Korzystanie z pamięci wewnętrznej. Sony DSC-T100

Add to My manuals
125 Pages

advertisement

Korzystanie z pamięci wewnętrznej. Sony DSC-T100 | Manualzz

20

Korzystanie z pamięci wewnętrznej

Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 31 MB. Tej pamięci nie można usunąć. Jeżeli w aparacie nie ma karty „Memory Stick Duo”, obrazy mogą być zapisywane w pamięci wewnętrznej.

• Filmy o rozmiarze ustawionym na [640(Wys.jakość)] nie mogą być nagrywane przy użyciu pamięci wewnętrznej.

Gdy karta „Memory Stick Duo” jest włożona

B

[Nagrywanie] : Obrazy są zapisywane na karcie

„Memory Stick Duo”.

[Odtwarzanie] : Obrazy są wyświetlane z karty

„Memory Stick Duo”.

[Menu, ustawienia, itp.] : Na obrazach z karty

„Memory Stick Duo” można wykonywać różne operacje.

B Pamięć wewnętrzna

Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest włożona

[Nagrywanie] : Obrazy są zapisywane w pamięci wewnętrznej.

[Odtwarzanie] : Wyświetlane są obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej.

[Menu, ustawienia, itp.] : Na obrazach w pamięci wewnętrznej mogą być wykonywane różne operacje.

Informacje o przechowywaniu danych obrazów w pamięci wewnętrznej

Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy użyciu jednej z następujących metod.

Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę „Memory Stick

Duo”

Należy przygotować kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 64 MB lub większej, a

następnie wykonać procedurę opisaną w sekcji [Kopiuj] (strona 61).

Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy komputera

Należy wykonać procedurę opisaną na stronach od 78 do 80, nie wkładając karty

„Memory Stick Duo” do aparatu.

• Danych z karty „Memory Stick Duo” nie można kopiować do pamięci wewnętrznej.

• Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, łącząc aparat i komputer uniwersalnym kablem połączeniowym. Jednak nie można skopiować danych z komputera do pamięci wewnętrznej aparatu.

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement

Table of contents