Oglądanie zdjęć na telewizorze. Sony DSC-T100

Add to My manuals
125 Pages

advertisement

Oglądanie zdjęć na telewizorze. Sony DSC-T100 | Manualzz

Oglądanie zdjęć na telewizorze

Oglądanie zdjęć na telewizorze

Wykonane zdjęcia można obejrzeć na ekranie odbiornika TV. W tym celu aparat należy podłączyć do odbiornika TV.

Połączenie różni się w zależności od typu odbiornika TV, do którego podłączony jest aparat.

Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do telewizora za pomocą dostarczonego kabla

Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.

1

Podłącz aparat do odbiornika TV.

1

Do gniazd wejściowych audio/wideo

VIDEO AUDIO

Żółty Czarna

Przycisk

(Odtwarzanie)

Uniwersalny kabel połączeniowy (w zestawie)

Przycisk sterowania

2

Do złącza wielofunkcyjnego

• Aparat należy ułożyć tak, aby ekran był skierowany do góry.

• Jeżeli odbiornik TV jest wyposażony w stereofoniczne gniazda wejściowe, wtyczkę audio (czarna) uniwersalnego kabla połączeniowego należy podłączyć do lewego gniazda audio.

2

Włącz odbiornik TV i ustaw przełącznik wyboru źródła sygnału TV/Video w położeniu „Video”.

• Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.

3

Naciśnij przycisk , aby włączyć aparat.

Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.

Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.

• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo

na wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 65).

71

72

Oglądanie zdjęć na telewizorze

Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do telewizora o rozdzielczości HD

Zdjęcia można oglądać, podłączając aparat do telewizora o rozdzielczości HD (High

Definition) za pomocą kabla do urządzenia (nie należy do wyposażenia).

Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.

1

Podłącz aparat do odbiornika TV.

COMPONENT

VIDEO IN AUDIO

1

Do gniazd wejściowych audio/wideo

Biały/Czerwony

Zielony/Niebieski/

Czerwony

Przycisk

(Odtwarzanie)

Przycisk sterowania

Kabel komponentowy

(nie należy do wyposażenia)

Przycisk

2

Do złącza

HOME wielofunkcyjnego

• Aparat należy ułożyć tak, aby ekran był skierowany do góry.

• Wtyki kabla wideo (zielony/niebieski/czerwony) mają taki sam kolor, jak odpowiadające im gniazda.

2

Włącz odbiornik TV i ustaw przełącznik wyboru źródła sygnału TV/Video w położeniu „Video”.

• Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.

Oglądanie zdjęć na telewizorze

3

Naciśnij przycisk , aby włączyć aparat.

Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.

Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.

• W opcji [ Główne nastawienia 2] ustaw dla pozycji [COMPONENT] wartość [HD(1080i)], wybierając

(Nastaw. ) na ekranie HOME (strona 64).

• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na

wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 65).

• Nie można wyświetlać filmów w formacie sygnału HD.

O telewizyjnych systemach kodowania kolorów

Aby można było obejrzeć zdjęcia na ekranie odbiornika TV, potrzebny jest odbiornik z gniazdem wejściowym umożliwiającym podłączenie uniwersalnego kabla połączeniowego. W odbiorniku TV i aparacie musi być używany taki sam system kodowania kolorów. Zamieszczone poniżej wykazy pozwalają sprawdzić, jaki telewizyjny system kodowania kolorów jest stosowany w kraju lub regionie, w którym jest używany aparat.

System NTSC

Wyspy Bahama, Boliwia, Kanada, Ameryka Środkowa, Chile, Kolumbia, Ekwador,

Jamajka, Japonia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, Filipiny, Stany Zjednoczone,

Wenezuela i in.

System PAL

Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia,

Hongkong, Węgry, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska,

Portugalia, Singapur, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Wielka

Brytania i in.

System PAL-M

Brazylia

System PAL-N

Argentyna, Paragwaj, Urugwaj

System SECAM

Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina i in.

73

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement

Table of contents