Picture. Samsung UD46C-B, UD55C-B

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Picture. Samsung UD46C-B, UD55C-B | Manualzz

Peatükk 05

Picture

PC / DVI / MagicInfo režiim

Mode

MENÜÜ m : T

Mode

ENTER

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

Color Temp.

Image Lock

Auto Adjustment

More

Move

: 사용자

Enter

조정

Advertisement

----

Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

LCD-kuvaril on neli automaatset, valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet ("

Information

", "

Advertisement

" ja "

Custom

").

Information

Sobib konkreetse teabe edastamiseks (nt avalik teave).

Advertisement

Sobib reklaamide kuvamiseks (nt videod ja sise- või välireklaamid).

Custom

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

60

Custom

Contrast

Brightness

Sharpness

Gamma

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

:

Natural

Mode1

Mode2

Mode3

Enter Return

90

90

50

Kontrasti ja heledust saab ekraanimenüüd kasutades seada endale sobilikuks.

― Funktsiooni

Custom

abil pilti reguleerides muutub üksuse

Mode

väärtuseks

Custom

.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Contrast

Seadistage pildi kontrastsus.

Brightness

Seadistatakse heledus.

Sharpness

Seadistab pildi teravust.

Gamma

Võimaldab reguleerida pildi heleduse keskmist vahemikku (Gamma).

Natural

Mode1

Seadistab pildi heledamaks kui

Natural

.

Mode2

Seadistab pildi tumedamaks kui

Mode1

.

Mode3

Suurendab tumedate ja heledate toonide kontrasti.

61

Color Tone

Mode

Custom

Color Tone

Color Control

Color Temp.

: Custom

Cool

Image Lock

Auto Adjustment Custom

More

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Color Control

Red

Green

Blue

50

50

50

Move

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Värvitoone saab muuta.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Off

/

Cool

/

Normal

/

Warm

/

Custom

― Seades valiku

Color Tone

väärtustele

Cool

,

Normal

,

Warm

või

Custom

, keelatakse funktsioon

Color Temp.

.

― Seades valiku

Color Tone

väärtusele

Off

, keelatakse funktsioon

Color Control

.

Reguleerib eraldi punase, rohelise ja sinise tooni tasakaalu.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Red

/

Green

/

Blue

62

Color Temp.

Color Temp. 10000K

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Color Temp.

on suurus pildivärvide “soojuse” mõõtmiseks.

― See funktsioon on sisse lülitatud, kui seadistuse

Mode

olekuks on määratud

Custom

ja seadistuste

Dynamic Contrast

ning

Color Tone

olekuks on määratud

Off

.

Image Lock

Coarse

Fine

Position

Move

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

Saadaolev ainult režiimis

PC

.

Enter Return

2200

55

Image Lock

on kasutusel kui peenhäälestaja parima pildi saavutamiseks, mille abil saab eemaldada ebastabiilset värisevat pilti põhjustava müra. Kui häälestuse Fine rakendamine rahuldavaid tulemusi ei anna, siis kasutage häälestust Coarse ning seejärel uuesti häälestust Fine.

Coarse

Eemaldab müra, näiteks vertikaaljooned. Jäme seadistus võib ekraanipildi ala nihutada. Pildi saate uuesti keskele nihutada horisontaaljuhtimise menüü abil.

Fine

Eemaldab müra, näiteks horisontaaljooned. Kui müra ei kao ka pärast peenhäälestust, korrake seda pärast sageduse reguleerimist (taktsagedusel).

Position

Seadistab ekraani paigutuse horisontaalselt.

63

Auto Adjustment

i

Auto Adjustment

Please wait.

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

-

Saadaolev ainult režiimis

PC

.

Signal Balance

Signal Balance

Signal Control

: 사용 자

조정

On

Move

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

Väärtused

Fine

,

Coarse

ja

Position

häälestatakse automaatselt.

Kui muudate juhtpaneelil eraldusvõimet, käivitub automaatne funktsioon.

Signal Balance

Valib signaali tasakaalu jaoks oleku

On

või

Off

.

Signal Control

― Saadaval, kui

Signal Control

seadeks on määratud

On

.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

/

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

64

Size

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

: 100

16:9

4:3

Original Ratio

: Off

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

HDMI Black Level

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

: 16:9

:

Normal

Low

: Off

: 100

Move Enter Return

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valikut

Size

saab muuta.

16:9

/

4:3

/

Original Ratio

Kui DVD-mängija või digiboks on teie seadmega ühendatud HDMI või DVI kaudu, võib see ekraani kvaliteeti halvendada, suurendades näiteks musta värvi osakaalu, vähendades kontrastsust, kaotades värve jne, sõltuvalt ühendatud välisseadmest.

Sel juhul parandage oma seadme pildikvaliteeti valiku

HDMI Black Level

abil.

Normal

/

Low

65

PIP Picture

Contrast

Brightness

Sharpness

Color

Tint G 50 R

100

45

76

60

50

Return Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter

Dynamic Contrast

More

Signal Balance

Size

HDMI Black Level

: 16:9

: Normal

PIP Picture

Dynamic Contrast

Lamp Control

Picture Reset

Move Enter Return

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib PIP-i ekraanisätteid.

― Saadaolevad režiimid:

PIP On

Contrast

Reguleerib PIP-akna kujutise kontrastsust.

Brightness

Reguleerib PIP-akna kujutise heledust.

Sharpness

Reguleerib PIP-akna teravust.

Color

Reguleerib PIP-akna kujutise värvi.

PIP

sisend töötab ainult režiimides

AV

,

HDMI1

ja

HDMI2

.

Tint

Lisab PIP-aknale loomuliku tooni.

PIP

sisend töötab ainult režiimides

AV

,

HDMI1

ja

HDMI2

.

Dynamic Contrast

tuvastab automaatselt sissetuleva signaali ja kohandab seadet optimaalseima kontrastsuse saavutamiseks.

Off

/

On

― See funktsioon ei ole saadaval, kui režiim

PIP

või

Energy Saving

on olekus

On

.

66

Lamp Control

Lamp Control 100

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reguleerib inverterlampi, et vähendada energiatarbimist.

― Pole saadaval, kui üksus

Dynamic Contrast

on olekus

On

.

Picture Reset

i

Reset picture settings?

Yes No

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate lähtestada ekraanisätted.

67

advertisement

Key Features

  • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 450 cd/m² 6.5 ms
  • 113 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents