Problemen oplossen. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

Problemen oplossen. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW | Manualzz

Nederlands - PB

Problemen oplossen

Wanneer u vragen over deze LED-televisie hebt, kunt u eerst deze lijst raadplegen. Als geen van de tips in deze lijst van toepassing is, ga dan naar www.samsung.com en klik daar op Ondersteuning, of neem contact op met een van de servicecenters die u op de achterzijde van deze handleiding vindt.

Problemen

Beeldkwaliteit

Oplossingen en uitleg

• Voer eerst de functie Het beeld testen uit om te controleren of uw televisie het testbeeld juist weergeeft. (ga naar MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het beeld testen ) Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.

Het tv-beeld ziet er niet zo fraai uit als in de winkel.

Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming

De kleuren zijn verkeerd of ontbreken.

De helderheid of kleuren laten te wensen over.

Aan de rand van het scherm is een streepjeslijn zichtbaar.

Het beeld is zwart-wit.

Bij het van kanaal wisselen bevriest het beeld of wordt het vervormd of vertraagd.

• Hebt u een analoge kabelbox of settopbox? Voer een upgrade uit naar een digitale settopbox. Gebruik een HDMI- of Component-kabel voor HD-beeldkwaliteit (High

Definition).

• Abonnees kabel/satelliet: probeer HD-stations in de kanalenlijst.

• Antenneverbinding: probeer HD-zenders weer te geven nadat u Automatische afstemming hebt uitgevoerd.

• Bij veel HD-zenders is sprake van het opwaarderen van SD-inhoud (Standard

Definition).

• Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabelbox/set-top-box in op 1080i of

720p.

• Controleer of u naar de tv kijkt op de aanbevolen minimumafstand, die gebaseerd is op het tv-formaat en de definitie van het signaal.

• Compressie van video-inhoud kan tot vervorming van de beeldkwaliteit leiden, met name bij snel bewegende beelden, zoals in sportwedstrijden en actiefilms.

• Een laag signaalniveau of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervorming veroorzaken. Dit is geen defect van de tv.

• Mobiele telefoons die dichtbij de tv worden geplaatst (dichterbij dan circa 1 meter), kunnen verstoord beeld voor analoge en digitale tv veroorzaken.

• Als u een Component-aansluiting gebruikt, controleer dan of de Componentkabels op de juiste manier zijn aangesloten. Onjuiste of losse aansluitingen kunnen tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.

• Pas de beeldopties aan in het tv-menu. (ga naar Beeldmodus / Kleur / Helderheid

/ Scherpte )

• Pas de optie Spaarstand aan in het tv-menu. (ga naar MENU - Systeem - ECOoplossing - Spaarstand )

• Zet het beeld terug naar de standaardbeeldinstellingen. (ga naar MENU - Beeld -

Beeld resetten )

• Als het beeldformaat is ingesteld op Volledig scherm, wijzigt u dit in 16:9.

• Wijzig de resolutie van de kabelbox/satellietbox.

• Als u gebruikmaakt van een AV composite-invoer, sluit u de videokabel (geel) aan op de groene aansluiting van component ingang 1 op de tv.

• Wanneer de tv is aangesloten met een kabelbox, kunt u proberen de kabelbox te resetten. Sluit het netsnoer opnieuw aan en wacht totdat de kabelbox opnieuw wordt opgestart. Dit kan 20 minuten duren.

• Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.

Nederlands - 67

Overige informatie

Problemen

Geluidskwaliteit

Er is geen geluid of het geluid is op het maximale volume te zacht.

Het beeld is goed, maar er is geen geluid.

Oplossingen en uitleg

• Voer eerst de functie Het geluid testen uit om te controleren of het geluid van uw televisie naar behoren werkt. (ga naar MENU - Ondersteuning - Zelfdiagnose - Het geluid testen )

• Als het geluid in orde is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de bron of het signaal.

• Controleer het volume van het apparaat (kabelbox/satellietdoos, dvd-speler, Blurayspeler enzovoort) dat op uw televisie is aangesloten.

Er komt ongewenst geluid uit de luidsprekers.

• Stel de optie Luidspreker selecteren in op TV-luidspreker in het geluidsmenu.

• Als u een extern apparaat gebruikt, controleert u of de audiokabels zijn aangesloten op de juiste audio-ingangen op de tv.

• Als u een extern apparaat gebruikt, controleer dan de audiouitvoeroptie van het apparaat (mogelijk moet u de geluidsoptie van uw kabelbox wijzigen in HDMI als u een HDMI-apparaat op uw tv hebt aangesloten).

• Als u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist.

• Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat opnieuw aan te sluiten.

• Controleer de kabelaansluitingen. Controleer of een videokabel niet is aangesloten op een audio-ingang.

• Controleer bij antenne- of kabelaansluitingen de signaalsterkte. Een zwak signaal kan geluidsvervorming veroorzaken.

Geen beeld, geen video

De tv wordt niet ingeschakeld.

De tv wordt automatisch uitgeschakeld.

Er is geen beeld/video.

• Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact en op de televisie is aangesloten.

• Controleer of het stopcontact werkt.

• Druk op de toets POWER op de tv om te controleren of het probleem niet bij de afstandsbediening ligt. Als de tv wordt ingeschakeld, raadpleeg dan De afstandsbediening werkt niet, hieronder.

• Zorg dat Slaaptimer is ingesteld op Uit in het menu Tijd .

• Als uw pc is aangesloten op de tv, controleert u de stroominstellingen van de pc.

• Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact en op de tv.

• Wanneer u tv kijkt via een antenne of kabelaansluiting, wordt de tv uitgeschakeld als er 10-15 minuten geen signaal is.

• Controleer de kabelverbindingen (haal alle kabels los die op de tv en externe apparaten zijn aangesloten en sluit ze vervolgens weer aan).

• Stel de video-uitgangen van het externe apparaat (kabelbox/set-top-box, dvd,

Blu-ray, enz.) in zodat deze overeenkomen met de aansluitingen van de tv-ingang.

Als bijvoorbeeld de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet deze op de HDMI-ingang van de televisie worden aangesloten.

• Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.

• Selecteer de juiste bron voor de tv door op de toets SOURCE op de afstandsbediening te drukken.

• Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat opnieuw aan te sluiten.

Nederlands - 68 Nederlands - 69

Nederlands - 68

Overige informatie

Problemen

Antenneaansluiting (Ant/Kabel)

De tv ontvangt niet alle kanalen.

Oplossingen en uitleg

• Zorg dat de antennekabel stevig is aangesloten.

• Voer Instellingen (Eerste instelling) uit om beschikbare zenders aan de kanalenlijst toe te voegen. Ga naar MENU - Systeem - Instellingen (Eerste instelling) en wacht tot alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen.

Het beeld is vervormd: macroblok, klein blok, puntjes, pixelvorming

• Controleer of de antenne juist is geplaatst.

• Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.

• Een zwak signaal kan tot beeldvervorming leiden. Dit is geen defect van de tv.

Ander

Het beeld wordt niet in het volledige scherm weergegeven.

De afstandsbediening werkt niet.

• HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer ze opgewaardeerde SD-inhoud (4:3) weergeven.

• Zwarte balken onder en boven in het scherm worden weergegeven bij films die beeldformaten hebben die afwijken van die van uw televisie.

• Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of tv in op volledig scherm.

• Vervang de batterijen van de afstandsbediening en plaats de batterijen met de polen (+/–) in de juiste richting.

• Reinig het venster van de zender op de afstandsbediening.

• Richt de afstandsbediening vanaf circa 1,5 tot 1,8 meter afstand rechtstreeks op de televisie.

• Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/set-top-box zodanig dat deze werkt voor de tv. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw kabelbox/settop-box voor de code voor de SAMSUNG-televisie.

De tv kan niet worden in- of uitgeschakeld met de afstandsbediening van de kabelbox/set-top-box of het volume kan niet worden geregeld.

Het bericht “Modus niet ondersteund” wordt weergegeven.

De tv geeft een plasticgeur af.

• Controleer de ondersteunde resolutie van de tv en pas de uitvoerresolutie van het externe apparaat hierop aan.

• Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.

Signaalinformatie van de tv is niet beschikbaar in het menu

Zelfdiagnose testen.

De televisie helt naar rechts of links.

Er zijn problemen bij het monteren van de voet.

Het menu Uitzending wordt grijs weergegeven (niet beschikbaar).

• Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders met een antenne-/RF-/ coaxaansluiting.

• Verwijder de voet van de tv en monteer deze opnieuw.

• Zorg dat de tv op een vlakke ondergrond staat. Als u de schroeven niet uit de tv kunt verwijderen, gebruikt u zo nodig een magnetische schroevendraaier.

• Het menu Uitzending is alleen beschikbaar als de tv-bron is geselecteerd.

Nederlands - 69

Overige informatie

Problemen

Uw instellingen verdwijnen na 5 minuten of telkens wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.

Met tussenpozen valt het geluid of beeld weg.

Oplossingen en uitleg

• Als de tv zich in de modus Winkeldemo bevindt, worden de audio- en beeldinstellingen elke 5 minuten opnieuw ingesteld. Als u de instellingen wilt wijzigen van de modus Winkeldemo in Thuisgebruik , druk dan op de toets

SOURCE om de modus Tv te selecteren, en ga naar MENU → Ondersteuning →

Gebruiksmodus .

• Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan.

• Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stijve of dikke kabels.

Zorg ervoor dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij bevestiging van de tv aan de muur raden we het gebruik van kabels met

90-gradenaansluitingen aan.

• Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.

U ziet kleine deeltjes als u de rand van de tv van dichtbij bekijkt.

Het menu PIP is niet beschikbaar.

U hebt de tv 45 minuten geleden uitgeschakeld en de tv is weer ingeschakeld.

Het bericht “ Gecodeerd signaal ” of “ Zwak of geen signaal ” wordt weergegeven.

• PIP -functionaliteit is alleen beschikbaar als u een HDMI- of Component-bron gebruikt.

• Dit is normaal. De tv voert de OTA-functie (Over The Air) zelf uit om gedownloade firmware te upgraden tijdens het kijken.

• Als u gebruikmaakt van een CAM CARD (CI/CI+), controleert u of deze op de

Common Interface-aansluiting is aangesloten.

• Als het probleem aanhoudt, haalt u de CAM CARD uit de tv en plaatst u de kaart vervolgens weer terug in de aansluiting.

• Controleer en wijzig het signaal/de bron.

Er zijn herhaaldelijk problemen met beeld en/of geluid.

Er kan een reactie optreden tussen de rubberen kussentjes op de voet en de afwerking van bepaald meubilair.

Het bericht “ Bestand kan mog. niet worden afgespeeld .” wordt weergegeven.

• Om dit te voorkomen, kunt u viltkussentjes gebruiken op een oppervlak van de tv dat in direct contact komt met meubilair.

• Dit bericht wordt mogelijk weergegeven vanwege een hoge bitsnelheid van de inhoud. De inhoud wordt doorgaans wel afgespeeld maar er kunnen zich problemen voordoen met de afspeelkwaliteit.

• U kunt de LED-tv in optimale conditie houden door op de website via USB een upgrade naar de nieuwste firmware uit te voeren (samsung.com → Ondersteuning → Downloads ).

Aanbeveling - alleen EU

• Hierbij verklaart Samsung Electronics dat deze LED-televisie voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

• Deze apparatuur kan in alle EU-landen worden gebruikt.

• De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com. Ga naar Support (Ondersteuning) >

Search Product Support (Zoek product ondersteuning) en voer de naam van het model in.

Nederlands - 70 Nederlands - 71

advertisement

Key Features

  • Flat 59.9 cm (23.6")
  • HD 1366 x 768 pixels
  • 250 cd/m² 8 ms 3000:1
  • DVB-C, DVB-T2
  • 18 W

Related manuals