Licentie-informatie. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW

Add to My manuals
83 Pages

advertisement

Licentie-informatie. Samsung T24D310EW, T28D310EX, T28D310ES, T24D310EX, T28D310EW | Manualzz

Overige informatie

Licentie-informatie

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535,

6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and

7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS

Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201,

5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240,

7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights

Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX

Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx. com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand

(VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)

Open Source Licence Notice is written only English.

Correcte afvoer van dit product (inzameling en recycling van elektrische & elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBS-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt. Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.

Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor batterij-inzameling)

Wanneer deze markering op de batterij, de handleiding of de verpakking wordt weergegeven, geeft dit aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid. Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterij-inzamelsysteem recyclen.

Nederlands - 78 Nederlands - 79

advertisement

Key Features

  • Flat 59.9 cm (23.6")
  • HD 1366 x 768 pixels
  • 250 cd/m² 8 ms 3000:1
  • DVB-C, DVB-T2
  • 18 W

Related manuals