Poteze za tablični računalnik in sledilno ploščico. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Poteze za tablični računalnik in sledilno ploščico. Asus T100TAM, H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Poteze za tablični računalnik in sledilno ploščico

Z gibi lahko zaženete programe in dostopate do nastavitev prenosnega računalnika. Glejte naslednje slike, kadar uporabljate poteze z rokami na zaslonu na dotik in sledilni ploščici.

Uporaba tabličnega računalnika

Podrsajte levi rob Podrsajte desni rob

Za preklapljanje med odprtimi programi podrsajte levi rob zaslona.

Za zagon Charms bar (vrstice

s čarobnimi gumb) podrsajte desni rob zaslona.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

27

Tapni/dvojno tapni Tapni in pridrži

Tapnite na program, da ga zaženete.

V načinu Desktop (Namizje) dvojno tapnite na program, da ga zaženete.

Pomanjšaj

Za premikanje programa tapnite na program, ga držite in povlecite na novo mesto.

Za izhod iz programa tapnite in držite zgornjo stran odprtega programa in jo povlecite na dno zaslona.

Povečaj

Na zaslonu povlecite dva prsta skupaj.

28

Na zaslonu povlecite dva prsta narazen.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Podrsajte zgornji rob Podrsajte s prsti

Za ogled Customize

(Prilagajanje) v Start screen

(Začetni zaslon) podrsajte s prstom zgornji rob zaslona.

V odprtem programu za ogled menija podrsajte zgornji rob zaslona.

Za drsenje zaslona povlecite s prstom gor ali dol, za panoramsko pomikanje pa s prstom povlecite levo ali desno.

Poteg navzgor Poteg navzdol

Podrsajte gor v začetnem zaslonu, da zaženete zaslon Apps

(Programi).

Podrsajte dol v zaslonu Apps

(Programi), da se vrnete v začetni zaslon.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

29

Uporaba sledilne ploščice

Premikanje kazalca

Če želite aktivirati kazalec, lahko tapnete ali kliknete kamor koli na sledilno ploščico, nato pa s prstom drsite po sledilni ploščici in tako premikate kazalec po zaslonu.

Pomik vodoravno

Pomik navpično

Pomik diagonalno

30 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Poteze z enim prstom

Dotik/dvojni dotik

V začetnem zaslonu aplikacijo zaženete tako, da se je dotaknete.

V načinu Namizje element zaženete tako, da se ga dotaknete dvakrat.

Povleci in spusti

Elementa se hitro dotaknite dvakrat, nato pa z istim prstom drsite, ne da bi ga dvignili iz sledilne ploščice. Če želite element spustiti na novo lokacijo, prst dvignite iz sledilne ploščice.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

31

Levi klik Desni klik

Na začetnem zaslonu kliknite program, da ga zaženete.

V načinu namizja dvakrat kliknite program, da ga zaženete.

Na začetnem zaslonu kliknite program, da ga izberete in zaženete vrstico z nastavitvami. S tem gumbom lahko zaženete tudi vrstico

Customize (Prilagajanje)

.

V načinu namizja s tem gumbom odprete meni desnega klika.

OPOMBA: Območja znotraj pikaste črte predstavljata lokaciji leve in desne tipke miške na sledilni ploščici.

32 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Hitro drsenje iz zgornjega roba

Na začetnem zaslonu za prikaz vrstice

Customize (Prilagajanje)

s prstom hitro drsite iz zgornjega roba.

Če imate odprto aplikacijo, s hitrim drsenjem s prstom iz zgornjega roba odprete njen meni.

Hitro drsenje iz levega roba Hitro drsenje iz desnega roba

Za prikaz trenutno zagnanih aplikacij s prstom hitro drsite iz levega roba.

Za prikaz Charms bar (vrstice

s čarobnimi gumbi) s prstom podrsajte od desnega roba.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

33

Poteze z dvema prstoma

Dotik Obračanje

Z dvema prstoma tapnite na sledilno ploščico, da simulirate funkcijo desnega klika.

Če želite obrniti sliko, se sledilne ploščice dotaknite z dvema prstoma ter nato en prst obračajte v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, medtem ko se drug ne premika.

Dvoprstno drsenje

(navzgor/navzdol)

Dvoprstno drsenje

(levo/desno)

Za drsenje z dvema prstoma drsite navzgor ali navzdol.

Za drsenje z dvema prstoma drsite levo ali desno.

34 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Pomanjšaj Povečaj

Na sledilni ploščici dva prsta povlecite skupaj.

Povleci in spusti

Na sledilni ploščici dva prsta povlecite narazen.

Izberite predmet ter nato pritisnite in pridržite gumb za levi klik. Z drugim prstom drsite navzdol po sledilni ploščici ter predmet tako povlecite in spustite na novo lokacijo.

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

35

Triprstni gibi

Poteg navzgor Podrsajte levo/desno

S tremi prsti povlecite navzgor, da se prikažejo vsi delujoči programi.

S tremi prsti podrsajte levo ali desno, da se prikažejo odprte aplikacije v načinu namizja ali na začetnem zaslonu.

Poteg navzdol

S tremi prsti povlecite navzdol, da se prikaže način Namizje.

POMEMBNO! Poteze s tremi prsti na prenosnem računalniku privzeto niso omogočene. Če jih želite omogočiti, glejte razdelek Omogočanje

potez s tremi prsti.

36 E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

Omogočanje potez s tremi prsti

Aktivirajte poteze s tremi prsti na drsni ploščici prenosnega računalnika po naslednjih navodilih na plošči zaslona na dotik ali drsni ploščici.

ali

1. Zaženite namizni program.

2. V spodnjem desnem kotu opravilne vrstice tapnite

> in tako zaženite aplikacijo ASUS Smart

Gesture.

3. V podoknu Trije prsti obkljukajte naslednje elemente:

- Krmari po strani

-

-

Pokaži in krmari po pogledu odprtih aplikacij

Pokaži namizje

4. Tapnite

redu).

E-priročnik za uporabo prenosnega računalnika

37

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Hybrid (2-in-1) Clamshell Grey
  • Intel Atom® Z3775 1.46 GHz
  • Touchscreen 25.6 cm (10.1") 1366 x 768 pixels IPS LED backlight 16:9
  • 2 GB DDR3-SDRAM
  • 32 GB Flash
  • Intel® HD Graphics
  • Bluetooth 4.0
  • Lithium Polymer (LiPo) 31 Wh 10 W
  • Windows 8.1

Related manuals

advertisement

Table of contents