Setup. Samsung UD46C-B, UD55C-B

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Setup. Samsung UD46C-B, UD55C-B | Manualzz

Kapitel 08

Setup

Language

MENU m : T

Language

ENTER

Language

Time

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Svenska

Русский

Português

Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan vælge et af 14 sprog.

― Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på computeren.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский

Português ,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文 ,日本語, 한국어

79

Time

Clock Set

Sleep Timer

Timer1

Timer2

Timer3

Holiday Management

 

10:04 am   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

: Off   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælger blandt en af fire tidsindstillinger:

Clock Set

,

Sleep Timer

,

Timer

og

Holiday Management

.

Clock Set

Aktuel tidsindstilling.

Sleep Timer

Slukker automatisk for LCD-skærmen på et bestemt tidspunkt.

Off

/

30

/

60

/

90

/

120

/

150

/

180

Timer1 / Timer2 / Timer3

Du kan indstille LCD-skærmen til at tænde eller slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

― Kun aktiveret, når uret er indstillet med menuen

Clock Set

.

― Med muligheden

Manual

kan du vælge en ugedag.

Holiday

: Vælger du

Apply

, er timeren ikke tilgængelig under ferie. Vælger du

Don't Apply

, er timeren tilgængelig under ferie.

Holiday Management

Add

Du kan registrere helligdage.

Delete Selected

Du kan slette valgte helligdage.

― Kun aktiveret, når der er valgt registrerede helligdage.

― Der kan vælges og slettes mere end en helligdag.

Delete All

Du kan slette alle de registrerede helligdage.

80

Menu Transparency

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Video Wall

Safety Screen

More

Move Enter

: English

: 투명하게

Medium

Low

Opaque

Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Safety Lock

Change PIN

Lock

 

     ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.

High

/

Medium

/

Low

/

Opaque

Change PIN

Adgangskoden kan ændres.

Den forudindstillede adgangskode for LCD-skærmen er "0000".

― Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke på knapperne INFO EXIT MUTE på fjernbetjeningen for at nulstille adgangskoden til "0000".

Lock

Dette er funktionen, som låser OSD’en for at opretholde de aktuelle indstillinger og forhindrer, at andre ændrer de aktuelle indstillinger.

81

Energy Saving

Language

Time

Menu Transparency

Safety Lock

Energy Saving

Video Wall

Safety Screen

More

Move

: English

: High

Off

On

Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Video Wall

Video Wall    

Format

 : On   ▶

 : Full  ▶

Horizontal    

: 1    ▶

Vertical    

Screen Position

 

: 1   ▶

 

   ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.

Off

/

On

Video Wall

En

Video Wall

er en række videoskærme, der er sammenkoblet, så hver skærm viser en del af det komplette billede, eller hvor det samme billede gentages på hver skærm.

Når

Video Wall

er tændt, kan du justere skærmindstillingerne for

Video Wall

.

― Når

Video Wall

kører, er funktionerne til

Size

ikke tilgængelige.

― Deaktiveret, når

PIP

er indstillet til

On

.

Slukker/tænder for funktionen

Video Wall

for den valgte skærm.

Off

/

On

82

Format

Video Wall     

: On   ▶

Format

 : Full  ▶

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

 

 

: 1    ▶

: 1   ▶

     ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Horizontal

Video Wall     

: On 

Format

Vertical    

Screen Position

 

 

: Full 

: 1  

 

: 1   

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

 ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Format

kan vælges for at se en opdelt skærm.

Full

Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.

Natural

Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.

Femten justeringsniveauer: 1~15.

― Hvis

Vertical

er indstillet til

15

, er den maksimale værdi for

Horizontal 6

.

83

Vertical

Video Wall     

: On   

Format

 

Horizontal    

Vertical    

Screen Position

: Full  

: 1  

 

: 1   

     ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Screen Position

Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstiller hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.

Femten justeringsniveauer: 1~15.

― Hvis

Horizontal

er indstillet til

15

, er den maksimale værdi for

Vertical 6

.

Skærmen kan opdeles i flere billeder. Der kan vælges et antal skærme med et andet layout ved opdeling.

Vælg en tilstand fra

Screen Position

.

Væg en skærm fra Display Selection.

Valget bliver indstillet bed at trykke på et tal i den valgte tilstand.

Skærmen kan opdeles i højst 100 underskærme.

― Når der er tilsluttet mere end fire skærme, anbefaler vi XGA-opløsningen (1024*768) eller større for at forhindre enhver billedforringelse.

84

Safety Screen

Pixel Shift     

: On   ▶

Horizontal

Vertical    

Time    

 

: 4   

 

: 4   

 

: 4 min  

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Pixel Shift

Pixel Shift

For at undgå efterbilleder på skærmen kan du bruge denne funktion til at få pixels til at flytte sig på LCD'en i vandret eller lodret retning.

Off

/

On

Horizontal

Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Vertical

Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Time

Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.

85

Timer

Timer

Mode

   

Period    

Time    

 

 

: On   

 

: Bar 

 

: 4 Hour 

 

: 4 sec

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Bar

Timer

Du kan indstille timeren til Screen Burn Protection. Hvis du starter handlingen med at slette evt. restbillede, udføres sletningen for i den angivne tidsperiode og afsluttes derefter automatisk.

Off

/

On

Mode

Du kan ændre typen for

Safety Screen

.

Bar

/

Eraser

/

Pixel

Period

Brug denne funktion til at angive udførelsesperioden for hver tilstand, der er indstillet i

Timer

.

Time

Indenfor den indstillede tidsperiode skal du angive et tidspunkt for udførelse.

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte lange sorte og hvide lodrette linjer.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

86

Eraser

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et rektangulært mønster.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Pixel

Denne funktion forhindrer ghosting-billeder ved at flytte mange pixels på skærmen.

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

87

Side Gray

Pixel Shift

Timer

Bar

Eraser

Pixel

Side Gray :

Off

Light

Dark

Enter Return Move

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Resolution Select

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Move Enter

: 가로

1024 X 768

: 가로

1360 X 768

1366 X 768

Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Kun tilgængelig i tilstanden

PC

.

Vælg, hvor lys den grå skærmbaggrundsfarve skal være.

Off

/

Light

/

Dark

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x 768 @ 60Hz

eller

1366 x 768 @ 60Hz

med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.

― Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til

1024 x 768 @ 60Hz

,

1280 x 768 @ 60Hz

,

1360 x 768 @

60Hz

eller

1366 x 768 @ 60Hz

.

Off

/

1024 X 768

/

1280 X 768

/

1360 X 768

/

1366 X 768

88

Power On Adjustment

Power On Adjustment : 0

Adjust Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

OSD Rotation

More

Resolution Select

Power On Adjustment

OSD Rotation

Advanced Settings

Setup Reset

Reset All

S/N : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: Off

: Landscape

Portrait

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstiller Power On time (tændt-tid) for skærmen.

― Indstil Power On time (tændt-tid) til at være længere for at undgå overspænding.

Roter OSD

Landscape

/

Portrait

89

Advanced Settings

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter

: Off

: Off

Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Auto Power

Temperature

Auto Power

Lock

User Auto Color

: Off

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Temperature

Konfigurerer indstillingen for temperaturfunktionen, der detekterer den interne temperatur af hensyn til beskyttelse af produktet.

Temperature Control

Detekterer produktets interne temperatur og specificerer den ønskede temperatur.

Produktet er som standard indstillet til 77 C.

― Billedet bliver mørkere, hvis temperaturen overskrider den specificerede temperatur, og produktet slukker automatisk for at forhindre overophedning, hvis temperaturen bliver ved med at stige.

― Det er bedst at indstille produktet til temperaturer på 75 - 80 C (baseret på en omgivende temperatur på 40 C).

Se "Specifikationer" heri for detaljer om driftsforholdene.

Current Temperature

Viser produktets aktuelle temperatur.

Aktiverer eller deaktiverer

Auto Power

for produktet.

Off

/

On

― Når

Auto Power

er

On

tændes produktet automatisk, så snart det sluttes til strømmen.

90

Button Lock

Temperature

Auto Power

Button Lock

: Off

:

Off

User Auto Color

On

Standby Control :

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

User Auto Color

Auto Color

Reset

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Låser eller oplåser skærmkontrolknapperne på produktet.

Off

/

On

Auto Color

Justerer automatisk farverne.

Reset

Nulstiller farveindstillingerne.

― Kun aktiveret i tilstanden

PC

.

91

Standby Control

Temperature

Auto Power

Button Lock

User Auto Color

Standby Control

Lamp Schedule

OSD Display

Software Upgrade

: Off

: Off

On

Auto

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Lamp Schedule

Lamp Schedule

Schedule 1

Schedule 2

: On

Hour Minute am/pm Lamp

12 00 am 100

12 00 am 100

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstiller standbytilstanden, der bliver aktiveret, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

Off

Meddelelsen

No Signal

vises, hvis der ikke detekteres noget signal.

On

Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

Auto

Når der ikke detekteres noget indgangssignal

― Aktiveres strømbesparende tilstand, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed.

― Vises meddelelsen

No Signal

, hvis der ikke er tilsluttet nogen ekstern enhed.

Justerer luminansen til en brugerspecificeret værdi på et angivet tidspunkt.

92

OSD Display

Source OSD     

: On   ▶

Not Optimum Mode OSD

 

: On   ▶

No Signal OSD    

MDC OSD    

 

: On   ▶

 

: On   ▶

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Viser eller skjuler et menupunkt på skærmen.

Source OSD

Off

/

On

Not Optimum Mode OSD

Off

/

On

No Signal OSD

Off

/

On

MDC OSD

Off

/

On

93

Software Upgrade

-

Hvis der er to eller flere BMP-billeder, vises de på skærmen som et diasshow.

Det anbefales, at afspilningsintervallet mellem to BMP-billeder i diasshowet, indstilles til et sekund. Sandsynligheden for billedudtræk formindskes ved andre afspilningsintervaller.

-

Et BMP-billede udtrækkes muligvis ikke, hvis det er dækkes af et andet billede (f.eks. musemarkøren).

Temperature

Auto Power : Off

Upgrade is completed.

Power will be off and turned on automatically.

대기 모드 설정 :

휘도

조정 기능

OK

해제

OSD Display

Software Upgrade

Move Enter Return

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Udfører en softwareopgradering.

1

Slut produktet til en computer via en digital indgang, som f.eks. DVI eller HDMI. Klik på den BMP-billedfil, der er konverteret fra softwarekode. Billedet herunder vises på produktets skærm.

2

Når et BMP-billede, der er konverteret af softwarekode, vises på skærmen, skal du vælge

Software Upgrade

.

3

Hvis der detekteres en nyere version af den aktuelle software, bliver du bedt om at opgradere den aktuelle software. Hvis du vælger

Yes

, udføres opgraderingen.

4

Når softwareopgraderingen er udført, slukkes og tændes produktet automatisk.

― Dette fungerer kun med et digitalt signal, som f.eks i tilstandene

DVI

,

HDMI1

eller

HDMI2

. (Indgangsopløsningen skal svare til panelets opløsning.)

― I tilstandene

HDMI1

og

HDMI2

understøttes de timing-tilstande, der anvendes til både pc'en og tv'et kun, hvis

Edit Name

er indstillet til

PC

eller

DVI PC

.

― Denne indstilling understøttes kun, hvis

Size

indstilles til

16:9

.

94

Setup Reset

i

Yes

Reset settings in setup?

No

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset All

i

All Settings return to default settings.

Yes No

-

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Nulstilles alle værdierne for en indstilling.

Nulstiller alle indstillingerne for skærmen.

95

advertisement

Key Features

 • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
 • Full HD 1920 x 1080 pixels
 • 450 cd/m² 6.5 ms
 • 113 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents