Jobbe med Windows®-applikasjoner. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Jobbe med Windows®-applikasjoner. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Jobbe med Windows®-applikasjoner

Bruk berøringsskjermen, styreplaten eller tastaturet på den bærbare PCen til å starte, tilpasse og lukke apper.

Starte applikasjoner

Trykk På En Applikasjon For Å Starte Den.

Plasser musepekeren over applikasjonen og venstreklikk eller trykk én gang for å starte den.

Trykk gjennom applikasjonene. Trykk app.

tre ganger og bruk piltastene for å bla

for å starte en

Tilpasse apper

Du kan flytte, endre størrelse eller løsne applikasjoner fra Start-skjermen med følgende trinn.

Flytte apper

Trykk og hold appflisen og dra den så til en ny plassering.

Dobbelttrykk på appen og dra og slipp den til en ny plassering.

50 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Endre størrelse på apper

1. Trykk og hold appflisen i ett (1) sekund, og slipp den for å åpne Customize (Tilpass)-linjen.

2. Trykk , og velge en størrelse for appflis.

Høyreklikk på appen aktivere innstillingslinjen, trykk

, og velg en størrelse for appflis.

Løsne apper

1. Trykk og hold appflisen i ett (1) sekund, og slipp den for å åpne Customize (Tilpass)-linjen.

2. Trykk på for å løsne en app.

Høyreklikk på appen for å aktivere Customize (Tilpass)linjen, og trykk .

Elektronisk håndbok for bærbar PC

51

Lukke applikasjoner

Trykk og hold den øvre kanten av den kjørende appen og dra den ned til bunnen av skjermen for å lukke appen.

1. Flytt musepekeren til toppen av applikasjonen som er i gang og vent til pekeren forandrer seg til et håndikon.

2. Dra applikasjonen og slipp den nederst på skjermen for å lukke den.

Fra skjermen for startede applikasjoner, trykk på

.

52 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Tilgang til Apper-skjermen

Bortsett fra appene som allerede er festet på Start-skjermen, kan du også åpne andre applikasjoner gjennom Apper-skjermen.

Starte Apper-skjermen

Start Apper-skjermen ved å bruke den bærbare PC-ens berøringsskjerm, styreplate eller tastatur.

Sveip Start-skjermen opp for å åpne Apper-skjermen.

Klikk -knappen på Start-skjermen.

Trykk

.

-knappen på Start-skjermen, og trykk

Elektronisk håndbok for bærbar PC

53

Feste flere applikasjoner på Start-skjermen

Du kan feste flere apper på startskjermen ved hjelp av berøringsskjermen eller styreplaten.

1. Trykk og hold appflisen i ett (1) sekund, og slipp den for å åpne Customize (Tilpass)-linjen.

2. Trykk på for å feste den valgte appen til startskjermen.

1. Plasser musepekeren over den applikasjonen du vil legge til på Start-skjermen.

2. Høyreklikk på applikasjonen for å aktivere innstillingene.

3. Trykk på ikonet .

54 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Charms-verktøylinjen

Charms-verktøylinjen er en verktøylinje som kan aktiveres på høyre side av skjermen. Den består av flere verktøy som gjør at du kan dele applikasjoner og gi rask tilgang til tilpasning av innstillinger på din bærbare PC.

Charms bar

Elektronisk håndbok for bærbar PC

55

Aktivere Charms-verktøylinjen

MERK: Når Charms-verktøylinjen blir aktivert, vises den først med hvite ikoner. Bildet ovenfor viser hvordan Charms-verktøylinjen ser ut når den er aktivert.

Bruk den bærbare PC-ens berøringsskjerm, styreplate eller tastatur til å starte perlelinjen.

Sveip fra den høyre kanten av skjermen for å starte

Charms bar (Charms-verktøylinjen).

Flytt musepekeren til øvre høyre eller venstre hjørne av skjermen.

Trykk på .

56 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Inni Charms-verktøylinjen

Search (Søk)

Med dette verktøyet kan du lete etter filer, applikasjoner eller programmer i din bærbare PC.

Share (Del)

Med dette verktøyet kan du dele applikasjoner via sosiale medier eller e-post.

Start

Med dette verktøyet kommer du tilbake til Startskjermen. Fra Start-skjermen kan du også bruke dette verktøyet for å komme tilbake til en nylig åpnet applikasjon.

Devices (Enheter)

Med dette verktøyet kan du få tilgang til og dele filer med enheter som er koblet til din bærbare PC, som eksempelvis ekstern skjerm eller printer.

Settings (Innstillinger)

Med dette verktøyet kan du få tilgang til innstillingene for din bærbare PC.

Elektronisk håndbok for bærbar PC

57

Snap-funksjon

Snap-funksjonen viser to apper side om side, som lar deg arbeide eller bytte mellom apper.

VIKTIG! Sørg for at skjermoppløsningen til den bærbare PC-en er satt til

1366 x 768 piksler eller mer før du bruker Snap-funksjonen.

Snap-linje

58 Elektronisk håndbok for bærbar PC

Bruke Snap

Bruk den bærbare PC-ens berøringsskjerm, styreplate eller tastatur til å aktivere og bruke festefunksjonen.

1. Start appen som du vil snappe.

2. Trykk og hold i appens øverste kant og dra den til venstre eller høyre side av skjermen til festelinjen vises.

3. Start en annen app.

1. Start appen som du vil snappe.

2. Før musepekeren til toppen av skjermen.

3. Når pilen forandrer seg til et håndikon, dra og slipp applikasjonen til venstre eller høyre side av visningspanelet.

4. Start en annen app.

1. Start appen som du vil snappe.

2. Trykk og venstre eller høyre piltast for å feste appen til venstre eller høyre rute.

3. Start en annen app. Denne appen blir automatisk plassert i den tomme ruten.

Elektronisk håndbok for bærbar PC

59

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents