Używanie funkcji fotografowania. Sony DSC-T100

Add to My manuals
125 Pages

advertisement

Używanie funkcji fotografowania. Sony DSC-T100 | Manualzz

Używanie funkcji fotografowania

Przełączanie trybu fotografowania

Ekran HOME umożliwia zmianę trybu fotografowania.

Tryby fotografowania:

Dostępne są trzy tryby robienia zdjęć: Auto regulacja,

Selekcja sceny, Autoprogram oraz jeden tryb nagrywania filmów.

Ustawieniem domyślnym jest Auto regulacja.

Aby włączyć inne ustawienie trybu fotografowania niż Auto regulacja, należy wykonać opisaną poniżej procedurę.

1

Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran

HOME.

2

Wybierz (Nagrywanie) za pomocą części b/B przycisku sterowania.

3

Wybierz żądany tryb za pomocą części v/V, a następnie naciśnij z.

: Tryb Auto regulacja

Umożliwia fotografowanie przy automatycznym dostosowaniu ustawień.

: Tryb Selekcja sceny

Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami dla

poszczególnych scenerii (strona 34).

: Tryb Autoprogram

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno czas otwarcia migawki jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji,

zobacz strona 32).

: Tryb filmu

Umożliwia rejestrowanie filmów z dźwiękiem.

Przycisk HOME Przycisk sterowania

33

34

Fotografowanie za pomocą opcji Selekcja sceny

Tryby Selekcja sceny

W aparacie zostały wstępnie zdefiniowane następujące tryby pasujące do warunków scen.

Duża czułość

Umożliwia fotografowanie przy słabym oświetleniu bez lampy błyskowej, z redukcją rozmazania.

Pejzaż

Ustawia ostrość tylko na odległych obiektach w celu fotografowania pejzaży itp.

Miękkie ujęcie

Pozwala na wykonywanie zdjęć ludzi, kwiatów itd. z efektem miękkości.

Szybka migawka

Pozwala na fotografowanie poruszających się obiektów na zewnątrz budynków lub w innych jasnych miejscach.

• Czas otwarcia migawki skraca się, dlatego zdjęcia wykonywane w ciemnych miejscach stają się ciemniejsze.

Portret-zmierzch*

Odpowiedni do wykonywania zdjęć portretowych w ciemnych miejscach. Pozwala na wykonywanie wyraźnych zdjęć ludzi w ciemnych miejscach bez utraty mrocznej atmosfery otoczenia.

Zmierzch*

Pozwala na fotografowanie nocą z dużej odległości bez utraty mrocznej atmosfery otoczenia.

Plaża

Podczas fotografowania scen na brzegu morza lub jeziora wiernie utrwalany jest błękit wody.

Śnieg

Podczas wykonywania fotografii w śnieżnej scenerii lub w innych miejscach, gdzie cały ekran wydaje się biały, należy użyć tego trybu, aby uniknąć wyblakłych kolorów i utrwalić wyraźne zdjęcia.

Fajerwerki*

Pozwala fotografować fajerwerki w całej ich okazałości.

* Podczas robienia zdjęć w trybie [Portret-zmierzch], [Zmierzch] lub [Fajerwerki] prędkość migawki jest mniejsza. Zalecane jest użycie statywu w celu uniknięcia rozmazania zdjęć.

Fotografowanie za pomocą opcji Selekcja sceny

Funkcje, których nie można łączyć z trybem Selekcja sceny

Aparat określa zestaw funkcji, które umożliwiają prawidłowe wykonanie zdjęcia w sposób odpowiedni do warunków sceny. W przypadku pewnych trybów Selekcja sceny niektóre funkcje są niedostępne.

Makro/

Lupa

/—

—/—

/—

/—

—/—

/—

/—

/—

—/—

Lampa błysk

Wykrywanie twarzy

Seria/ stopniowanie

/

/

/

/

SL

*

[Lampa błysk] nie jest dostępne.

( : można wybrać żądane ustawienie)

EV

Balans bieli

*

Reduk czerw oczu

SteadyShot

35

36

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Poniżej znajduje się opis funkcji wykorzystujących przycisk MENU w trybie fotografowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z menu,

zobacz strona 31.

Poniżej pokazane zostały dostępne tryby.

Nie jest możliwe wybranie trybów wyświetlanych w kolorze szarym.

Dostępny Niedostępny

Tryb fotografowania (Auto regulacja/Selekcja sceny/Autoprogram) Tryb filmu

Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem .

Selekcja sceny: Korzystanie z trybu Selekcja sceny

Wybierz tryb fotografowania.

Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami dla

poszczególnych scenerii (Selekcja sceny) (strona 34).

Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazów

Zdjęcia

Wybór rozmiaru obrazu dla zdjęć. Aby uzyskać

szczegółowe informacje, zobacz strona 11.

Filmy

(Wys.jakość)

(Standard)

Wybór rozmiaru obrazu dla nagrywania filmów. Aby

uzyskać szczegółowe informacje, zobacz strona 11.

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy fotografowanej osoby

Wybierz, czy chcesz korzystać z funkcji wykrywania twarzy.

(Włącz) Wykrycie twarzy fotografowanej osoby spowoduje także dostosowanie ostrości, błysku, ekspozycji, balansu bieli oraz przedbłysku dla funkcji redukcji czerwonych oczu.

Znak Wykrywanie twarzy

Ramka wykrywania twarzy

(Wyłącz) Funkcja Wykrywanie twarzy nie jest używana.

Gdy opcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na [Włącz], nie można użyć zoomu

• cyfrowego.

Dostępne tylko dla trybu [Miękkie ujęcie] po wybraniu trybu Selekcja sceny. W takim

• przypadku tryb Wykrywanie twarzy jest przełączany na domyślne ustawienie [Włącz].

W jednym kadrze można wykryć do 8 twarzy. Podczas fotografowania w trybie

[Miękkie ujęcie] liczba wykrywanych w jednym kadrze twarzy zostanie ograniczona do 2.

Jeżeli w fotografowanej scenie zostanie wykryta więcej niż jedna twarz, priorytet punktu ostrości jest automatycznie nadawany osobie rozpoznanej przez aparat jako

• obiekt główny.

Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do połowy w celu ustawienia ostrości, ramka

• wokół obiektu, na który nastawiana jest ostrość, zmienia kolor na zielony. Jeżeli ramka nie zmieni koloru na zielony, w obszarze ustawiania ostrości znajduje się też przedmiot będący w takiej samej odległości od aparatu, jak obiekt główny.

W pewnych warunkach funkcja Wykrywanie twarzy może zawieść.

37

38

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Tryb NAGR: Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego

Wybiera, czy po naciśnięciu spustu migawki aparat będzie fotografować ciągle, czy też nie.

(Normalny)

(Seria)

Nie umożliwia fotografowania ciągłego.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki rejestruje do 100 zdjęć w sposób ciągły.

BRK ±0.3EV

BRK ±0.7EV

BRK ±1.0EV

• Lampa błyskowa jest ustawiona na (wyłączenie błysku wymuszonego).

Rejestruje serię trzech zdjęć z automatycznym przesunięciem wartości ekspozycji (stopniowanie ekspozycji).

Im większa wartość kroku stopniowania, tym większe przesunięcie wartości ekspozycji.

• Gdy nie można określić prawidłowej ekspozycji, należy fotografować w trybie stopniowania ekspozycji, zmieniając wartość ekspozycji. Później można wybrać zdjęcie o najlepszej ekspozycji.

• Przy ustawieniu [ Auto regulacja] dla (Nagrywanie) fotografowanie w trybie stopniowania ekspozycji jest niemożliwe.

• Lampa błyskowa jest ustawiona na (wyłączenie błysku wymuszonego).

Informacje o trybie Seria

• Podczas fotografowania przy użyciu samowyzwalacza zostaje zapisana seria składająca się z maksymalnie pięciu zdjęć.

• Interwał rejestrowania wynosi w przybliżeniu 0,46 s. Interwał rejestrowania może być dłuższy w zależności od ustawienia rozmiaru obrazu.

• Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub pamięć wewnętrzna bądź karta „Memory Stick

Duo” jest pełna, rejestrowanie serii zdjęć (Seria) się zatrzymuje.

• Zależnie od trybu Selekcja sceny fotografowanie w trybie Seria może nie być możliwe (strona 35).

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Informacje o stopniowaniu ekspozycji

• Ostrość i balans bieli zostają ustawione dla pierwszego zdjęcia i ustawienia te są używane także dla następnych zdjęć w serii.

• Gdy ekspozycja jest ustawiona ręcznie (strona 41), będzie przesuwana na podstawie ustawionej

jasności.

• Interwał rejestrowania wynosi w przybliżeniu 0,46 s.

• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości stopniowania może nie być możliwe.

• Zależnie od trybu Selekcja sceny fotografowanie w trybie stopniowania ekspozycji może nie być

możliwe (strona 35).

39

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Tryb koloru: Zmiana intensywności barw obrazu i dodawanie efektów specjalnych

Możliwa jest zmiana jasności zdjęcia w połączeniu z efektami.

(Normalny)

(Intensywny) Ustawia jasne i głębokie kolory dla zdjęć.

(Naturalny) Ustawia stonowane kolory dla zdjęć.

(Sepia)

Ustawia kolor sepii dla zdjęć.

(Czarno-białe) Ustawia czarno-biały kolor zdjęć.

40

• Podczas filmowania można wybrać jedynie opcje [Normalny], [Czarno-białe] lub [Sepia].

Menu fotografowania

ISO: Wybieranie światłoczułości

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Mała czułość ISO Duża czułość ISO

Wybranie światłoczułości w jednostkach ISO. Im większa liczba, tym wyższa czułość.

Wybierz większą liczbę, fotografując w ciemnych miejscach lub szybko poruszający się obiekt, a mniejszą, aby uzyskać wysoką jakość zdjęcia.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czułości ISO, zobacz strona 9.

• Wraz ze wzrostem czułości ISO zwiększa się ilość szumów na zdjęciu.

• [ISO] jest ustawione na [ISO AUTO] w trybie Selekcja sceny.

• Jeśli wybrano opcję Seria lub Stopniowanie naświetlenia, dostępne wartości to [ISO AUTO] oraz zakres od [ISO 80] do [ISO 400].

• Podczas fotografowania w jaśniejszym otoczeniu odtwarzanie odcieni zostaje automatycznie wzmocnione przez aparat, co zapobiega powstawaniu zbyt jasnych zdjęć (z wyjątkiem, gdy [ISO] jest ustawione na [ISO 80]).

EV: Regulacja intensywności światła

Umożliwia ręczną regulację ekspozycji.

W stronę – W stronę +

-2.0EV

0EV

+2.0EV

W stronę –: Przyciemnia zdjęcie.

Ekspozycja jest automatycznie określana przez aparat.

W stronę +: Rozjaśnia zdjęcie.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, patrz strona 9.

• Wartość kompensacji może być ustawiana w przyrostach o 1/3 EV.

• Jeżeli obiekt jest fotografowany w wyjątkowo jasnym lub ciemnym otoczeniu bądź przy użyciu lampy błyskowej, korekcja ekspozycji może być nieskuteczna.

41

42

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Tryb pomiaru: Wybór trybu pomiaru światła

Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję.

(Wielopunkt)

(Centralny)

(Punktowy)

(tylko dla zdjęć)

Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry ekspozycji (pomiar wielopunktowy).

Mierzy centralną część zdjęcia i wyznacza ekspozycję w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar centralnie ważony).

Pomiar zostaje wykonany tylko dla części obiektu

(pomiar punktowy).

• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu lub istnieje silny kontrast pomiędzy tłem a obiektem.

Celownik pomiaru punktowego

Zostaje ustawiony na obiekcie

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, patrz strona 9.

• W przypadku korzystania z pomiaru punktowego lub centralnie ważonego zalecane jest

ustawienie [Fokus] na [Centr AF], aby ustawić ostrość na mierzonej pozycji (strona 43).

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Fokus: Zmiana sposobu ustawiania ostrości

Sposób ustawiania ostrości można zmieniać. Tego menu należy użyć, jeśli w trybie autofokusa trudno jest osiągnąć prawidłowe ustawienie ostrości.

(Multi AF) Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF.

• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się w środku ramki.

(Centr AF)

(tylko dla zdjęć)

Ramka pola AF

(tylko dla zdjęć)

Wskaźnik ramki pola AF

Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola.

• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.

(Punktowy AF)

(tylko dla zdjęć)

Ramka pola AF

Wskaźnik ramki pola AF

Automatycznie ustawia ostrość na bardzo małym obiekcie lub na małej przestrzeni.

• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru. Należy pewnie trzymać aparat, aby wyrównanie fotografowanego obiektu i ramki pola AF było prawidłowe.

1.0 m

3.0 m

7.0 m

(nieograniczona odległość)

Ramka pola AF

Wskaźnik ramki pola AF

Ustawia ostrość na obiekcie, używając wcześniej ustawionej odległości od obiektu. (Wstępne ustawienie ostrości)

• Fotografując obiekt przez sieć lub szybę, trudno jest uzyskać prawidłowe ustawienie ostrości w trybie autofokusa. W takich przypadkach wygodne jest użycie funkcji [Fokus].

43

44

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

• AF oznacza autofokus.

• Wartości służące do ustawiania odległości w funkcji [Wstępne ustawienie ostrości] są przybliżone.

• Przy korzystaniu z zoomu cyfrowego lub wspomagania AF normalna ramka pola AF jest nieaktywna i wyświetlana jest nowa ramka pola AF zaznaczona linią przerywaną. W takich przypadkach autofokus w pierwszej kolejności ustawia ostrość na obiekty znajdujące się wokół środka ramki.

z

Jeśli obraz jest nieostry

Podczas fotografowania, gdy obiekt znajduje się przy krawędzi ramki (lub ekranu) albo podczas korzystania z funkcji [Centr AF] lub [Punktowy AF], obiekt znajdujący się przy krawędzi może być nieostry.

W takich przypadkach należy wykonać czynności opisane poniżej.

1

Zmień ujęcie, tak aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF i naciśnij do połowy spust migawki, aby ustawić ostrość na obiekcie (blokada AF).

Ramka pola AF

Wskaźnik blokady AE/AF

Do momentu naciśnięcia spustu migawki do końca można powtarzać procedurę dowolną ilość razy.

2

Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie migać i pozostanie włączony, powróć do całkowicie ustawionego ujęcia i naciśnij do końca spust migawki.

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów

Reguluje barwę światła zależnie od warunków oświetlenia, na przykład gdy kolory na zdjęciu wyglądają dziwnie.

(Auto)

(Światło dzien.)

Automatycznie reguluje balans bieli.

Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków popołudniowych, scen nocnych, neonów, fajerwerków itp.

(Pochmurnie) Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.

(Światło świetlówki 1)/

(Światło świetlówki 2)/

(Światło świetlówki 3)

Światło świetlówki 1: Korekcja dla białego światła jarzeniowego.

Światło świetlówki 2: Korekcja dla naturalnego białego światła jarzeniowego.

Światło świetlówki 3: Korekcja dla białego światła jarzeniowego typu dziennego.

n (Żarowe) Korekcja dla miejsc oświetlonych lampami żarowymi lub mocno oświetlonych, np. studiów fotograficznych.

45

46

Menu fotografowania

WB

(Lampa błysk)

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Korekcja dla lampy błyskowej.

• Ta opcja jest niedostępna podczas filmowania.

• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz strona 10.

• Jeżeli światło jarzeniowe mruga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet po wybraniu opcji [Światło świetlówki 1], [Światło świetlówki 2], [Światło świetlówki 3].

• Z wyjątkiem trybów [Lampa błysk] opcja [Balans bieli] jest podczas błysku lampy ustawiona na

[Auto].

• W przypadków pewnych trybów Selekcja sceny niektóre opcje są niedostępne (strona 35).

Moc błysku: Regulowanie mocy błysku lampy

Reguluje moc błysku lampy.

(–)

(Normalny)

(+)

W stronę –: Zmniejsza moc błysku.

W stronę +: Zwiększa moc błysku.

• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz strona 22.

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

Reduk czerw oczu: Redukcja efektu czerwonych oczu

Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa aparatu błyska dwa lub więcej razy, aby zredukować związany z jej użyciem efekt czerwonych oczu.

(Auto)

(Włącz)

Po ustawieniu [Wykrywanie twarzy] na [Włącz] lampa błyska automatycznie, aby zredukować efekt czerwonych oczu.

Lampa zawsze błyska, aby zredukować efekt czerwonych oczu.

Funkcja Reduk czerw oczu nie jest używana.

(Wyłącz)

• Ponieważ kliknięcie migawki następuje około sekundę później, należy trzymać aparat tak, aby nie powodować wstrząsów. Fotografowana osoba również nie powinna się poruszać.

• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie dać zadowalających efektów, zależy to od cech osobniczych, odległości od lampy, czy osoba fotografowana dostrzega miganie lampy i innych okoliczności. W takim przypadku efekt czerwonych oczu można skorygować po zakończeniu

fotografowania za pomocą funkcji [Retusz] w menu podglądu (strona 52).

• W zależności od wybranego trybu Selekcja sceny ustawienie to może nie być dostępne (strona 35).

• Jeżeli dla opcji [Wykrywanie twarzy] wybrano ustawienie [Wyłącz], funkcja redukcji efektu czerwonych oczu nie działa nawet wtedy, gdy wybrano dla niej ustawienie [Auto].

SteadyShot: Wybór trybu stabilizatora obrazu

Wybiera tryb stabilizatora obrazu.

(Nagryw)

(Dalej)

(Wyłącz)

Włącza funkcję stabilizatora obrazu, gdy spust migawki zostanie naciśnięty do połowy.

Zawsze włącza funkcję stabilizatora obrazu. Obraz można ustabilizować, nawet przybliżając oddalony obiekt.

• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie [Nagryw].

Stabilizator obrazu nie jest używany.

• Jeżeli wybrany został tryb [ ustawienie [Nagrywanie].

Auto regulacja], dla funkcji [SteadyShot] wybierane jest

• W przypadku filmów dostępne opcje to [Dalej] i [Wyłącz].

Ustawieniem domyślnym jest [Dalej].

• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:

– Gdy drgania aparatu są zbyt duże;

– Gdy czas otwarcia migawki jest długi, na przykład podczas fotografowania scen nocnych.

47

48

Menu fotografowania

Szczegółowe informacje o tej operacji

1 strona 31

SETUP: Wybór ustawień fotografowania

Wybierz ustawienia funkcji fotografowania. W tym menu dostępne są te same opcje, co

(Nastawienie nagryw.) na ekranie HOME. Patrz sekcja na stronie 30.

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement

Table of contents