Indeks. Sony DSC-T100

Add to My manuals
125 Pages

advertisement

Indeks. Sony DSC-T100 | Manualzz

Indeks

Indeks

A

Akumulator.......................119

Auto podgląd ......................68

Autofokus ..............................8

Automatyczna lampa błyskowa.......................22

Automatyczna orientacja...68

B

Balans bieli ..........................45

Blokada AF .........................44

Błysk wymuszony włączony

.......................................22

Błysk wymuszony wyłączony

.......................................22

Brzęczyk ..............................63

C

Celownik pomiaru punktowego .................42

Center AF ...........................43

Chroń ...................................55

COMPONENT...................64

Czarno-białe ........................40

Czas otwarcia migawki.........9

Częściowy kolor..................53

D

Datą......................89, 103, 109

DirectX ................................75

DISP.....................................19

DPOF.............................56, 98

Drukowanie...................56, 94

Drukowanie bezpośrednie

.......................................95

Drukowanie w punkcie usługowym ...................98

Drukowanie, inne ...............30

Dysk z danymi ....................88

E

Efekt rybiego oka .............. 53

Ekran ................................... 19

Podświetlenie ekranu

LCD.............................. 19

Wskaźnik ..................... 15

Zmiana trybu wyświetlania ................ 19

Ekran indeksu .................... 26

Ekran LCD ......................... 19

Ekspozycja ...................... 9, 19

Elementy aparatu............... 13

F

Filtr do efektu rozbłysku ... 53

Fokus ............................... 8, 43

Format ........................... 60, 62

G

Głośność.............................. 25

Główne nastawienia 1........ 63

Główne nastawienia 2........ 64

H

Histogram ........................... 19

HOME

Ekran............................ 29

Opcje ............................ 30

I

Info funkcji ......................... 63

Inicjalizuj............................. 63

Instalacja ............................. 76

Inteligentny zoom .............. 67

Intensywny.......................... 40

ISO................................... 9, 41

J

Jakość zdjęcia...................... 11

JPG ...................................... 83

K

Kasowanie

Format ....................60, 62

Katalog

Tworzenie .....................60

Wybór ...........................57

Zmienianie...................61

Kody funkcji autodiagnostyki

.....................................112

Kolor ....................................10

Komputer ............................74

Kopiowanie obrazów

..................................77, 92

Macintosh.....................92

Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na komputerze ..................84

Oprogramowanie ........76

Windows.......................74

Zalecana konfiguracja

.................................75, 92

Komputer Macintosh .........92

Zalecana konfiguracja

.......................................92

Komputer z systemem

Windows.......................74

Zalecana konfiguracja

.......................................75

Kopiowanie obrazów do komputera....................77

Kopiuj ..................................61

Korekcja czerwonych oczu

.......................................54

L

Lampa błysk (Balans bieli)

.......................................46

Language Setting ................70

Linia siatki...........................66

Lupa .....................................23

121

Indeks

122

Ł

Ładowarka ........................120

M

Makro ..................................23

Map View ............................88

Mass Storage.......................64

„Memory Stick Duo” ....... 117

Menu

Nagryw .........................36

Opcje ............................32

Podgląd.........................52

Menu fotografowania ........36

Menu podglądu...................52

Miejsca zapisywania plików obrazów i nazwy plików

.......................................83

Miejsce zapisywania plików

.......................................83

Miękkie ogniskowanie .......52

Moc błysku ..........................46

Monitor................................67

MPG ....................................83

Multi AF..............................43

Music Transfer ..............91, 93

Muzyka ................................51

N

Narzędzie Memory Stick...60

Narzędzie muzyczne ..........91

Narzędzie pamięci wew .....62

Nastawienia nagrywania 1

.......................................66

Nastawienia nagrywania 2

.......................................68

Nastawienie zegara.............69

Naturalny.............................40

Nazwa pliku ........................83

Niedoświetlenie ....................9

NTSC ...................................65

O

Obróć .................................. 56

Oglądanie obrazów............ 30

Oprogramowanie ... 76, 85, 91

Oznaczenie zdjęcia do wydrukowania............. 98

P

PAL ..................................... 65

Pamięć wewnętrzna ........... 20

PictBridge ..................... 64, 95

Picture Motion Browser.... 85

Piksel ................................... 11

Pochmurnie......................... 45

Podłączanie

Drukarka ..................... 96

Komputer .................... 78

Telewizor ..................... 71

Pojedynczy.......................... 67

Pojedynczy obraz ............... 49

Połączenie USB.................. 64

Pomiar centralnie ważony

...................................... 42

Pomiar punktowy............... 42

Pomiar wielopunktowy ..... 42

Precyzyjny zoom cyfrowy

...................................... 67

Proporcje obrazu................ 11

Przełącznik blokady zapisu

.....................................117

Prześwietlenie ...................... 9

Przewijanie do tyłu/do przodu .......................... 25

Przycin................................. 54

Przysłona............................... 9

Punktowy AF ..................... 43

R

Ramka pola AF ..................43

Reduk czerw oczu .............. 47

Regulacja EV......................41

Retusz ..................................52

Rozmazanie .......................... 8

Rozmiar obrazu ..................11

Rozszerzenie ....................... 84

Rozwiązywanie problemów

.....................................100

S

Samowyzwalacz ..................24

Sepia ....................................40

Seria ..................................... 38

SETUP ................................ 48

Slajdy ............................. 49, 52

SteadyShot .......................... 47

Synchronizacja z wolną migawką ....................... 22

System operacyjny........ 75, 92

Ś

Światło dzien.......................45

Światło świetlówki.............. 45

T

Telewizor .............................71

Tryb AF ............................... 67

Tryb automatycznej regulacji

....................................... 21

Tryb dużej czułości .............34

Tryb Fajerwerki ..................34

Tryb koloru .........................40

Tryb lampy błyskowej ........ 22

Tryb Miękkie ujęcie ...........34

Tryb NAGR ........................ 38

Tryb Pejzaż .......................... 34

Tryb Plaża............................ 34

Tryb pomiaru ......................42

Indeks

Tryb Portret o zmierzchu ...34

Tryb Szybka migawka ........34

Tryb Śnieg............................34

Tryb Zmierzch.....................34

Tryby Selekcja sceny ....34, 36

Trzymanie aparatu..........8, 21

Tworzenie ............................88

U

Uniwersalny kabel

połączeniowy ...71, 78, 96

Ustawienia

Główne nastawienia 1

.......................................63

Główne nastawienia 2

.......................................64

Nastawienia nagrywania

1 .....................................66

Nastawienia nagrywania

2 .....................................68

Utwórz katalog REC.

Katalog .........................60

V

VGA.....................................11

W

Wciskanie do połowy ...........8

Wolna migawka NR ...........16

Wskaźnik .............................15

Wskaźnik blokady AE/AF

.......................................44

Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu

.....................................112

Wspomaganie AF ...............66

Wstępne ustawienie ostrości

.......................................43

Wyjście wideo......................65

Wykrywanie twarzy ............37

Wyświetl. Indeksu...............49

Z

Zarządzanie pamięcią

Narzędzie Memory Stick

...................................... 60

Narzędzie pamięci wew

...................................... 62

Złącze wielofunkcyjne....... 14

Zmień katalog REC. Katalog

...................................... 61

Zoom ................................... 22

Zoom cyfrowy .................... 67

Zoom optyczny............. 22, 67

Zoom przy odtwarzaniu .... 25

Ż

Żarowe ................................ 45

123

124

Indeks

Uwagi dotyczące licencji

Oprogramowanie „C Library”, „Expat” i „zlib” są dostarczane w aparacie.

Oprogramowanie to zostało dostarczone na podstawie umów licencyjnych z posiadaczami odpowiednich praw autorskich. Realizując wymagania posiadaczy praw autorskich do tego oprogramowania, jesteśmy zobowiązani do podania następujących informacji.

Prosimy o przeczytanie następujących sekcji.

Prosimy o przeczytanie pliku

„license1.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się tam licencje (w języku angielskim) oprogramowania „C Library”, „Expat” i

„zlib”.

Informacje o zastosowanym oprogramowaniu GNU GPL/LGPL

Aparat zawiera oprogramowanie objęte licencją GNU General Public License

(określaną dalej jako „GPL”) lub licencją GNU Lesser General Public

License (określaną dalej jako „LGPL”).

Oznacza to, że użytkownik ma prawo do uzyskiwania dostępu, modyfikowania i dalszego rozpowszechniania kodu źródłowego tego oprogramowania dostarczonego na warunkach licencji

GPL/LGPL.

Kod źródłowy jest dostępny w sieci

WWW. Można go pobrać pod następującym adresem URL.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawach związanych z treścią kodu źródłowego.

Prosimy o przeczytanie pliku

„license2.pdf” w folderze „License” na płycie CD-ROM. Znajdują się w nim licencje (w języku angielskim) na oprogramowanie „GPL” i „LGPL”.

Do wyświetlenia pliku PDF wymagany jest program Adobe Reader. Jeśli program ten nie został zainstalowany na komputerze, można go pobrać z witryny sieci Web firmy Adobe Systems.

http://www.adobe.com/

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement

Table of contents