Hoe u het e-Manual gebruikt. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

Hoe u het e-Manual gebruikt. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW | Manualzz

Nederlands - 14

Aan de slag

Hoe u het e-Manual gebruikt

U vindt instructies over de functies van uw tv in het e-Manual in uw tv. Druk voor gebruik op de toets

E-MANUAL op uw afstandsbediening. Verplaats de cursor met de toets omhoog/omlaag/rechts/links om een categorie te markeren. Markeer vervolgens een onderwerp en druk op de toets ENTERE . De gewenste pagina van het e-Manual wordt weergegeven.

U kunt de handleiding ook via het menu starten:

MENU

Ondersteuning

→ e-Manual

ENTERE

U keert terug naar het hoofdvenster van het op de toets E-MANUAL .

e-Manual door op de afstandsbediening te drukken

Schermweergave

Momenteel weergegeven video, tv-programma, enz.

Basisfuncties

De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen

De beeldinstellingen aanpassen

De beeldopties wijzigen

De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen

Geluidsinstellingen aanpassen

} Index E Enter e Afsluiten

De categorielijst. Druk op de toets l of r om de gewenste categorie te selecteren.

De lijst met submenu's wordt weergegeven.

Gebruik de pijltoetsen op uw afstandsbediening om de cursor te verplaatsen. Druk op de toets ENTERE om het gewenste submenu weer te geven.

Bedieningstoetsen

} Index : hiermee geeft u het indexscherm weer.

E Enter : hiermee selecteert u een categorie of submenu.

e Afsl.

: het e-Manual sluiten.

<De inhoud weergeven>

a

Probeer nu : hiermee geeft u het schermmenu weer dat overeenkomt met het onderwerp. Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm van het e-Manual, drukt u op de toets E-MANUAL .

b Start : hiermee gaat u naar het startscherm van het e-Manual.

L

Pagina : hiermee geeft u de vorige of volgende pagina weer.

{

Zoom : hiermee wordt een scherm vergroot.

Druk op de toets { ( Zoom ) om het scherm te vergroten. U kunt door het ingezoomde scherm schuiven met de toetsen u en d. Als u wilt terugkeren naar het normale formaat van het scherm, drukt u op de toets RETURN .

Nederlands - 15

Aan de slag

Schakelen tussen een e-Manual en de bijbehorende schermmenu's.

Deze functie is niet beschikbaar in sommige menu's.

U kunt de functie Probeer nu niet gebruiken als het menu niet is geactiveerd.

Methode 1

1. Als u het menu wilt gebruiken dat overeenkomst met een onderwerp in het e-Manual , drukt u op de rode toets om Probeer nu te selecteren.

2. Als u wilt terugkeren naar het scherm e-Manual , drukt u op de toets E-MANUAL .

Methode 2

1. Druk op de toets ENTERE als er een onderwerp wordt weergegeven. “Wilt u dit uitvoeren?” wordt weergegeven. Selecteer Ja en druk op de toets

ENTERE . Het schermvenster wordt weergegeven.

2. Als u wilt terugkeren naar het scherm e-Manual , drukt u op de toets E-MANUAL .

Een onderwerp zoeken op de indexpagina

Deze functie wordt mogelijk niet in alle talen ondersteund.

1. Als u een trefwoord wilt zoeken, drukt u op de blauwe toets om Index te selecteren.

2. Druk op de toets l of r om een gewenste tekenvolgorde te selecteren.

3. Druk op de toets u of d om een trefwoord te selecteren dat uw wilt weergeven, en druk vervolgens op de toets

ENTERE .

4. U kunt het bijbehorende scherm met instructies voor het e-Manual weergeven.

Als u het scherm Index wilt sluiten, drukt u op de toets RETURN .

Nederlands - 16 Nederlands - 17

advertisement

Key Features

  • Flat 59.9 cm (23.6")
  • HD 1366 x 768 pixels
  • 250 cd/m² 8 ms 3000:1
  • DVB-C, DVB-T2
  • 18 W

Related manuals