Zmiana trybu wyświetlania. Sony DSC-T100

Add to My manuals
125 Pages

advertisement

Zmiana trybu wyświetlania. Sony DSC-T100 | Manualzz

Zmiana trybu wyświetlania

Przycisk v

(DISP) (przycisk wyświetlania ekranu)

Za każdym naciśnięciem przycisku v (DISP) wygląd wyświetlacza zmienia się w następujący sposób.

Zwiększenie jasności podświetlenia ekranu LCD

Histogram włączony

Podczas odtwarzania wyświetlane są informacje o obrazie.

Wskaźniki wyłączone

Wyświetlanie histogramu

• Podczas przeglądania obrazów przy silnym oświetleniu zewnętrznym zwiększ jasność podświetlenia ekranu LCD.

W takich warunkach może jednak nastąpić szybszy spadek mocy akumulatora.

• Po podłączeniu aparatu do telewizora wyświetlacz przełącza się z trybu włączonego histogramu do trybu wyłączonych wskaźników, a następnie do trybu włączonych wskaźników.

• Histogram nie jest wyświetlany w następujących sytuacjach:

W trakcie fotografowania

– Podczas wyświetlania menu.

– Podczas filmowania

W trakcie odtwarzania

– Podczas wyświetlania menu.

– W trybie indeksu

– Podczas korzystania z funkcji zoomu przy odtwarzaniu.

– Podczas obracania zdjęć.

– Podczas odtwarzania filmów

• Duża różnica między histogramem wyświetlanym podczas fotografowania i podczas podglądu może wystąpić, gdy:

– Błyska lampa błyskowa.

– Czas otwarcia migawki jest długi lub krótki.

• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć zrobionych innymi aparatami.

z Ustawienie EV (wartości ekspozycji) przez wyświetlenie histogramu

A

Wskaźniki włączone

B

Ciemny Jasny

Histogram jest wykresem jasności zdjęcia. Naciskaj v (DISP), aby wyświetlić histogram w obrębie ekranu.

Wykres w prawej części oznacza jasne zdjęcie, w lewej — ciemne.

A

Liczba pikseli

B Jasność

• Histogram jest też wyświetlany podczas odtwarzania pojedynczego obrazu, lecz nie można wówczas wyregulować ekspozycji.

19

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement

Table of contents