Tehnilised andmed. Samsung UD46C-B, UD55C-B

Add to My manuals
159 Pages

advertisement

Tehnilised andmed. Samsung UD46C-B, UD55C-B | Manualzz

Peatükk 11

Tehnilised andmed

1

Suurus

2

Ekraani mõõtmed

H

V

3

Mõõtmed (L x K x S)

S

Üldandmed

Mudeli nimi

Paneel

Mõõtmed (L x K x S)

Suurus

UD46C-B

46 tolli (116,84 cm)

Ekraani mõõtmed

1018,3 mm (H) x 572,9 mm (V)

1023,7 x 578,3 x 95,5 mm

Kaal (ilma aluseta)

VESA

18,2 kg

600 x 400 mm

K

L

139

Mudeli nimi

Ekraanivärvid

UD46C-B

16,7 M

Sünkroonimine Horisontaalsagedus

Vertikaalsagedus

30–81 kHz

56–85 Hz

Eraldusvõime Optimaalne eraldusvõime

Maksimaalne eraldusvõime

Maksimaalne pikslisagedus

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

148,5 MHz

Toiteallikas

Toode kasutab 100–240 V pingega voolu. Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.

Signaalikonnektorid Sisend

PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)

Väljund

Valikuline võrk

DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out

USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C

― Plug-and-Play

Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.

Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.

― Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

― See seade on A-klassi digitaalseade.

140

[ Soovitus ]- Ainult EL

Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see Monitor vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Ametlik Vastavusdeklaratsioon on leitav aadressilt http://www.samsung.com, kui lähete jaotisesse Tugi > Tootetoe otsing ning sisestate mudeli nime.

Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.

141

Energiasäästja

Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.

Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.

Energiasäästja Tavaline töörežiim

Hinnang Tavaline

Energiasäästurežiim Väljalülitamine

(Toitenupp väljas)

Toiteindikaator

sisse (Roheline) Vilgub sisse (Oranž)

Energiatarve

120 W 113 W alla 0,5 W alla 0,5 W

― Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

― Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.

― Energiatarbe vähendamiseks nullini lülitage tagaküljel olev lüliti välja või ühendage toitejuhe lahti. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta

(näiteks puhkuse vm ajal).

142

-

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.

-

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDTseadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85

Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.

Eelseadistatud ajastusrežiimid

Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.

Eraldusvõime Horisontaalsagedus

(kHz)

Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz) Sünkroonitud polaarsus (H/V)

VESA, 640 x 480

31,469 59,940 25,175 -/-

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1152 x 870

31,469

35,000

49,726

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

68,681

70,087

66,667

74,551

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

75,062

28,322

30,240

57,284

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

100,000

-/-

+/+

+/+

+/+

-/+

-/-

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

+/+

-/-

-/-

143

-

Horisontaalsagedus

Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skannimiseks, nimetatakse horisontaaltsükliks; horisontaaltsükli

ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalsageduseks. Ühik: kHz

-

Vertikaalsagedus

Sarnaselt päevavalguslambiga peab ekraan kordama sama kujutist palju kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja jaoks ekraanile kujutist. Selle korduva protsessi toimumise sagedust sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks või värskendussageduseks. Ühik: Hz

Eraldusvõime

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Horisontaalsagedus

(kHz)

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

Vertikaalsagedus (Hz) Pikslisagedus (MHz)

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Sünkroonitud polaarsus (H/V)

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

144

advertisement

Key Features

  • 116.8 cm (46") Direct-lit LED
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 450 cd/m² 6.5 ms
  • 113 W

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents