Sikkerhetshensyn. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Sikkerhetshensyn. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

8

Sikkerhetshensyn

Bruke den bærbare PC-en

Denne bærbare PC-en bør kun brukes i miljøer med temperaturer mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F).

Referer til klassifiseringsmerkelappen på bunnen av

Bærbare PC’en og sørg for at strømadapteren din samsvarer med klassifiseringen.

Den bærbare PC-en må ikke plasseres i fanget ditt eller andre deler av kroppen. Dette for å forhindre ubehag eller skade fra varmeeksponering.

Ikke bruk skadete strømledninger, tilbehør eller andre ytre utstyrsenheter.

Mens den er slått på, sørg for at du ikke bærer eller dekker til den bærbare PC-en med noen gjenstander som kan redusere luftsirkulasjon.

Ikke plasser den bærbare PC-en på ujevne eller ustabile overflater.

Du kan sende den bærbare PC-en gjennom røntgenmaskiner (brukes på gjenstander som er plassert på transportbånd), men ikke utsett den for magnetiske detektorer og lesere.

Kontakt flyselskapet ditt for informasjon om relaterte tjenester ombord som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker den bærbare PC-en ombord.

Elektronisk håndbok for bærbar PC

Ta vare på den bærbare PC-en

Koble fra vekselstrømmen og ta ut batteripakken

(hvis gjeldende) før rengjøring av den bærbare

PC-en. Bruk en ren cellulosesvamp eller semsket pusseskinn fuktet med en ikke-skurende vaskemiddeloppløsning og noen dråper varmt vann. Fjern overflødig fuktighet fra den bærbare PCen med en tørr klut.

Sterke løsemidler som fortynningsmidler, benzen eller andre kjemikalier må ikke brukes på eller nær den bærbare PC-en.

Ikke plasser gjenstander oppå den bærbare PC-en.

Ikke utsett den bærbare PC-en for sterke magnetiske eller elektriske felter.

Ikke bruk i nærheten av eller utsett den bærbare PCen for væsker, regn eller fuktighet.

Ikke utsett den bærbare PC-en din for støvete miljø.

Ikke bruk den bærbare PC-en din nær gasslekkasjer.

Elektronisk håndbok for bærbar PC

9

Riktig deponering

IKKE kast Bærbare PC’en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet

(elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

10 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Kapittel 1:

Maskinvareoppsett

Elektronisk håndbok for bærbar PC

11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents