Tõrkeotsingu juhend. Samsung UD46C-B, UD55C-B

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Tõrkeotsingu juhend. Samsung UD46C-B, UD55C-B | Manualzz

Peatükk 10

Tõrkeotsingu juhend

Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt.

Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.

Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist

Toote testimine

Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.

Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.

1

Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.

2

Eemaldage tootelt kõik kaablid.

3

Toote sisselülitamine.

4

Kui kuvatakse teade

No Signal

, töötab seade normaalselt.

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade

Not Optimum Mode

(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).

133

Kontrollige järgmist.

Installiprobleem (arvutirežiim)

Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.

Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.

Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.

Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.

Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.

Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage graafikakaardi draiveri uusim versioon.

(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)

Ekraaniprobleem

Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.

Ekraanil kuvatakse teade No Signal (vaadake jaotist

„Arvutiga ühendamine”).

Kuvatakse teade Not Optimum Mode .

Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.

Ekraan on ebastabiilne ja värisev.

Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.

Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.

Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud

Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.

Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus vastavalt toote spetsifikatsioonidele.

Kontrollige toote kaabliühendust.

Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.

Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.

Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist Additional

Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.

134

Ekraaniprobleem

Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.

Ekraani värv on ebapüsiv.

Valge ei ole päris valge.

Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.

Heliprobleem

Heli puudub.

Helitugevus on liiga madal.

Reguleerige suvandit

Brightness

ja

Contrast

.

Avage menüü

Picture

ja reguleerige suvandi

Color Control

sätteid.

Avage menüü

Picture

ja reguleerige suvandi

Color Control

sätteid.

Toode on energiasäästurežiimis.

Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.

Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.

Kontrollige helitugevust.

Reguleerige helitugevust.

Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.

Kaugjuhtimispuldi probleem

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).

Kontrollige, ega patareid pole tühjad.

Kontrollige voolutõrget.

Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.

Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.

135

Allikaseadme probleem

Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.

Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.

136

Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.

Küsimused & vastused

Küsimus

Kuidas muuta sagedust?

Kuidas saab muuta eraldusvõimet?

Vastus

Määrake sagedus oma graafikakaardil.

Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja kujundused Kuva Sätted

Täpsemalt Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.

Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel Kuva Sätted Täpsemalt Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.

• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärasta

Kuvasätted Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori

sätted.

Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva Muuda

eraldust Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori

sätted.

Windows 8: Avage suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Muuda eraldust Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis

Monitori sätted.

Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja kujundused Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel Kuva Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärastamine

Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows 8: Avage suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva

Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.

137

Küsimus

Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?

Vastus

Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

kujundused Kuva Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Kuva

Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja

isikupärastamine Isikupärasta Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.

138

advertisement

Key Features

  • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 450 cd/m² 6.5 ms
  • 113 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents