Kanalen opslaan. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

Kanalen opslaan. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW | Manualzz

Nederlands - 38

Basisfuncties

Kanalen opslaan

Antenne

MENU → Uitzending → Antenne

Voordat de beschikbare kanalen in het geheugen van uw televisie kunnen worden opgeslagen, moet u het type signaalbron opgeven dat op de tv is aangesloten.

Automatisch afstemmen

(afhankelijk van het land)

MENU

Uitzending

Automatisch afstemmen

ENTERE

Automatisch toegewezen programmanummers komen mogelijk niet overeen met de feitelijke of gewenste programmanummers. Als een kanaal is vergrendeld, wordt het invoerscherm voor de pincode weergegeven.

• Automatisch afstemmen

Antenne ( Ant / Kabel / Satelliet (voor model TD310 ES)): Selecteer de antennebron die moet worden onthouden.

Als u Ant selecteert, wordt er automatisch een kanaal gezocht en opgeslagen in het geheugen van de tv.

Type kanaal ( Digitaal en Analoog / Digitaal / Analoog ): hiermee selecteert u de kanaalbron die moet worden opgeslagen.

Kanaalvolgorde (afhankelijk van het model): hiermee selecteert u het type kanaalvolgorde.

Bij selectie van Kabel

Digitaal en Analoog , Digitaal of Analoog

– Operator selecteren (afhankelijk van het land): hiermee wordt een aanbieder van kabeldiensten geselecteerd.

– Zoekmodus : hiermee wordt gescand op alle kanalen met actieve zenders en worden deze opgeslagen in het geheugen van de tv.

Als u Snel selecteert, kunt u Netwerk, Netwerk-ID, Frequentie, Modulatie en Symboolfrequentie met de toets van de afstandsbediening handmatig instellen.

– Netwerk : hiermee wordt de instellingsmodus voor Netwerk-ID ingesteld. U hebt de keuze uit Auto of Handm.

.

• Netwerk-ID : als Netwerk wordt ingesteld op Handm.

, kunt u Netwerk-ID met de cijfertoetsen instellen.

• Frequentie : hiermee geeft u de frequentie voor het kanaal weer (verschilt per land).

• Modulatie : hiermee worden de beschikbare modulatiewaarden weergegeven.

Symboolfrequentie : hiermee worden de beschikbare symboolfrequenties weergegeven.

Nederlands - 39

Basisfuncties

• Optie Kabel Zoeken

(afhankelijk van het land en alleen voor kabelkanalen)

Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken naar een kabelnetwerk.

Beginfrequentie / Stopfrequentie.

: hiermee stelt u de start- en stopfrequentie in (verschilt per land).

Symboolfrequentie : hiermee worden de beschikbare symboolfrequenties weergegeven.

Modulatie : hiermee worden de beschikbare modulatiewaarden weergegeven.

Wanneer Antenne is ingesteld op Ant of Kabel : (voor model TD310ES)

• Digitaal en Analoog / Digitaal / Analoog : hiermee selecteert u de kanaalbron die moet worden opgeslagen. Bij selectie van Kabel → Digitaal en Analoog of Digitaal : geef een waarde op voor het scannen van kabelkanalen.

Zoekmodus ( Volledig / Netwerk / Snel ): scant op alle kanalen met actieve zenders en slaat deze op in het geheugen van de tv.

Als u Snel selecteert, kunt u Netwerk , Netwerk-ID met de toets van de afstandsbediening instellen.

, Frequentie , Modulatie en Symboolfrequentie handmatig

Wanneer Antenne is ingesteld op Satelliet : (voor model TD310ES)

• Type kanaal ( Alle / TV / Radio ): hiermee selecteert u het Type kanaal dat moet worden opgeslagen.

Satelliet : hiermee selecteert u de satelliet die moet worden gescand. De optie kan verschillen en is afhankelijk van het land.

• Scanmodus ( Alle kanalen / Alleen vrije kan.

): selecteert de scanmodus voor de geselecteerde satelliet.

• Herinitialiseren ( Uitschakelen , Inschakelen ): selecteert de scanmodus voor de geselecteerde satelliet.

• Zoekmodus ( Snel , Volledig ): hiermee stelt u de zoekmodus in met de functies voor omhoog/omlaag.

Land (Gebied)

MENU

Uitzending

Kanaalinstellingen

Land (Gebied)

Selecteer uw land, zodat het product automatisch de uitzendkanalen kan afstemmen.

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw 4-cijferige pincode in.

• Digitaal kanaal : hiermee kunt u het land voor digitale kanalen wijzigen.

• Analoog kanaal : hiermee kunt u het land voor analoge kanalen wijzigen.

Nederlands - 40 Nederlands - 41

Nederlands - 40

Basisfuncties

Handmatig afstemmen

Hiermee scant u handmatig op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de televisie.

Als een kanaal is vergrendeld, wordt het invoerscherm voor de pincode weergegeven.

Het hangt van de kanaalbron af of Handmatig afstemmen wordt ondersteund.

Wanneer Antenne is ingesteld op Ant of Kabel :

Kanalen tunen digitaal : hiermee scant u handmatig naar een digitaal kanaal en slaat u dit op in het geheugen van de tv. Druk op de toets Nieuw om naar digitale kanalen te zoeken. Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.

– Bij selectie van Antenne → Ant : Kanaal , Frequentie , Bandbreedte

– Bij selectie van Antenne → Kabel : Frequentie , Modulatie , Symboolfrequentie

Wanneer Antenne is ingesteld op Satelliet : (voor model TD310ES)

Transponder : selecteer de transponder met de toetsen voor omhoog/omlaag.

Scanmodus ( Alle kanalen / Alleen vrije kan.

): hiermee selecteert u de vrije of alle kanalen voor opslag.

• Netwerk zoeken ( Uitschakelen / Inschakelen ): U kunt netwerk zoeken inschakelen/uitschakelen met de toetsen voor omhoog/omlaag.

• Kwaliteit signaal : hiermee geeft u de huidige status van een uitzendsignaal weer.

De informatie over een satelliet en de bijbehorende transponder kan variëren en is afhankelijk van de uitzendomstandigheden.

Wanneer de instellingen zijn voltooid, gaat u naar kanalen wordt gestart.

Zoeken en drukt u op de toets ENTER . Het scannen van de

• Kanalen tunen analoog : hiermee scant u naar een analoog kanaal. Druk op de toets Nieuw om naar kanalen te zoeken door Prog.

, Kleursysteem , Geluidssysteem , Kanaal , Zoeken bij te stellen.

Kanaalmodus

– P (programmamodus): Als u klaar bent met afstemmen zijn de zenders die u kunt ontvangen toegewezen aan de positienummers P0 tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.

– C (antennekanaalmodus) / S (kabelkanaalmodus): in deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het nummer op te geven dat aan de antenne- of kabelzender is toegewezen.

Nederlands - 41

advertisement

Key Features

  • Flat 59.9 cm (23.6")
  • HD 1366 x 768 pixels
  • 250 cd/m² 8 ms 3000:1
  • DVB-C, DVB-T2
  • 18 W

Related manuals