MDC kasutamine. Samsung UD46C-B, UD55C-B

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

MDC kasutamine. Samsung UD46C-B, UD55C-B | Manualzz

Peatükk 09

MDC kasutamine

Multi Control

MENU m : T ENTER

ID Setup

ID Input

MDC Connection

Network Setting

: 00

: --

: RJ45 MDC

Move

-

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Enter Return

ID Setup

SEADMELE omistatakse individuaalne ID.

ID Input

Kasutatakse antud seadme saatja funktsiooni valikute tegemiseks. Aktiveeritakse ainult see SEADE, mille ID tunnus vastab saatjale.

MDC Connection

Valib MDC-sisendite vastuvõtupordi.

RS232C MDC

: On MDC-ga ühenduses

RS232C MDC

-kaabli kaudu.

RJ45 MDC

: On MDC-ga ühenduses

RJ45 MDC

-kaabli kaudu.

Network Setting

IP Setting

:

Manual

,

Auto

IP Address

: kui üksuse

IP Setting

olekuks on seatud

Manual

, sisestage

IP Address

käsitsi.

Subnet Mask

: kui üksuse

IP Setting

olekuks on seatud

Manual

, sisestage

Subnet Mask

käsitsi.

Gateway

: kui üksuse

IP Setting

olekuks on seatud

Manual

, sisestage

Gateway

käsitsi.

96

MDC programmi installimine/desinstallimine

MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.

Kui põhiekraanile ei ilmu tarkvara installimise akent, kasutage installimiseks käivitusfaili MDC Unified, mille leiate CDplaadilt kaustast MDC.

Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud asukohta.

Valige suvand „

Launch MDC Unified

” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks nupul „

Finish

”.

-

MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest kuvada.

-

Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.

Installimine

1

Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.

2

Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.

3

Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „

OK

”.

4

Kui kuvatakse ekraan „

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

”, klõpsake nupul „

Next

”.

5

Aknas „

License Agreement

” valige „

I accept the terms in the license agreement

” ja klõpsake nupul „

Next

”.

6

Aknas „

Customer Information

” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „

Next

”.

7

Aknas „

Destination Folder

” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „

Next

”.

8

Aknas „

Ready to Install the Program

” kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake nupul „

Install

”.

9

Kuvatakse installi edenemist.

10

Klõpsake nupul „

Finish

”, kui kuvatakse aken „

InstallShield Wizard Complete

”.

11

Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.

Desinstallimine

1

Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta programm.

2

Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.

97

Mis on MDC?

Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.

Ühenduse loomine rakendusega MDC

MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu

RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.

RS232C IN

RS232C OUT

RS232C IN RS232C OUT

RS232C IN

98

MDC kasutamine etherneti kaudu

Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Ühe kuvaseadme saab ühendada teisega RS-232C-jadakaabli abil.

Otseühendus LAN-kaabli abil

― Seadmel oleva RJ45-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.

RJ45 MDC

HUB

99

Ristühendus LAN-kaabli abil

― Seadmel oleva pordi RS232C IN / OUT abil saab ühendada mitu seadet.

RS232C IN

RS232C OUT

RJ45 MDC RS232C OUT

RS232C IN

100

Ühendushaldur

Ühendushaldur sisaldab suvandeid Ühendusloend ja Ühendusloendi muutmine.

Ühendusloend – ühendusloend näitab ühenduste üksikasju, nt ühenduse seadistust (IP/COM, pordinumber, MAC ja ühenduse tüüp), ühenduse olekut,

Set ID Range

ja tuvastatud seadmeid.

Iga ühendus võib sisaldada maksimaalselt 100 seadet, mis on ühendatud jadapärgühenduse moel. Kõik ühenduses tuvastatud LFD-d kuvatakse seadmete loendis, kus kasutaja saab koostada rühmasid ja saata käske tuvastatud seadmetesse.

Ühendusloendi muutmise suvandid – ühenduse muutmise suvandid sisaldavad suvandeid

Add

,

Edit

,

Delete

ja

Refresh

.

101

User Login

Programmi käivitamine avab kasutaja sisselogimisakna.

Algne sisselogimise ID (

Username

: admin) ja parool (

password

: admin) on määratud kasutajale admin.

― Turvalisuse tagamiseks vahetage parool kindlasti pärast esmakordset sisselogimist ära.

― Parooli vahetamiseks minge jaotisse

Home

>

User Settings

.

Kui olete sisse loginud, kuvatakse programmi paremas alaosas kirje [

User Login : admin

].

Programmi taaskäivitamisel automaatseks sisselogimiseks valige aknas

User Login

märkeruut

Auto Login

.

102

Auto Set ID

Auto Set ID

funktsioon määrab määratud ID kõikide valitud ühenduse pärgühenduses olevate LFD-de jaoks.

Ühenduses võib olla maksimaalselt 100 LFD-d.

Määratud ID määratakse järjest pärgühenduses alates 1 kuni 99 ja viimasena ID 0.

― Viimase 100. LFD ID-ks on määratud 0.

103

Kloonimine

Kasutades funktsiooni Kloonimine, saate kopeerida ühe LFD-seadistuse ja rakendada selle mitmele valitud LFD-le.

Saate valida kloonimise jaoks kindla vahekaardi kategooria või kõik vahekaardi kategooriad, kasutades kopeerimisseadistuse suvandi akent.

― Konfigureeritud seadete kustutamiseks klõpsake nupul

Paste Settings

.

104

Käsu kordamine

Seda funktsiooni kasutatakse selleks, et määrata, mitu korda MDC käsku maksimaalset korratakse juhul, kui vastust pole või LFD-lt tuleb rikutud vastus.

Korduste koguse väärtust saab määrata MDC suvandite aknas.

Korduste koguse väärtus peab olema vahemikus 1 kuni 10. Vaikeväärtus on 1.

105

Rakendusega MDC alustamine

1

Programmi käivitamiseks klõpsake suvanditel Start Programmid Samsung MDC Unified.

Sisselogimise aken kuvatakse pärast MDC-programmi käivitamist.

Sisestage kasutaja-ID ja parool.

Vaikimisi kasutaja-ID ja parool on admin.

Kindlasti muutke pärast esimest sisselogimist oma parooli.

2

Kuvaseadme lisamiseks klõpsake

Add

.

SET ID Range

: valige monitorile määratud kordumatu ID vahemik.

-

Kui ühendus luuakse RS232C-kaabli kaudu, avage suvand

Serial

ja määrake

COM Port

.

-

Kui ühendus luuakse

Ethernet

i kaudu, sisestage sama IP, mis sisestati monitori jaoks.

106

Põhiekraani paigutus

Menüüd

Home

2

3

4

1

1 6

5

1

Menüüriba

2

Seadme kategooria

3

Ajakava kategooria

4

Määratud loend

5

Määratud loendi muutmine

6

Spikri teemad

Saate muuta kuvaseadme olekut või programmi atribuute.

Saate kuvada loendi ühendatud kuvaseadmetest või seadmete rühmadest.

Saate kuvada loendi ajakavast kuvaseadmete kohta.

Saate valida kuvaseadme, mida soovite kohandada.

Saate lisada, redigeerida, ümber rühmitada või kustutada komplekte.

Saate kuvada spikri teemasid programmi kohta.

Saate lülitada valitud seadme sisse või välja või muuta seadme sisendallikat või helitugevust.

Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart

Home

.

Valige üksus ja muutke vastavat seadistust.

Toide

On

: saate lülitada valitud monitori sisse.

Off

: saate lülitada valitud monitori välja.

Input

2 3

Sisendallikas: saate muuta sisendallikat.

-

Saadaolevad sisendallikad võivad erineda sõltuvalt kuvaseadmete mudelitest.

-

Sisendallikat saab muuta ainult monitoride puhul, mis on sisse lülitatud.

Channel

: saate muuta kanalit.

-

Telekanalit saab muuta üles- ja allanoole abil.

-

Kanalit saab muuta ainult juhul, kui sisendallikaks on valitud

TV

.

-

Valida saab ainult registreeritud kanaleid.

-

Kehtib ainult telereid toetavate mudelite puhul.

107

1

1

Volume

2

2

Hoiatus

3

3

― Helitugevust saab muuta ja heli vaigistada ainult monitoride puhul, mis on sisse lülitatud.

Volume

Reguleerige valitud monitori helitugevust.

Helitugevust saab reguleerida liuguririba abil vahemikus 0 kuni 100.

Mute

Saate lubada või keelata valitud monitori suvandit

Mute

.

Mute

inaktiveeritakse automaatselt, kui suvandit

Volume

reguleeritakse ajal, kui suvand

Mute

on sees.

Fault Device

See menüü näitab loendit kuvaseadmetest, millel on järgmised tõrked – ventilaatori tõrge, temperatuuri tõrge, heleduse sensori tõrge või lambi tõrge.

Valige loendist kuvaseade. Nupp

Repair

aktiveeritakse.

Klõpsake nuppu

Refresh

, et värskendada kuvaseadme tõrkeolekut. Taastatud kuvaseade kaob loendist

Fault Device List

.

Fault Device Alert

Kuvaseadmest, milles tõrge tuvastatakse, teavitatakse e-posti teel.

Täitke nõutud väljad. Nupud

Test

ja

OK

aktiveeritakse.

Sisestage kindlasti suvandi

Sender

teave ja vähemalt üks

Recipient

.

108

User Login

Ekraani reguleerimine

Kohandatud

User Settings

Lisage, kustutage või redigeerige sisselogimisteavet.

Logout

Logige praeguselt kasutajakontolt välja, toimides järgmiselt.

Klõpsake

Logout

. Kuvatakse teade „

Do you want to log admin out?

”.

Klõpsake

Yes

. Kuvatakse sisselogimisaken.

Kui te ei soovi sisse logida, klõpsake käsul

Close

. Programm on suletud.

― Kui sulete programmi funktsiooniga

Logout

, kuvatakse sisselogimisaken, kus teil palutakse sisestada kasutajateave, isegi siis, kui märkeruut

Auto Login

on valitud.

Ekraanisätteid (kontrastsust, heledust jne) saab reguleerida.

Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart

Picture

.

Valige üksus ja muutke vastavat ekraanisätet.

Picture Mode

Reguleerige pildirežiimi vastavalt valitud kuvaseadmele.

Contrast

Saate reguleerida valitud kuvaseadme kontrastsust.

Brightness

Saate reguleerida valitud kuvaseadme heledust.

109

Värv

-

Suvandid

Color

ja

Tint (G/R)

pole saadaval, kui sisendallikaks on valitud

PC

.

-

Suvandid

Color

,

Tint (G/R)

,

Color Tone

ja

Color Temp.

pole saadaval, kui valitud on nii

PC

Source

kui ka

Video Source

.

Suvandid

Color

Saate reguleerida valitud kuvaseadme värve.

Tint (G/R)

Saate reguleerida valitud kuvaseadme värvitooni.

Color Tone

Saate reguleerida valitud kuvaseadme tausta värvitooni.

Color Temp.

Saate reguleerida valitud kuvaseadme värvitemperatuuri.

― See suvand on lubatud, kui suvandi

Color Tone

olekuks on seadistatud

Off

.

HDMI Black Level

Saate reguleerida valitud kuvaseadme suvandit

HDMI Black Level

.

Auto Motion Plus

Seda suvandit kasutatakse dünaamiliste piltide kuvamiseks.

Off

: saate inaktiveerida funktsiooni

Auto Motion Plus

.

Clear

: saate seadistada suvandi

Auto Motion Plus

tasemeks nulli. See režiim sobib elavate piltide kuvamiseks.

Standard

: saate seadistada suvandi

Auto Motion Plus

tasemeks standardi.

Smooth

: saate seadistada suvandi

Auto Motion Plus

tasemeks sujuva. See režiim sobib sujuvate piltide kuvamiseks.

Custom

: saate kohandada ekraani sissepõlemise või väreluse taset.

Demo

: see funktsioon demonstreerib tehnoloogiat

Auto Motion Plus

. Režiimi muutmise tulemust saate vaadata akna vasakus servas.

Auto Motion Plus

ei pruugi olla saadaval sõltuvalt seadmest.

Detail

: saate vaadata täpsemat teavet valitud kuvaseadme kohta.

Brightness Sensor

Saate aktiveerida või inaktiveerida valitud monitori suvandi

Brightness Sensor

.

Brightness Sensor

tuvastab ümbritseva valguse tugevuse ja reguleerib automaatselt ekraani heledust.

Brightness Sensor

ei pruugi olla saadaval sõltuvalt seadmest.

110

Suurus

MPEG Noise Filter

Saate vähendada MPEG-müra, et pakkuda parandatud pildikvaliteeti.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

Smart LED

Juhib LED-taustavalgust pildiselguse maksimeerimiseks.

Cinema Black

Filmirežiimis hämardab see funktsioon videopildi ülemise ja alumise ala, et pakkuda kaasahaaravamat vaatamiselamust.

Off

: lülitab funktsiooni

Cinema Black

välja.

On

: reguleerib ekraani ülemise ja alumise ala tumedust vastavalt videole.

Picture Size

Saate reguleerida valitud kuvaseadme ekraani suurust.

Üksus

Detail

inaktiveeritakse, kui suvand

Picture Size

seadistatakse režiimile, mis ei toeta üksikasjalikku konfiguratsiooni.

Nuppude -/+ abil saab reguleerida suvandit

Zoom

.

Ekraani saate ümber paigutada üles/alla/vasakule/paremale nuppude abil.

Detail

Saate vaadata valitud ekraani suuruse üksikasju.

PC Screen Adjustment

Sageduse reguleerimine või peenhäälestamine on saadaval nuppude -/+ abil suvandis

Coarse

või

Fine

.

Ekraani ümberpaigutamiseks klõpsake suvandis

Position

ühte neljast pildist.

Automaatselt sageduse reguleerimiseks, peenhäälestamiseks või ekraani ümberpaigutamiseks klõpsake

Auto

Adjustment

.

111

Lisafunktsioonid

3D Control

3D Mode

Valige 3D-sisendvorming.

3D L/R Change

võimaldab vahetada vasakul ja paremal olevaid pilte.

3D 2D

võimaldab kuvada pildi ainult vasaku silma jaoks.

3D Auto View

Kui valite suvandi

3D Auto View

seadeks

Message Notice

, kuvatakse sõnumiaken, kui toode võtab vastu 3D-signaali.

3D Optimization

võimaldab reguleerida 3D-efekti üleüldiselt.

3D Expert Pattern

Vaadake 3D-mustrit.

3D Effect

võimaldab reguleerida 3D-efekte, nt vaatenurk ja sügavus, oma eelistatud 3D-vaatamiskogemuse jaoks.

Auto

: võimaldab automaatselt reguleerida vaatenurga ja sügavuse sätteid vastavalt 3D-sisendallikale.

Manual

: võimaldab käsitsi reguleerida vaatenurga ja sügavuse sätteid.

112

Advanced Settings Dynamic Contrast

Saate reguleerida ekraani kontrastsust.

Gamma Control

Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.

RGB Only Mode

Kuvab värvisuvandid

Red

,

Green

ja

Blue

, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.

Flesh Tone

Saate rõhutada roosat ihutooni.

Motion Lighting

Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.

LED Motion Plus

Saate eemaldada hägususe ja väreluse stseenidelt, millel on palju kiireid liigutusi, et saavutada selgem pilt.

Color Space

Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.

Auto

/

Native

/

Custom

-

Suvandite

Color

,

Red

,

Green

,

Blue

ja

Reset

reguleerimiseks seadistage suvandi

Color Space

olekuks

Custom

.

White Balance

Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

võimaldab reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

võimaldab reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.

Reset

Lähtestab suvandi

White Balance

vaikeseadetele.

113

Heli reguleerimine

-

Üksus

Bass

või

Treble

inaktiveeritakse, kui üksust ei toeta valitud komplekt.

Süsteemi seadistus

Video Wall

Saate muuta helisätteid.

Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart

Sound

.

Bass

Saate reguleerida valitud monitori bassi.

Treble

Saate reguleerida valitud monitori kõrgeid toone.

Balance(L/R)

Saate reguleerida valitud kuvaseadme vasaku ja parema kõlari helitugevust.

SRS TS XT

Saate aktiveerida või inaktiveerida valitud kuvaseadme suvandi

SRS TS XT

efekti.

Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart

System

.

Rakendust

Video Wall

saab kasutada tervest pildist ühe osa kuvamiseks või sama pildi kordamiseks kõigil ühendatud monitoridel.

― Funktsioon

Video Wall

on lubatud ainult juhul, kui seadmed on rühmas.

Video Wall

Saate funktsiooni

Video Wall

lubada või keelata.

114

Vorming

Saate valida ekraani jagamise vormingu.

PIP

Full Natural

-

Suvandi PIP reguleerimiseks vajalik põhiteave kuvatakse menüüekraanil.

-

PIP inaktiveeritakse, kui rakenduse

Video Wall

olekuks on seadistatud

On

.

-

Picture Size

inaktiveeritakse, kui PIP-i olekuks on seadistatud

On

.

H

Saate valida horisontaalsete kuvaseadmete arvu.

V

Ühes reas võib olla kuni 15 ekraani.

― Suvandi

V

arvuks saab määrata maksimaalselt 6, kui suvandi

H

arvuks on määratud 15.

Saate valida vertikaalsete kuvaseadmete arvu.

Ühes reas võib olla kuni 15 ekraani.

― Suvandi

H

arvuks saab määrata maksimaalselt 6, kui suvandi

V

arvuks on määratud 15.

Screen Position

Saate vaadata ekraanide paigutust (ekraanijagajaga konfigureeritud) või seda soovi kohaselt muuta.

Screen Position

ja

Preview

on aktiveeritud, kui suvandi

Video Wall

olekuks on seadistatud sees.

Kui valitud on mitu komplekti, saab suvandi

Preview

aktiveerida ainult juhul, kui

H

ja

V

sätted ühtivad valitud komplektide paigutusega.

Suvandi

Position

muutmiseks valige komplekt ja lohistage see uude kohta.

― Ekraanijaoturi sätete ulatus võib olenevalt mudelist erineda.

PIP Size

Saate vaadata praeguse monitori suvandit

PIP Size

.

PIP Source

Saate valida PIP-sisendallika.

Sound Select

Saate valida ja aktiveerida heli kas esmasest või teisest ekraanist.

Channel

Kanalit saab muuta, kui suvandi

PIP Source

olekuks on valitud

TV

.

115

Üldandmed

Ventilaator & temperatuur

User Auto Color

Saate reguleerida ekraani värve automaatselt.

― Saadaval ainult režiimis

PC

.

Auto Power

Saate seadistada seadme automaatselt sisse lülituma.

Standby Control

Saate seadistada, et ooterežiim aktiveerub, kui sisendallikat ei tuvastata.

Saate konfigureerida sätteid, mida on vaja, et tuvastada ventilaatori kiirust ja sisetemperatuuri seadme kaitsmiseks.

Fan Control

Saate valida viisi ventilaatori kiiruse konfigureerimiseks.

Fan Speed Setting

Saate konfigureerida ventilaatori kiirust.

Temperature

Saate tuvastada sisetemperatuuri, määratledes temperatuuri vahemiku.

116

Turvalisus

OSD-ekraan

Safety Lock

Saate lukustada ekraanimenüüd.

― Menüüde avamiseks seadistage suvandi

Safety Lock

olekuks

Off

.

Button Lock

Saate lukustada kuvaseadme nupud.

― Nuppude avamiseks seadistage suvandi

Button Lock

olekuks

Off

.

Source OSD

Saate valida, kas suvandi

Source

muutmisel kuvatakse teade.

Not Optimum Mode OSD

Saate valida, kas mitteühilduva režiimi valimisel kuvatakse teade.

No Signal OSD

Saate valida, kas sisendsignaali puudumisel kuvatakse teade.

MDC OSD

Saate valida, kas sätete muutmisel MDC poolt kuvatakse teade.

117

Kellaaeg

Timer

Clock Set

Saate muuta praegust kellaaega valitud kuvaseadmes vastavalt arvutis seadistatud kellaajale.

Kui kuvaseadmes pole kellaaega seadistatud, kuvatakse nullväärtused.

On Timer

Repeat

: saate määratleda perioodi, mille jaoks soovite korrata valitud suvandit

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

: suvandi

Holiday Management

sätteid saab rakendada suvandile

Timer

.

On Time

: saate seadistada kellaaja, millal valitud kuvaseade lülitub sisse.

Volume

: saate määratleda kuvaseadme helitugevuse, kui see lülitatakse sisse suvandi

On Time

poolt.

Source

: saate määratleda kuvaseadme sisendallika, kui see lülitatakse sisse suvandi

On Time

poolt.

Off Timer

Repeat

: saate määratleda perioodi, mille jaoks soovite korrata valitud suvandit

Timer

.

Once

,

EveryDay

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

,

Manual

Holiday Apply

: suvandi

Holiday Management

sätteid saab rakendada suvandile

Timer

.

Off Time

: saate seadistada kellaaja, millal valitud kuvaseade lülitub välja.

― Suvandis

Repeat

olevate nädalapäevade valimise märkeruudud aktiveeritakse ainult juhul, kui valitud on suvand

Manual

.

118

Holiday Management

Ekraani põlemise kaitse

Holiday Management

võimaldab teil takistada seadmetel, mis on seadistatud sisse lülituma suvandi

Timer

poolt, lülituda määratletud kuupäeval sisse.

― Funktsiooni

Holiday Management

saab aktiveerida või inaktiveerida suvandi

Timer

sätete menüüs.

Add

: saate määratleda puhkused.

Klõpsake nuppu

Add

aknas

Holiday Management

.

Delete

: saate kustutada puhkused. märgistage vastavad märkeruudud ja klõpsake seda nuppu.

Puhkuste loend: saate vaadata oma lisatud puhkuste loendit.

Pixel Shift

Ekraan liigub kergelt määratletud ajaintervallide järel, et vältida ekraani sissepõlemist.

119

Screen Saver

― Suvandid

Period (Hour)

ja

Time (Sec)

saab konfigureerida, kui valitud on

Repeat

.

See funktsioon väldib ekraani sissepõlemist, kui valitud kuvaseadme ekraan jääb ootele pikemaks ajaks.

Timer

: Saate määrata taimeri suvandile

Screen Saver

.

Off

Repeat

: saate kuvada režiimis

Mode

määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (

Period

).

Interval

: saate kuvada režiimis

Mode

määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates

Start Time

kuni

End Time

).

Mode

: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.

Period (Hour)

: saate määrata ajaintervalli funktsiooni

Screen Saver

aktiveerimiseks.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Repeat

on valitud suvandile

Timer

.

Time (Sec)

: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni

Screen Saver

sees.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Repeat

on valitud suvandile

Timer

.

Start Time

: ekraanisäästja kuvamise algusaja seadistamine.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Interval

on valitud suvandile

Timer

.

End Time

: ekraanisäästja kuvamise lõpuaja seadistamine.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek

Interval

on valitud suvandile

Timer

.

― Suvandid

Start Time

ja

End Time

saab konfigureerida, kui valitud on

Interval

.

120

Safety Screen

Lamp Control

Funktsiooni

Safety Screen

saab kasutada ekraani sissepõlemise vältimiseks, kui liikumatut pilti kuvatakse kuvaseadme ekraanil pikema aja jooksul.

Suvandit

Lamp Control

kasutatakse taustavalguse reguleerimiseks, et vähendada energiatarvet.

Saate reguleerida valitud kuvaseadme taustavalgust automaatselt kindlaksmääratud ajal.

Kui suvandit

Manual Lamp Control

on reguleeritud, lülitub suvand

Auto Lamp Control

automaatselt olekusse

Off

.

Saate reguleerida valitud monitori taustavalgust käsitsi.

Kui suvandit

Auto Lamp Control

on reguleeritud, lülitub suvand

Manual Lamp Control

automaatselt olekusse

Off

.

Ambient Light

: funktsioon

Ambient Light

tuvastab ümbritseva valguse intensiivsust ja reguleerib kõikide samas jadaühenduses olevate LFD-de ekraani heledust.

121

Ticker

Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.

Ticker

Saate funktsiooni

Ticker

lubada või keelata.

Off

/

On

Message

Sisestage ekraanil kuvatav teade.

Timer

Määrake

Start Time

ja

End Time

, et kuvada teade (

Message

).

Position

Valige suund, et kuvada teade (

Message

) suvandis

Horizontal

ja

Vertical

.

Motion

Määrake

Direction

ja

Speed

, et kuvada teade (

Message

).

Font Options

Määrake sõnumi

Size

,

Foreground Color

,

Foreground Opacity

,

Background Color

ja

Background Opacity

.

122

Tööriistade sätted

Turvalisus

Panel Control

: saate lülitada kuvaseadme ekraani sisse või välja.

Remote Control

: saate aktiveerida või inaktiveerida kaugjuhtimispuldi.

Lähtesta

Reset Picture

: saate lähtestada ekraanisätted.

Reset Sound

: saate lähtestada helisätted.

Reset System

: saate lähtestada süsteemisätted.

Reset All

: saate korraga lähtestada ekraani-, heli- ja süsteemisätted.

123

Veeru redigeerimine

Options

Edit Column

Konfigureerige kuvatavas loendis olevate üksuste seaded.

Language

: saate valida MDC-programmi keele. Pärast keele valimist taaskäivitage valitud keele rakendamiseks MDC programm.

Command Retry Count

: saate määrata võimalike katsete arvu käskluse ebaõnnestumise korral.

Error Status Interval

: saate määrata kuvaseadme päringuintervalli, et kontrollida, kas „

Fault Device

” on esinenud.

Mail Alert Interval

: saate määrata e-kirja teavituste ajaintervalli, kui esineb „

Fault Device

”.

Valige üksused, mida soovite kuvada komplektide loendis.

124

Monitor Window

Information

Avaneb aken koos üksikasjadega andmeedastuse kohta arvuti ja kuvaseadmete vahel.

Filter

Saate vaadata programmi teavet.

125

Teised funktsioonid

Akna suuruse muutmine

Liigutage hiirekursor programmi akna nurka. Kuvatakse nool.

Programmiakna suuruse kohandamiseks liigutage noolt.

126

Rühmade haldus

Rühmade loomine

Saate luua rühmasid ja hallata komplektide loendit rühmade baasil.

― Rühmanimesid ei saa korrata.

1

Tehke paremklõps ja valige programmiakna vasakus servas kuvaseadme loendi jaotises

Group Edit

.

-

Nupp

Add on the same level

aktiveeritakse ainult juhul, kui loodud on vähemalt üks rühm.

2

Kuvatavas aknas

Edit Group

klõpsake

Add on the same level

või

Add on the sub level

.

Add on the same level

: saate luua valitud rühmaga samatasemelise rühma.

127

Add on the sub level

: saate luua valitud rühmas alamrühma.

3

Sisestage rühma nimi.

Rühmade kustutamine

1

Valige rühma nimi ja klõpsake

Edit

.

2

Kuvatavas aknas

Edit Group

klõpsake

Delete

.

3

Klõpsake

Yes

. Rühm kustutatakse.

128

Rühmade ümbernimetamine

Rename

Ajakava haldur

1

Valige rühma nimi ja klõpsake

Edit

.

2

Kuvatavas aknas

Edit Group

klõpsake

Rename

.

3

Kui kursor kuvatakse vanal rühma nimel, sisestage uus rühma nimi.

Ajakavade loomine

Saate luua ja registreerida ajakava rühmade baasil.

1

Klõpsake programmi akna vasakus servas ajakava jaotises

All Schedule List

. Nupp

Add

aktiveeritakse keskel.

129

2

Klõpsake nuppu

Add

. Kuvatakse aken

Add Schedule

.

3

Klõpsake

Add

üksuses

Device Group

ja valige rühm, millele soovite lisada ajakava.

4

Valige

Date&Time

/

Action

ja klõpsake nupul

OK

. Ajakava lisatakse ja komplekti loendi aknas kuvatakse ajakavade loend.

-

Device Group

: saate valida rühma.

-

Date&Time

Instant Execution

: saate käivitada ajakava koheselt.

Timer

: saate seadistada ajakava käivitamiseks kuupäeva, kellaaja ja intervalli.

-

Action

: saate valida funktsiooni, mis aktiveeritakse määratletud ajal ja intervalliga.

Ajakava muutmine

Ajakava muutmiseks valige ajakava ja klõpsake

Edit

.

Ajakava kustutamine

Ajakava kustutamiseks valige ajakava ja klõpsake

Delete

.

130

Tõrkeotsingu juhend

-

See programm võib mõnikord vigaselt toimida arvuti ja monitori vahelise sideprobleemi tõttu või kuna lähedalasuvad elektroonikaseadmed väljastavad elektromagnetlaineid.

Probleem

Monitori, mida soovite juhtida, ei kuvata süsteemiteabe kaardil.

Lahendus

1

Kontrollige RS232C-kaabli ühendust (kontrollige, kas kaabel on sobiva jadapordiga korralikult ühendatud).

2

Kontrollige, et ühendatud poleks teine sama ID-ga monitor. Sama ID-ga monitoride ühendamisel ei pruugita monitore andmete põrkumise tõttu näidata.

3

Kontrollige, kas monitori ID on vahemikus 0–99. (ID-d saate muuta menüü Display abil.)

― Monitori puhul, mis toetab ID-sid vahemikus 0 kuni 99, tuleb ID määrata vahemikus 0–99.

Monitori, mida soovite juhtida, ei kuvata teistes juhtimisinfotabelites.

Kontrollige, kas monitor on sisse lülitatud. (Vaadake toite olekut süsteemiteabe kaardilt).

Järgmist teadet kuvatakse korduvalt.

Veenduge, et valisite monitoriga ühendatud sisendallika.

Kontrollige, kas valisite monitori, mida soovite juhtida.

Monitorid lülituvad erinevatel aegadel sisse või välja, kuigi On Time või Off Time on seadistatud.

Reguleerige ühendatud monitoride kellaaja sünkroonimiseks arvuti kellaajaga.

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Kaugjuhtimispult ei pruugi töötada, kui RS-232C-kaabel on eemaldatud või kui programm ebanormaalselt sulgunud ajal, mil funktsioon

Remote Control

on olekus

Disable

. Probleemi lahendamiseks käivitage programm uuesti ja seadistage funktsiooni

Remote Control

olekuks

Enable

.

131

Kuvaatribuutide näitamine mitme monitori kasutamisel

1

Kui ühtegi monitori pole valitud: kuvatakse vaikeväärtus.

2

Kui valitud on üks monitor: kuvatakse valitud monitori sätted.

3

Kui valitud on kaks monitori (nt järjestuses ID 1 ja ID 3): ID 1 sätted kuvatakse enne ID 3 sätteid.

4

Kui valitud on märkeruudud All+Select ja valitud on kõik monitorid: kuvatakse vaikesätted.

132

advertisement

Key Features

  • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 450 cd/m² 6.5 ms
  • 113 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents