3.1 Tekniska data. Sulzer CP 112, CP 212

Add to my manuals
12 Pages

advertisement

3.1  Tekniska data. Sulzer CP 112, CP 212 | Manualzz

Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok

3

TEKNISKA DATA OCH EMC-KOMPATIBILITET

180mm

5.5x9mm

3.1 Tekniska data

Omgivningstemperatur vid drift:

Omgivningstemperatur vid förvaring

Skåp och montering

Dimensioner:

Vikt:

Luftfuktighet:

Elanslutning:

Strömförbrukning:

Kontaktor, max-last:

Säkringar (endast CP 212):

Säkring för extern luftpump:

Max.-last på larmreläer:

Max ström från 12 V DC spänningskälla:

Inspänning till Digital In och Blockering pump:

Resistans i Digital In och Blockering pump:

Analog sensor:

Analogt inkommande motstånd:

Temperatursensor:

Läckagevakt:

Max. längd på I/O-kablar:

Laddning av bly-syra-batteri:

–20 till +50 °C

-30 till +80 °C

DIN-skena, IP65. Monteringshål: Se bild

H x B x D: 370 x 250 x 123 mm

< 5 kg, CP 212 med batteri

0–95 % relativ fuktighet, ej kondenserande

230/400 V AC, max. säkring 16 A

< 16 VA

ABB B7-30-10, 5.5 kW, 12 A, spole 24 V AC

3 x10 A 3-polig typ D kretsbrytare

500 mA trög

250 V AC, 4 A, 100 VA resistiv last

50 mA

5–24 V DC

5 kohm

4–20 mA

110 ohm

PTC, gräns: 3 kohm

Gräns: 50 kohm

30 meter

Max 80 mA, 13,7 V DC

3.2 Max.-last

CP 112 Eftersom den inte innehåller några säkringar begränsas den enbart av kontaktorn. Max.-lasten är 5,5 kW, 12 A vid 400 V AC.

CP 212 Denna version har två säkringar. Max.-lasten är 3,5 kW, 7,5 A vid 400 V AC om båda pumparna kan köras samtidigt. Om inställningen är sådan att endast en pump kan köras (menyalternativ Max ant. pumpar satt till 1) tillåts en högre last: max.-lasten begränsas av säkringarna, vilket innebär ca 4,3 kW, 9,5 A.

3.3 Elektromagnetisk kompatibilitet

Beskrivning Standard Klass

4

Okänslig för elektrostatisk urladdning (ESD)

EN 61000-4-2

4

Okänslig för snabba transienter/burst

Överspänningsskydd 1.2⁄50

µs. Se anmärkning ii

EN 61000-4-4

EN 61000-4-5

4

4

4

Nivå

15 kV

8 kV

4 kV

4 kV CMV

2 kV NMV

Skydd mot störningar inducerade av RF–fält via ledningar

Okänslig för radiovågor

Skydd mot korta avbrott och spänningsvariationer

EN 61000-4-6

EN 61000-4-3

EN 61000-4-11

3

3

10 V

10 V/m

Anmärkningar

Lufturladdning

Kontakturladdning

150 kHz – 80 MHz

80 MHz – 1 GHz i. Prestandakriterium A = normala prestanda inom angivna gränser.

Prestandakriterium B = tillfällig försämring eller funktionsbortfall som är självåterställande.

ii. Maximal längd för I/O-kablar är 30 meter.

Kriterium i

B

B

A

A

A

A

A

A

SV

11

2014 Copyright © Sulzer

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd, Clonard Road, Wexford, Ireland

Tel +353 53 91 63 200, Fax +353 53 91 42 335, www.sulzer.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement