Valdymo gestai naudojant planšetę ir jutiklinį pultą. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Valdymo gestai naudojant planšetę ir jutiklinį pultą. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Valdymo gestai naudojant planšetę ir jutiklinį pultą

Gestais galima paleisti programas ir gauti prieigą prie nešiojamojo kompiuterio nuostatų. Rankų gestais naudodami jutiklinį ekraną ir jutiklinį pultą, žiūrėkite toliau pateiktus pavyzdžius.

Naudojimasis planšete

Braukimas pirštu nuo kairiojo pakraščio

Braukimas pirštu nuo dešiniojo pakraščio

Braukite pirštu nuo ekrano kairiojo pakraščio, kad sukeistumėte veikiančias taikomąsias programas vietomis.

Braukite pirštu nuo ekrano dešiniojo pakraščio, kad įjungtumėte „Charms“

(pagalbinę) juostą.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

27

Spustelėjimas/ spustelėjimas du kartus

Spustelėkite ir laikykite

Jeigu programą norite paleisti, spustelėkite ją.

Veikiant darbalaukio režimui programą paleisite du kartus ją spustelėdami.

Tolinimas

Norėdami perkelti programos langelį į kitą vietą, spustelėkite ir, laikydami nuspaudę programos langelį, nuvilkite jį į kitą vietą.

Norėdami uždaryti programą, spustelėkite ir, laikydami nuspaudę viršutinę veikiančios programos dalį, nuvilkite ją į ekrano apačią, ir ji bus uždaryta.

Artinimas

Suglauskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio.

28

Išskėskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Braukimas pirštu nuo viršutinio pakraščio

Slinkimas pirštu

Pradžios ekrane braukite pirštu nuo ekrano viršutinio krašto, kad įjungtumėte Customize

(individualizavimo) juostą.

Veikiančioje taikomojoje programoje braukite pirštu nuo ekrano viršutinio krašto, kad peržiūrėtumėte jos meniu.

Braukti aukštyn

Braukite pirštu, kad slinktumėte aukštyn ir žemyn arba judėtumėte ekranu kairėn arba dešinėn.

Braukti žemyn

Braukite pradžios ekranu į viršų, kad įjungtumėte programų ekraną.

Braukite programų ekranu žemyn, kad būtų atidarytas pradžios ekranas.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

29

Naudojimasis jutikliniu pultu

Žymeklio judinimas

Galite paliesti arba spustelėti bet kurią jutiklinio laukelio vietą, kad suaktyvintumėte žymeklį, tada pirštu perbraukti per jutiklinį laukelį, kad ekrane perkeltumėte žymeklį.

Slinkti horizontaliai

Slinkti vertikaliai

Slinkti įstrižai

30 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Gestai vienu pirštu

Spustelėjimas/ spustelėjimas du kartus

Paleiskite taikomąją programą, spustelėdami ją Pradžios ekrane.

Veikiatn darbalaukio režimui, įjunkite elementą, du kartus jį spustelėdami.

Nuvilkti ir numesti

Spustelėkite du kartus pasirinkite elementą, tada slinkite elementą tuo pačiu pirštu, neatitraukdami piršto nuo jutiklinio laukelio. Norėdami numesti elementą į kitą vietą, atitraukite pirštą nuo jutiklinio laukelio.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

31

Kairysis spustelėjimas Dešiniojo klavišo spustelėjimas

Paleiskite taikomąją programą, spustelėdami ją pradžios ekrane.

Veikiant darbalaukio režimui, įjunkite taikomąją programą, du kartus ją spustelėdami.

Pradžios ekrane spustelėkite taikomąją programą, kad ją pasirinktumėte ir atidarytumėte nuostatų juostą. Taip pat galite paspausti šį mygtuką Customize

(individualizavimo) juostai atidaryti.

Veikiant darbalaukio režimui, naudokite šį mygtuką, kad atidarytumėte meniu, atidaromą spustelint dešinįjį klavišą.

PASTABA: Brūkšnine linija apibrėžtai plotai vaizduoja jutiklinio laukelio kairiojo ir dešiniojo pelės klavišų veikimo zonas.

32 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Braukimas pirštu nuo viršutinio pakraščio

Pradžios ekrane braukite pirštu nuo viršutinio krašto, kad įjungtumėte Customize (individualizavimo) juostą.

Veikiančioje taikomojoje programoje braukite pirštu nuo viršutinio krašto, kad peržiūrėtumėte jos meniu.

Braukimas pirštu nuo kairiojo pakraščio

Braukimas pirštu nuo dešiniojo pakraščio

Braukite pirštu nuo kairiojo pakraščio, kad sukeistumėte veikiančias taikomąsias programas vietomis.

Braukite pirštu nuo dešiniojo pakraščio, kad įjungtumėte

Charms bar.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

33

Gestai dviem pirštais

Palieskite Pasukti

Spustelėkite dviem pirštais jutiklinį laukelį, kad imituotumėte dešiniojo pelės klavišo spustelėjimo funkciją.

Slinkimas dviem pirštais

(aukštyn/žemyn)

Norėdami apsukti paveikslėlį „

Windows® Photo Viewer“ lange, du pirštus padėkite ant jutiklinio pulto, vieną pirštą sukite pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, o kitą laikykite ramiai.

Slinkimas dviem pirštais

(kairėn/dešinėn)

Slinkite du pirštus, kad slinktumėte aukštyn arba žemyn.

Slinkite du pirštus, kad slinktumėte kairėn arba dešinėn.

34 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Tolinimas Artinimas

Suglauskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio.

Nuvilkti ir numesti

Išskėskite savo du pirštus ant jutiklinio laukelio.

Pasirinkite elementą, tada paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį mygtuką. Kitu pirštu slinkite juntikliniu laukeliu, kad nuvilktumėte ir numestumėte elementą į kitą vietą.

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

35

Gestai trimis pirštais

Braukti aukštyn Braukti į kairę / dešinę

Braukite trimis pirštais aukštyn, kad būtų parodytos visos veikiančios taikomosios programos.

Trim pirštais braukite į kairę arba dešinę, jei norite pamatyti veikiančias programas darbalaukio režimu arba pradžios ekrane.

Braukti žemyn

Braukite trimis pirštais žemyn, kad būtų rodomas darbalaukis.

SVARBI INFORMACIJA! Šiame nešiojamajame kompiuteryje trijų pirštų gestai nėra aktyvinti. Jei norite aktyvinti trijų pirštų gestus, skaitykite dalį

Trijų pirštų gestų aktyvinimas.

36 Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

Trijų pirštų gestų įgalinimas

Norėdami aktyvinti nešiojamojo kompiuterio trijų pirštų gestų funkciją, jutikliniame ekrane arba jutikliniame pulte atlikite toliau nurodytus veiksmus.

arba

1. Paleiskite darbalaukio programą.

2. Dešiniajame apatiniame užduočių juostos kampe palieskite > , kad paleistumėte

„ASUS Smart Gesture“ programą.

3. Trijų pirštų polangyje varnele pažymėkite šiuos punktus:

-

- naršyti puslapį, žiūrėti ir naršyti veikiančių programų rodinį

- rodyti ekraną.

4. PalieskiteApply (taikyti), paskui palieskite OK

(gerai).

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

37

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents