De foto's/video's/muziek afspelen. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

De foto's/video's/muziek afspelen. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW | Manualzz

Nederlands - 62

Uitgebreide functies

De foto's/video's/muziek afspelen

Druk tijdens het afspelen van een bestand op de toets ▲/▼/◄/► om het gewenste menu te selecteren.

Als het optiemenu niet wordt weergegeven, druk dan op de toets TOOLS of ENTERE

U kunt tijdens het afspelen ook de toetsen ∂/∑/∫/π/µ op de afstandsbediening gebruiken.

Als u tijdens het afspelen op de toets INFO drukt, kunt u de afspeelinformatie bekijken.

Afspeelmenu

Toets Video's

/

/

/

/

Bediening

Vorige / Volgende

Begin diashow / Stop diashow

Afspln / Pauze

Vorige / Volgende

Terugspoelen / Vooruitspoelen

Foto's

Minispeler*

Minispeler*

Muziek

* Als u Achtergr.muz

instelt op Minispeler in Foto's , worden deze toetsen weergegeven.

Instellingenmenu

• Foto's

Toets

Dia-instellingen

Zoom

Bediening

U kunt Snelheid en Effecten instellen tijdens de diashow.

U kunt het beeld in- en uitzoomen.

Draaien U kunt de afbeeldingen in de volledige-schermmodus roteren.

Achtergr.muz / Minispeler

Instellingen

U kunt achtergrondmuziek selecteren bij het weergeven van een diashow. / U kunt eenvoudige afspeelmenu's bedienen.

Beeldmodus / Geluidmodus : hiermee kunt u de beeld- of geluidsinstelling aanpassen.

Informatie : hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het actuele bestand krijgen.

Nederlands - 63

Uitgebreide functies

Tijdens de presentatie worden alle bestanden in de lijst met bestanden in volgorde weergegeven.

Als u op de toets ∂ (Afspelen) (of de toets diashow direct gestart.

▲ →

Opties

Presentatie ) in de bestandenlijst drukt, wordt de

Tijdens de diashow kunt u de snelheid wijzigen met behulp van de toets π (REW) of µ (FF).

• Ondersteunde foto-indelingen

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

• Video's

Toets

Zoeken

Bediening

Titels zoeken : u kunt het andere bestand rechtstreeks verplaatsen.

Tijdbalk zoeken : u kunt met de toets

◄ en ► in de video zoeken, met een interval van één minuut. U kunt ook direct het getal invoeren.

Wordt mogelijk niet ondersteund. Dit is afhankelijk van de invoerbron.

Herhalingsmodus Hiermee kunt u fi lmbestanden herhaald afspelen.

Beeldformaat

Instellingen

Hiermee kunt u het beeldformaat aan uw voorkeur aanpassen.

Inst. ondertiteling : hiermee kunt u de video afspelen met ondertiteling. Deze functie werkt alleen als de ondertiteling dezelfde bestandsnaam heeft als het videobestand.

Beeldmodus / Geluidmodus : hiermee kunt u de beeld- of geluidsinstelling aanpassen.

Taal voor audio : hiermee kunt u de taal voor audio wijzigen als de video meer dan één taal bevat.

Informatie : hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het actuele bestand krijgen.

Wanneer er geen gegevens voor de videotijd bekend zijn, worden de afspeeltijd en voortgangsbalk niet weergegeven.

In deze modus kunt u de filmclips van een spel weergeven, maar kunt u het spel zelf niet spelen.

• Ondersteunde ondertitelings-/video-indelingen

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Nederlands - 64 Nederlands - 65

Nederlands - 64

Uitgebreide functies

• Muziek

Toets

Herhalen

Wil. vlg.

Geluidmodus

Bediening

Hiermee kunt u muziekbestanden herhaald afspelen.

U kunt de muziek willekeurig afspelen.

U kunt de geluidsinstelling aanpassen.

Alleen bestanden met een ondersteunde extensie voor muziekbestanden worden weergegeven. Bestanden met andere extensies worden niet weergeven, ook al staan ze wel op het USB-apparaat.

Als het geluid bij het afspelen van muziekbestanden ongewoon klinkt, pas dan

(Een overgemoduleerd muziekbestand kan geluidsproblemen veroorzaken.)

Equalizer aan in het menu Geluid .

• Ondersteunde muziekindelingen

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

De coderingstaal instellen

U kunt de coderingstaal instellen als de tekst niet wordt ondersteund.

1. Druk op de toets

▲ om

Opties te selecteren boven in het hoofdscherm voor muziek en selecteer Coderen .

2. Selecteer de gewenste coderingstaal.

Nederlands - 65

advertisement

Key Features

  • Flat 59.9 cm (23.6")
  • HD 1366 x 768 pixels
  • 250 cd/m² 8 ms 3000:1
  • DVB-C, DVB-T2
  • 18 W

Related manuals