Specifikationer. Samsung UD46C-B, UD55C-B

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Specifikationer. Samsung UD46C-B, UD55C-B | Manualzz

Kapitel 11

Specifikationer

1

Størrelse

2

Visningsområde

H

V

3

Mål (B x H x D)

D

Generelt

Modelnavn

Panel

Mål (B x H x D)

Vægt (uden fod)

VESA

Størrelse

Visningsområde

UD46C-B

46" (116,84 cm)

1018,3 mm (H) x 572,9 mm (V)

1023,7 x 578,3 x 95,5 mm

18,2 kg

600 x 400 mm

H

B

139

Modelnavn

Skærmfarve

UD46C-B

16,7 M

Synkronisering Horisontal frekvens

Vertikal frekvens

30 ~ 81 kHz

56 ~ 85 Hz

Opløsning Optimal opløsning

Maksimal opløsning

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

148,5 MHz

Maksimal pixelclock

Strømforsyning

Signalforbindelser Indgang

Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.

PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)

Udgang

DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out

Mulighed for netværksforbindelse

USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C

― Plug-and-Play

Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.

Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.

― Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

― Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.

140

[Anbefaling] - kun EU

Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Monitor er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.

Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com. Gå til Support > Search Product

Support, og indtast modelnavnet.

Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.

141

Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer Normal drift

Nominel effekt

Typisk

Energisparetilstand Slukket

(Tænd/sluk-knap fra)

Strømindikator

Til (Grøn) Blinker Til (Orange)

Strømforbrug

120 W 113 W under 0,5 W under 0,5 W

― Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.

― SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

― For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).

142

-

Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

-

Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCDproduktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDTproduktet, inden du udskifter den med

LCD-produktet.

Forudindstillede timertilstande

Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Opløsning Horisontal frekvens

(kHz)

Vertikal frekvens (Hz) Pixelclock (MHz) Synkroniseringspolaritet

(H/V)

VESA, 640 x 480

31,469 59,940 25,175 -/-

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1152 x 870

31,469

35,000

49,726

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

68,681

70,087

66,667

74,551

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

75,062

28,322

30,240

57,284

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

100,000

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

+/+

-/-

-/-

143

Opløsning

-

Horisontal frekvens

Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz

-

Vertikal frekvens

Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at præsentere et billede for brugeren.

Denne gentagelsesfrekvens kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Horisontal frekvens

(kHz)

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Vertikal frekvens (Hz) Pixelclock (MHz)

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Synkroniseringspolaritet

(H/V)

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

144

advertisement

Key Features

  • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 450 cd/m² 6.5 ms
  • 113 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents