De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids). Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids). Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW | Manualzz

Basisfuncties

De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)

Op het scherm worden het huidige kanaal en de status van bepaalde audio/video-instellingen weergegeven.

In de Now & Next-gids vindt u de dagelijkse programmagegevens voor elk kanaal op basis van het uitzendtijdstip.

• Scroll naar l

, r

om informatie over een gewenst programma te bekijken terwijl u naar het huidige kanaal kijkt.

• Scroll naar u , d om informatie voor andere kanalen te bekijken. Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt gaan, selecteert u

E

met de afstandsbediening.

Het menu Kanaal gebruiken

Kanalenlijst

MENU

Uitzending

Kanalenlijst

ENTERE

• Kanalenlijst

Kanalenlijst bevat de kanalen die op uw tv worden weergegeven als u op de kanaaltoets drukt. U kunt deze kanaalinformatie bekijken: Alle , TV , Radio , Gegevens/overig , Analoog of Favorieten 1 - Favorieten 5 .

Druk op de toets ► ( Modus ) om de kanaalmodus te wijzigen of druk op de toets ◄ ( Sorteren ) om de kanaalvolgorde te wijzigen op basis van kanaalnummer of naam in de lijst.

Als u op de afstandsbediening op de toets CH LIST drukt, wordt direct het scherm Kanalenlijst weergegeven.

Kanalen sorteren

• Nummer / Naam : hiermee rangschikt u de kanaalvolgorde op basis van kanaalnummer of naam in de lijst.

Kanaalmodus

• Antenne : hiermee schakelt u over naar Ant , Kabel of Satelliet (voor model TD310ES).

• Favorieten bew.

: hiermee kunt u kanalen die u regelmatig bekijkt instellen als favorieten.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Favorieten bew.

de sectie “ Favorieten bew.

”.

• Favorieten 1 - Favorieten 5 : hiermee geeft u alle favoriete kanalen weer, onderverdeeld in maximaal vijf groepen. Elke groep heeft een apart scherm.

De tv geeft alleen Favorieten 1 - Favorieten 5 weer als u favorieten hebt toegevoegd met Favorieten bew.

.

• Alle : hiermee worden alle momenteel beschikbare kanalen weergegeven.

• TV : hiermee worden alle momenteel beschikbare televisiekanalen weergegeven.

• Radio : hiermee geeft u alle momenteel beschikbare radiokanalen weer.

• Gegevens/overig : hiermee geeft u alle momenteel beschikbare MHP-kanalen (Multimedia Home Platform) of overige kanalen weer.

• Analoog : hiermee geeft u alle momenteel beschikbare analoge kanalen weer.

Nederlands - 42 Nederlands - 43

Nederlands - 42

Basisfuncties

Gids

MENU → Uitzending → Gids → ENTERE

De EPG-informatie (elektronische programmagids) wordt door de omroepen verstrekt. Met behulp van de programmaschema's van de omroepen kunt u van tevoren instellen naar welke programma's u wilt kijken, zodat u op het ingestelde tijdstip automatisch naar het geselecteerde programmakanaal gaat. Afhankelijk van de kanaalstatus kunnen programmaopties leeg of verouderd zijn.

• a

Rood ( Snelle nav.

): hiermee bekijkt u snel de tv-programma's in de lijst met behulp van de toetsen ▲/▼/◄/►.

• b

Groen ( Kanaalcategorie ): hiermee selecteert u het type kanalen dat u wilt weergeven.

• { Geel ( Schemamanager ): hiermee gaat u naar de boekingslijst in Schemamanager .

Schemamanager

MENU → Uitzending → Schemamanager → ENTERE

U kunt instellen dat een kanaal automatisch op een ingesteld tijdstip wordt weergegeven. Bovendien kunt u een kanaal dat u hebt gereserveerd, bekijken, bewerken of verwijderen.

U moet eerst de huidige tijd instellen met de functie gebruiken.

Tijd

Klok in het menu Systeem om deze functie te kunnen

1. Druk op Schema in het scherm Schemamanager . Het menu Weergave plannen wordt weergegeven.

2. Druk op de toetsen

▲/▼/◄/► om elk optiemenu in te stellen.

• Kanaal : hiermee selecteert u het gewenste kanaal.

• Herhalen : hiermee selecteert u Eenmaal , Handm.

, Za~Zo , Ma~Vr of Dagel.

om dit naar wens in te stellen. Als u

Handmatig selecteert, kunt u een gewenste dag instellen.

De markering (c) geeft de dag aan die u hebt geselecteerd.

• Datum : u kunt de gewenste datum instellen.

Dit is beschikbaar als u Eenmaal selecteert in Herhalen .

• Begintijd : u kunt de gewenste begintijd instellen.

Als u een gereserveerd schema wilt bewerken of annuleren, selecteer dan het gereserveerde schema in

Schemamanager . Druk vervolgens op de toets ENTER en selecteer Bewerk of Verwijderen .

Nederlands - 43

Basisfuncties

Kanaal bewerken

MENU → Uitzending → Kanaal bewerken → ENTERE

U kunt kanalen bewerken of verwijderen.

1. Ga naar het scherm Kanaal bewerken.

2. Druk op de toetsen

▲/▼ om het gewenste kanaal te selecteren en druk op de toets

ENTER . De markering (c) geeft het kanaal aan dat u hebt geselecteerd.

U kunt meerdere kanalen selecteren.

Druk nog een keer op ENTER als u de selectie van het kanaal ongedaan wilt maken.

De gekleurde toetsen en de functietoetsen gebruiken met Kanaal bewerken .

• a Rood ( Nummer wijzigen ): hiermee wijzigt u de kanaalvolgorde in de kanalenlijst.

– E ( Gereed ): hiermee voltooit u het wijzigen van de kanaalvolgorde.

Digitale kanalen ondersteunen deze functie niet wanneer ingesteld op Uitschakelen.

Kanaalnr. wijzigen (afhankelijk van het land) is

• b Groen ( Verwijderen ): hiermee verwijdert u een kanaal uit de kanalenlijst.

• { Geel ( Ver-/ontgrendelen )): Een kanaal vergrendelen zodat het niet kan worden geselecteerd en bekeken. / Het kanaal ontgrendelen dat u hebt vergrendeld.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Kanaalvergrendeling is ingesteld op Aan.

Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in. U kunt de pincode wijzigen met de optie PIN wijzigen .

• }

Blauw ( Alles select.

/ Niets select.

): hiermee selecteert u alle kanalen tegelijk of maakt u de selectie van alle kanalen ongedaan.

• Ÿ ( Ga naar ) : hiermee gaat u direct naar een kanaal door op de cijfertoetsen (0~9) te drukken.

• k ( Pagina ): hiermee gaat u naar de volgende of vorige pagina.

• T ( TOOLS ): hiermee opent u het optiemenu. De weergegeven menuopties zijn afhankelijk van de kanaalstatus en het kanaaltype.

– Sorteren (alleen digitale kanalen): hiermee kunt u de lijst sorteren op het kanaalnummer of de kanaalnaam.

– Antenne : hiermee selecteert u het gewenste uitzendsignaal.

– Categorie : hiermee wijzigt u de kanaalmodus in Alle , TV , Radio , Gegevens/overig , Analoog , Recent bekeken ,

Meest bekeken . De geselecteerde kanaalmodus wordt weergegeven.

– Favorieten bew.

: hiermee gaat u direct naar het scherm Favorieten bew.

.

– Kanaalnaam wijzigen (alleen analoge kanalen): hiermee wijzigt u een naam van maximaal vijf tekens toe aan een kanaal. Bijvoorbeeld Eten, Golf, enz. Hierdoor kan het kanaal gemakkelijker worden gevonden en geselecteerd.

– Kanaalinfo : hiermee geeft u details van het geselecteerde kanaal weer.

– Informatie : hiermee worden details van het geselecteerde programma weergegeven.

– Zoeken (als Antenne is ingesteld op Satelliet ): Het scannen van de kanalen wordt gestart. (voor model

TD310ES)

Nederlands - 44 Nederlands - 45

Nederlands - 44

Basisfuncties

Favorieten bew.

t

MENU

Uitzending

Favorieten bew.

ENTERE

U kunt favoriete kanalen toevoegen, bewerken of verwijderen.

1. Ga naar het scherm

Favorieten bew.

.

2. Druk op de toetsen ▲/▼ om het gewenste kanaal te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTERE .

3. Kies een specifieke favorietenlijst in Favorieten 1 - Favorieten 5 met de toets b

( Wijzig Fav.

) en druk vervolgens op de toets } ( Toevgn.

). Het geselecteerde kanaal is toegevoegd aan Favorieten 1 - Favorieten 5 .

Er kan één favoriet kanaal worden toegevoegd aan verschillende favorieten in Favorieten 1 - Favorieten 5 .

De gekleurde toetsen en de functietoetsen gebruiken met Favorieten bew.

.

• a

Rood ( Categorie / Andere volgorde )

– Categorie : hiermee wijzigt u de kanaalmodus in Alle , TV , Radio , Analoog , Gegevens/overig , Recent bekeken , Meest bekeken . De geselecteerde kanaalmodus wordt weergegeven.

– Andere volgorde : hiermee wijzigt u de volgorde van favoriete kanalen.

E

( Gereed ): hiermee voltooit u het wijzigen van de kanaalvolgorde.

• b

Groen ( Wijzig Fav.

): hiermee wijzigt u de favorietenlijst Favorieten 1 - Favorieten 5 .

• {

Geel ( Alles select.

/ Niets select.

): hiermee selecteert u alle kanalen tegelijk of maakt u de selectie van alle kanalen ongedaan.

• } Blauw ( Toevgn.

/ Verwijderen )

– Toevgn.

: hiermee voegt u geselecteerde kanalen toe aan Favorieten 1 - Favorieten 5 .

– Verwijderen : hiermee verwijdert u het favoriete kanaal uit Favorieten 1 - Favorieten 5 .

• Ÿ

( Ga naar ): hiermee gaat u direct naar een kanaal door op de cijfertoetsen (0~9) te drukken.

• k

( Pagina ): hiermee gaat u naar de volgende of vorige pagina.

T

( Tools ): hiermee opent u het optiemenu. De weergegeven menuopties zijn afhankelijk van de kanaalstatus en het kanaaltype.

– Sorteren (alleen digitale kanalen): hiermee kunt u de lijst sorteren op het kanaalnummer of de kanaalnaam.

– Antenne : hiermee selecteert u het gewenste uitzendsignaal.

– Kanaal bewerken : hiermee gaat u direct naar het scherm Kanaal bewerken .

– Informatie : hiermee worden details van het geselecteerde programma weergegeven.

Nederlands - 45

advertisement

Key Features

  • Flat 59.9 cm (23.6")
  • HD 1366 x 768 pixels
  • 250 cd/m² 8 ms 3000:1
  • DVB-C, DVB-T2
  • 18 W

Related manuals