Overige functies. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

Overige functies. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW | Manualzz

Basisfuncties

Overige functies

Fijnafstemming

(alleen analoge kanalen)

Als de ontvangst zwak is of wordt gestoord, kunt u een kanaal handmatig nauwkeuriger instellen.

Fijnafgestemde kanalen zijn met een sterretje '*' gemarkeerd.

Als u de fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u Resetten .

• Kanalenlijst overdr.

(afhankelijk van het land)

Hiermee importeert of exporteert u het kanalenoverzicht. U moet een USB-opslagapparaat aansluiten om deze functie te kunnen gebruiken.

Het invoerscherm voor de pincode verschijnt. Voer uw 4-cijferige pincode in.

Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT en exFAT.

• Profiel CAM-operator verwijderen : hiermee selecteert u de te verwijderen CAM-operator.

Nederlands - 46 Nederlands - 47

Nederlands - 46

Basisfuncties

Satellietsysteem

Satellietsysteem is beschikbaar wanneer Antenne is ingesteld op Satelliet . Stel voordat u Automatisch afstemmen uitvoert de functie Satellietsysteem in. Daarna worden de kanalen op de normale wijze gescand.

• Satellietselectie : hiermee kunt u de satellieten voor deze tv selecteren.

LNB in-/uitschakelen ( Uit / Aan ): hiermee schakelt u de stroomtoevoer voor de LNB in of uit.

LNB-instellingen : hiermee configureert u de buitenapparatuur.

– Satelliet : hiermee selecteert u de satelliet voor het ontvangen van digitale uitzendingen.

– Transponder : hiermee selecteert u een transponder in de lijst of voegt u een nieuwe transponder toe.

– Modus DiSEqC : hiermee selecteert u de DiSEqC-modus voor de geselecteerde LNB.

– LNB-oscillators lager : hiermee stelt u de LNB-oscillators in op een lagere frequentie.

– LNB-oscillators hoger : hiermee stelt u de LNB-oscillators in op een hogere frequentie.

– 22 kHz toon ( Uit / Aan / Auto ): hiermee selecteert u de 22 kHz-toon, afhankelijk van het type LNB. Kies voor een universele LNB de optie Automatisch.

– Kwaliteit signaal : hiermee geeft u de huidige status van een uitzendsignaal weer.

• Instellingen Positioner : hiermee configureert u de antennepositioner.

Positioner ( Aan / Uit ): hiermee schakelt u de besturing van de positioner in of uit.

Type positioner ( USALS / DiSEqC 1.2

): hiermee stelt u het type positioner in op DiSEqC 1.2 of USALS (Universal

Satellite Automatic Location System).

– Lengte : hiermee stelt u de lengtegraad voor uw locatie in.

– Breedte : hiermee stelt u de breedtegraad voor uw locatie in.

– Inst. lengtegraad satelliet : hiermee stelt u de lengtegraad in voor de satellieten die de gebruiker heeft gedefinieerd.

Gebruikersmodus : hiermee stelt u de positie van de satellietschotel in op basis van elke satelliet. Als u de huidige positie voor een satellietschotel instelt op basis van een bepaalde satelliet, kan de satellietschotel naar de vooraf ingestelde positie verplaatsen wanneer u het signaal van de satelliet nodig hebt.

– Satelliet : hiermee selecteert u de satelliet waarvoor u de positie wilt instellen.

– Transponder : hiermee selecteert u een transponder in de lijst voor signaalontvangst.

– Bewegingsmodus : hiermee selecteert u de bewegingsmodus. Maak onderscheid tussen discrete en continue beweging.

– h Stapgrootte : hiermee stelt u het aantal graden in voor de stapgrootte van de schotelrotatie. Stapgrootte is beschikbaar wanneer de bewegingsmodus is ingesteld op stapsgewijs.

– Naar opgeslagen positie : hiermee draait u de schotel naar de opgeslagen satellietpositie.

– Antennepositie : draai de antenne en sla de positie van deze satelliet op.

– Huidige positie opslaan : hiermee slaat u de actuele positie op als geselecteerde positioneringslimiet.

– Kwaliteit signaal : hiermee geeft u de huidige status van een uitzendsignaal weer.

Nederlands - 47

Basisfuncties

Installatiemodus : hiermee stelt u de limieten in voor de verplaatsing van de satellietschotel of reset u de positie. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt in de installatiehandleiding.

– Positie begrenzen ( Oost / West ): hiermee selecteert u de richting van de positioneringslimiet.

– Antennepositie : pas de antennepositie voor de positielimiet aan door op de linker- of rechtertoets te drukken.

– Huidige positie opslaan : hiermee slaat u de huidige positie op als geselecteerde positioneringslimiet.

– Positie resetten : hiermee beweegt u de schotel naar de referentiepositie.

– Positioneringslimiet resetten : hiermee staat u de schotel toe een volledige boog te maken.

• Alle instellingen resetten ( Ja / Nee ): alle satellietinstellingen worden teruggezet naar de beginwaarden.

Ondertiteling

t

MENU → Uitzending → Ondertiteling → ENTERE

Gebruik dit menu om de modus Ondertiteling in te stellen.

• Ondertiteling : hiermee schakelt u ondertitels in of uit.

• Ondertitelingsmodus : hiermee wordt de ondertitelingsmodus ingesteld.

Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie Slechthorenden niet ondersteunt, wordt automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de modus Slechthorenden is geselecteerd.

Voorkeur

• Ondertitelingstaal : Hiermee wordt de ondertitelingstaal ingesteld.

Welke taal beschikbaar is, kan per uitzending verschillen.

Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

• Eerste taal ondertitels : hiermee stelt u de eerste taal voor ondertitels in.

• Tweede taal ondertitels : hiermee stelt u de tweede taal voor ondertitels in.

Nederlands - 48 Nederlands - 49

Nederlands - 48

Basisfuncties

Geluidsformaat

• Geluidsformaat

Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat geluid in de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat geval de tv-luidspreker.

De optie Geluidsformaat kan per uitzending verschillen. 5.1-kanaals Dolby Digital-geluid is alleen beschikbaar wanneer u een externe luidspreker via een optische kabel aansluit.

• Gesproken omschrijving (afhankelijk van het land)

Deze functie verwerkt het geluidsspoor voor de audiobeschrijving, dat samen met het hoofdgeluid wordt uitgezonden.

Gesproken omschrijving : de audiobeschrijving aan- of uitzetten.

Volume : hiermee wordt het volume voor de audiobeschrijving aangepast.

Teleteksttaal

(afhankelijk van het land)

MENU

Uitzending

Teleteksttaal

ENTERE

Teleteksttaal

Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.

• Eerste taal teletekst / Tweede taal teletekst

Eerste taal teletekst en Tweede taal teletekst worden op bepaalde locaties mogelijk niet ondersteund.

Nederlands - 49

Basisfuncties

Algemene interface

MENU → Uitzending → Algemene interface → ENTERE

• CI-menu : hiermee kunt u het CAM-menu selecteren. Selecteer het CI Menu op basis van het menu PC Card.

• CAM-videotranscodering : u kunt de instelling configureren voor het automatisch transcoderen van de videocodec van de CAM. Schakel de optie Uit als u deze niet wilt gebruiken.

U moet een CAM gebruiken die het transcoderen van de videocodec ondersteunt.

• Toepassingsinfo : hiermee kunt u informatie weergeven over de in de CI-sleuf geplaatste CAM en over de “CI of CI+

CARD” die in de CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.

1. De CI CAM-module is verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of door deze telefonisch te bestellen.

2. Steek de CI- of CI+-kaart stevig in de CAM in de richting van de pijl.

3. Steek de CAM met de CI- of CI+-kaart in de algemene-interfaceaansluiting, in de richting van de pijl, zodat de kaart parallel met de sleuf is.

4. Controleer of u een beeld op een kanaal met een gecodeerd signaal kunt bekijken.

Digitale tekst (uitsluitend Verenigd Koninkrijk)

MENU → Uitzending → Digitale tekst → ENTERE

Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie beschikbaar.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Een internationale standaard voor gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Dit is op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video On Demand),

ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale bibliotheken en netwerkspellen.

Nederlands - 50 Nederlands - PB

advertisement

Key Features

  • Flat 59.9 cm (23.6")
  • HD 1366 x 768 pixels
  • 250 cd/m² 8 ms 3000:1
  • DVB-C, DVB-T2
  • 18 W

Related manuals