötava app'i ülaserva ja lohistage see sulgemiseks ekraani alaosasse.

Suumi sisse

Viige kaks sõrme puutepaneelil kokku.

28

Lükake kaks sõrme puutepaneelil laiali.

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Svaipimine ülaservast Sõrme libistamine

Olles ekraanil Start, svaipige ekraani ülaservast, et kuvada riba Customize

(Kohandamisriba).

App'i kasutamisel svaipige ekraani ülaservast, et kuvada selle menüü.

Libistage oma sõrme üles ja alla kerimiseks ning libistage oma sõrme, et lükata ekraan vasakule või paremale.

Viibe üles Viibe alla

Viibake käivituskuval käega üles, et avada rakenduste kuva.

Viibake rakenduste kuval käega alla, et avada käivituskuva.

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

29

Puuteplaadi kasutamine

Kursori liigutamine

Kursori aktiveerimiseks koputage või klõpsake mis tahes puuteplaadi kohas, seejärel libistage oma sõrme puuteplaadil, et kursorit ekraanil liigutada.

Horisontaalsuunas libistamine

Vertikaalsuunas libistamine

Diagonaalsuunas libistamine

30 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Ühe sõrme liigutused

Üks koputus / Kaks koputust

Rakenduse käivitamiseks koputage seda Käivitusvaatel.

Töölaual koputage rakendust käivitamiseks kaks korda.

Pukseerimine

Koputage kaks korda üksust, seejärel libistage sama sõrme, ilma seda puuteplaadilt tõstmata. Vabastage sõrm puuteplaadilt, et jätta üksus oma uude asukohta.

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

31

Vasakklõps Paremklõps

Rakenduse käivitamiseks koputage seda

Käivitusvaatel.

Töölaual koputage rakendust käivitamiseks kaks korda.

Käivitusvaatel klõpsake rakendust, t see valida ja käivitada seadistuste riba. Seda nuppu võite ka vajutada, et avada Customize

(Kohandamisriba).

Töölaual kasutage seda nuppu paremklõpsu menüü avamiseks.

MÄRKUS. Alad, mis jäävad punktiirjoone sisse, tähistavad hiire vasaknupu ja hiire paremnupu asukohti puuteplaadil.

32 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Ülaservast tõmbamine

SRiba Customize (Kohandamisriba) käivitamiseks tõmmake kuva ülaserva allapoole.

Töötaval rakendusel saate ülaservast alla tõmbamisega kuvada selle menüü.

Vasakust servast tõmbamine Paremast servast tõmbamine

Vasakust servast tõmmates saate töötavate rakenduste järjestust muuta.

Paremast servast tõmmates saate käivitada külgriba ”Charms Bar”.

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

33

Kahe sõrme liigutused

Koputus Pööramine

Koputage puuteplaadil kahe sõrmega, et jäljendada paremklõpsu.

Kahe sõrmega kerimine

(üles/alla)

Pildi pööramiseks Windows® fotovaaturis pange kaks sõrme puuteplaadile, seejärel keerake

ühte sõrme päripäeva või vastupäeva, hoides teist sõrme paigal.

Kahe sõrmega kerimine

(vasakule/paremale)

Libistage kahte sõrmega, et kerida

üles või alla.

Libistage kahte sõrmega, et kerida vasakule või paremale.

34 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Suurendamine Vähendamine

Tooge sõrmed puuteplaadil kokku. Viigesõrmed puuteplaadil lahku.

Pukseerimine

Valige üksus, seejärel vajutage ja hoidke vasakklõpsu nuppu all.

Kasutades teist sõrme, libistage see puuteplaadil allapoole, et pukseerida üksus uude asukohta.

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

35

Kolme sõrme liigutused

Üleslüke Viibe vasakule/paremale

Lükake kolme sõrme üles, et kuvada kõik töötavad rakendused.

Viibake kolme sõrmega vasakule või paremale, et töölauarežiimil või käivituskuval kuvada töötavad rakendused.

Allatõmme

Tõmmake kolme sõrme alla, et kuvada töölaud.

OLULINE! Kolme sõrme viiped ei ole sülearvutis vaikimisi aktiveeritud.

Nende viibete aktiveerimise kohta lugege jaotisest Kolme sõrme viibete

lubamine.

36 Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Kolme sõrme viibete lubamine

Aktiveerige sülearvuti puuteplaadi jaoks kolme sõrme viiped, kasutades puuteekraanil või puuteplaadil järgmisi toiminguid.

või

1. Käivitage töölauarakendus.

2. Tegumiriba paremas alanurgas toksake > , et käivitada rakendus ASUS Smart Gesture.

3. Kaardil Three Fingers tehke märge järgmiste valikute juurde:

- Navigeeri lehel

- Kuva töötava rakenduse vaade ja navigeeri sellel

- Kuva töölaud

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

37

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents