Nätverksanslutningar. Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W

Nätverksanslutningar. Sony CMT-SBT300WB, CMT-SBT300W

Nätverksanslutningar

Så här ansluter du nätverket

Konfigurera nätverket efter det att du kontrollerat nätverksmiljön. Läs följande beskrivningar.

Konfigurera ett trådlöst nätverk

Välj lämplig metod och börja göra nätverksinställningarna. Anslut inte någon nätverkskabel till anläggningen.

Alternativ 1: Metod för att använda ett program för smarttelefon eller datorplatta

(Android-enhet/iPhone/iPod touch/iPad)

(sidan 36)

Alternativ 2: Manuell inställningsmetod med Access Point Scan (för PC/Mac)

(sidan 37)

Alternativ 3: Metod för att använda en

WPS-tryckknapp på anslutningspunkten

med stöd för WPS (sidan 39)

Konfigurera ett trådbundet nätverk

Alternativ 4: DHCP-metod (sidan 40)

Tips!

Om du vill ansluta den fasta IP-adressen och

-inställningen för proxyservern använder du

skärmen i steg 8 för Alternativ 2: Manuell inställningsmetod med Access Point Scan

(för PC/Mac). (sidan 37).

35

SE

Konfigurera ett trådlöst nätverk

Anmärkning

När du konfigurerar ett trådlöst nätverk kanske du måste ange namnet på det trådlösa nätverket

(SSID) och säkerhetsnyckeln (WEP eller WPAnyckeln). En säkerhetsnyckel (eller nätverksnyckel)

är en krypteringsnyckel som används för att begränsa antalet enheter att kommunicera med.

Den används för att ge bättre säkerhet för enheter som kommunicerar via en trådlös nätverksrouter/ anslutningspunkt.

Du hittar information om SSID och säkerhetsnyckel i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten.

2

Hämta det kostnadsfria NS

Setup-programmet.

36

SE

Alternativ 1: Metod för att använda ett program för smarttelefon eller datorplatta (Android-enhet/ iPhone/iPod touch/iPad)

Anmärkningar

Innan du börjar med den här proceduren bör du komma ihåg att ditt Wi-Fi-nätverk inte är skyddat förrän du är klar med inställningen.

När inställningen är slutförd skyddar du ditt

Wi-Fi-nätverk igen genom att ställa in trådlös nätverkssäkerhet.

Följande procedur måste slutföras inom

30 minuter. Om du inte kan slutföra den stänger du av anläggningen och börjar om från steg 1.

Om problem uppstår vid nätverksinställningen börjar du om från steg 1.

1

Ha namnet på det trådlösa nätverket (SSID) och säkerhetsnyckeln till den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten som ska användas tillgängliga för referens.

Namn på det trådlösa nätverket (SSID)

Säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel)

Du kan hämta det kostnadsfria programmet från Google Play för

Android-enheter och från App Store för iPhone/iPod touch/iPad på webbplatsen.

Android https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.nssetup.app

iOS https://itunes.apple.com/au/app/nssetup/id537150314?mt=8

Om du öppnar webbplatsen med 2D-kod

Läs följande 2D-kod för åtkomst.

Android iOS

Du kan enkelt söka efter programmet genom att skriva in NS Setup i sökfältet.

3

Tryck på

/ (på/av)  för att slå på anläggningen.

4

5

Tryck på OPTIONS inställningsmenyn.

Tryck på

/

 för att visa

 flera gånger för att välja NW RESET och tryck sedan på

. När OK visas på displayen trycker du på

.

Anläggningen stängs av automatiskt.

Alternativ 2: Manuell inställningsmetod med

Access Point Scan

(för PC/Mac).

Anmärkning

Kom ihåg att ditt Wi-Fi-nätverk inte är skyddat förrän du är klar med inställningen. När inställningen är slutförd skyddar du ditt Wi-Finätverk igen genom att ställa in trådlös nätverkssäkerhet.

6

Tryck på

/ (på/av)  för att slå på anläggningen.

När blinkar på displayen

 genomför du följande åtgärd.

Konfigurera med en iPhone/iPod touch/ iPad

Öppna [Settings] (Inställningar) – [Wi-Fi] på startskärmen och välj

Sony_Wireless_Audio_Setup.

Om Sony_Wireless_Audio_Setup inte visas väntar du tills blinkar på displayen

 och gör sedan sökningen igen.

1

Ha namnet på det trådlösa nätverket (SSID) och säkerhetsnyckeln till den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten som ska användas tillgängliga för referens.

Namn på det trådlösa nätverket (SSID)

Säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel)

Information om SSID och säkerhetsnyckel finns i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten.

7

Starta programmet NS Setup.

2

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

8

Utför konfigurationen med hjälp av anvisningarna på skärmen.

När konfigurationen är klar trycker du på Play test sound-knappen för att spela upp ett testljud och bekräfta det fungerar.

Anmärkningar

Om Sony_Wireless_Audio_Setup inte visas upprepar du från steg 4 och framåt.

Anslut inte nätverkskabeln.

3

Tryck på

/

 flera gånger för att välja NW RESET och tryck sedan på

.

Anläggningen stängs av automatiskt.

4

Tryck på

/ (på/av)  för att slå på anläggningen.

5

Anslut enheten och en Mac- eller

Windows-dator.

37

SE

För Mac OS X

Starta din Mac.

Klicka på

-ikonen längst upp på skärmen.

Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup] på nätverkslistan.

För Windows 8 (Windows UI)

Starta datorn.

För muspekaren till det övre högra

(eller nedre högra) hörnet på startskärmen för att visa snabbknapparna och välj [Settings]

(Inställningar).

Om datorn har en pekskärm visar du snabbknapparna genom att dra med fingret från höger på startskärmen och väljer sedan [Settings]

(Inställningar).

6

Öppna skärmen [Sony Network

Device Setting] (Sonys nätverksenhetsinställning).

För Mac

Starta Safari och välj [Bonjour] under

([Bookmarks] (Bokmärken)) och välj sedan [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX].

För PC

Starta webbläsaren och skriv in någon av följande webbadresser i adressfältet.

7

Välj önskat språk när skärmen

[Language Setup]

(Språkinställning) visas.

38

SE

Välj eller knacka på ikonen eller .

Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup] på nätverkslistan.

För Windows 7/Windows 8

Starta datorn.

Knacka eller klicka på skrivbordet på startskärmen.

Klicka på ikonen

eller längst ned på skärmen.

Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup] på nätverkslistan.

För Windows Vista

Starta datorn.

Klicka på ikonen

längst ned på skärmen.

Välj [Connect to a network] (Anslut till ett nätverk).

Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup] på nätverkslistan.

8

Välj [Nätverksinställningar]

(Nätverksinställningar) på menyn.

Network Settings

9

Välj SSID för den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten och ange sedan säkerhetsnyckeln

(om tillämpligt).

Alternativ 3: Metod för att använda en WPStryckknapp på anslutningspunkten med stöd för WPS

1

Kontrollera om nätverkskabeln

(medföljer ej) är bortkopplad.

Koppla bort nätverkskabeln medan nätsladden är bortkopplad om nätverkskabeln är ansluten.

SSID

10

Välj [Apply] (Tillämpa).

11

Klicka på [OK] i fönstret.

Anläggningen startar om automatiskt.

12

Anslut din Mac eller PC till den trådlösa nätverksrouter/ anslutningspunkt som ska användas.

Anmärkning

Den här proceduren måste slutföras inom

30 minuter. Om du inte kan slutföra den stänger du av enheten och börjar om från steg 3.

2

Tryck på OPTIONS inställningsmenyn.

 för att visa

3

Tryck flera gånger på

/

 för att välja WPS och tryck sedan på

.

OK visas på displayen

.

Avbryt inställningen genom att trycka på

/  för att välja CANCEL och tryck sedan på

.

4

Tryck på

.

WPS blinkar.

5

Tryck på WPS-knappen på anslutningspunkten.

WPS-knapp*

* WPS-knappens placering och form varierar beroende på anslutningspunktens modell.

Tips!

I bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten finns information om WPS-knappen.

39

SE

Konfigurera trådbundna nätverk

40

SE

Alternativ 4: DHCP-metoden

Vanligtvis ställs DHCP-inställningen på ON när du ansluter datorn till nätverket.

Pröva följande metod om du använder ett trådbundet nätverk.

Aktivera datorns DHCP-inställning i förväg.

1

Kontrollera ifall datorn och routern är påslagna.

2

Anslut anläggningen och routern med hjälp av en nätverkskabel

(medföljer ej).

3

Anslut routern och datorn med ytterligare en nätverkskabel

(medföljer ej) eller en trådlös nätverksanslutning.

Nätverkskabel

(medföljer ej) eller en trådlös nätverksanslutning

Nätverkskabel

(medföljer ej)

4

Sätt på anläggningen.

tänds på displayen

 när anslutningen är upprättad.

Lyssna på ljudinnehåll med DLNA

(Digital Living Network Alliance)

Du kan spela upp ljudinnehåll på DLNAkompatibla servrar, till exempel en dator eller nätverksinspelare osv. på den här anläggningen genom att styra servern med programmet Network Audio Remote*.

En DLNA--kompatibel kontrollenhet

(en fjärransluten kontrollenhet osv.) behövs.

Du kan använda Windows 7/Windows 8 som både server och kontrollenhet.

Enhet med Network Audio Remote* eller DLNA-kontrollenhet

Om du öppnar webbplatsen med 2D-kod

Läs följande 2D-kod för åtkomst.

Android iOS

Server

Kontroll

Åtkomst

Nätverksstyrd spelare (den här anläggningen)

Leverans

* Network Audio Remote är en app för iOS och

Android. Sony tillhandahåller appen Network

Audio Remote utan kostnad.

Mer information finns på nedanstående webbplats.

Du kan hämta det kostnadsfria programmet från Google Play för Android-enheter och från

App Store för iPhone/iPod Touch/iPad på webbplatsen.

Du kan enkelt söka efter programmet genom att skriva in Network Audio Remote i sökfältet.

Android

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.nar.app

iOS

http://itunes.apple.com/us/app/networkaudio-remote/id398312883?mt=8

Du kan spela upp ljudinnehåll som finns på servern med hjälp av anläggningen i MP3-,

Linear PCM-, WMA- och AAC*-format.

Ljudinnehåll med DRM-copyrightskydd

(Digital Rights Management) kan inte spelas upp på den här anläggningen.

* Anläggningen kan endast spela upp AAC-filer med tilläggen .m4a, .mp4 eller .3gp.

Anmärkningar

Normalt dröjer det en stund att registrera varje

DLNADLNA-kompatibel enhet som används för tillfället när du lyssnar på ljudinnehåll via ett hemnätverk.

Filer i WMA-format med DRM-copyrightskydd kan inte spelas upp på den här anläggningen.

Om en WMA-fil inte kan spelas upp på anläggningen kontrollerar du filens egenskaper på datorn för att se om filen är

DRM-copyrightskyddad.

Öppna en mapp eller en volym där WMA-filen lagras och högerklicka på filen för att visa fönstret [Property] (Egenskap). Om du ser fliken

[Licence] (Licens) är filen DRM-copyrightskyddad och kan inte spelas upp på anläggningen.

Du kanske inte kan spela upp visst innehåll med

DLNA CERTIFIED-produkter.

Tips!

Nätverksfunktionen är tillgänglig för att spela upp ljudinnehåll på en DLNA -kompatibel server eller kontrollenhet, men du kan inte välja den med funktionsknapparna på anläggningsenheten.

41

SE

42

SE

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 8

Windows 8 har stöd för DLNA1.5. Windows 8 kan användas som både server och kontrollenhet. Du kan enkelt lyssna på ljudinnehåll på servern med hjälp av funktionen [Play To] (Spela upp på) i Windows 8.

2

Välj ikonen eller .

3

Högerklicka på namnet på det anslutna nätverket eller tryck och håll, och välj [Turn sharing on or off] (Aktivera eller inaktivera delning).

Kontroll och leverans

DLNA -kontrollenhet/ server (Windows 8baserad dator)

Nätverksstyrd spelare (den här anläggningen)

Anmärkning

De objekt som visas på datorn kan skilja sig från de som visas i det här avsnittet, beroende på operativsystemets version och datormiljön.

Mer information finns i hjälpfilerna för datorn.

Konfigurera en dator med

Windows 8

4

Välj [Yes, turn on sharing and connect to devices] (Ja, aktivera delning och anslut till enheter).

1

För muspekaren till det övre högra (eller nedre högra) hörnet på startskärmen för att visa snabbknapparna och välj

[Settings] (Inställningar).

Om datorn har en pekskärm visar du snabbknapparna genom att dra med fingret från höger på startskärmen och väljer sedan [Settings] (Inställningar).

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 8

Använda Music (Musik) i Windows 8

(Windows UI)

1

Välj [Music] (Musik) på startskärmen.

4

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX].

Anläggningen övergår i nätverksfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

2

Välj önskat ljudinnehåll och starta uppspelningen.

3

För muspekaren till det övre högra (eller nedre högra) hörnet på startskärmen för att visa snabbknapparna och välj

[Devices] (Enheter).

Om datorn har en pekskärm visar du snabbknapparna genom att dra med fingret från höger på startskärmen och väljer sedan [Devices] (Enheter).

Använda Windows Media Player

1

Högerklicka på startskärmen.

Om datorn har en pekskärm drar du fingret på startskärmen nedifrån och upp och väljer [All apps] (Alla program) längst ned till höger på skärmen.

43

SE

44

SE

2

Välj [Windows Media Player].

Anläggningen övergår i nätverksfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

Konfigurera DLNA-kontrollenhet för att använda denna PC

1

Högerklicka på startskärmen.

Om datorn har en pekskärm drar du fingret på startskärmen nedifrån och upp och väljer [All apps] (Alla program) längst ned till höger på skärmen.

3

Högerklicka på önskat ljudinnehåll eller tryck och håll.

4

Välj [Play To] (Spela upp på) på menyn.

2

Välj [Windows Media Player].

Enhetslistan visas.

5

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX].

3

Klicka eller knacka på [Stream]

(Ström) och välj [More streaming options] (Fler alternativ för direktuppspelning).

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 7

Windows 7 har stöd för DLNA1.5. Windows 7 kan användas som både server och kontrollenhet. Du kan enkelt lyssna på ljudinnehåll på servern med hjälp av funktionen [Play To] (Spela upp på) i Windows 7.

Kontroll och leverans

DLNA -kontrollenhet/ server (Windows 7baserad dator)

Nätverksstyrd spelare (den här anläggningen)

4

Kontrollera ifall alla enheter är tillåtna.

Anmärkning

De objekt som visas på datorn kan skilja sig från de som visas i det här avsnittet, beroende på operativsystemets version och datormiljön.

Mer information finns i hjälpfilerna för datorn.

Konfigurera en dator med

Windows 7

Om inte väljer du [Allow All] (Tillåt alla) och öppnar skärmen [Allow All Media

Devices] (Tillåt alla medieenheter). Välj

[Allow all the PCs and Media Devices]

(Tillåt alla datorer och medieenheter).

5

Välj [OK] för att stänga skärmen.

Inställningen är slutförd. Du kan lyssna på musik som finns på din datorn med

DLNA-kontrollenheten.

1

Gå till [Start] – [Control Panel]

(Kontrollpanelen) och välj [View network status and tasks] (Visa nätverksstatus och -åtgärder) under [Network and Internet]

(Nätverk och Internet).

Skärmen [Network and Sharing Center]

(Nätverks- och delningscenter) visas.

Tips!

Om det önskade objektet inte visas på skärmen kan du prova att ändra bildskärmstypen i Control Panel.

45

SE

2

Välj [Public network] (Offentligt nätverk) under [View your active networks] (Visa dina aktiva nätverk).

Om något annat än [Public network]

(Offentligt nätverk) visas på skärmen går du vidare till steg 5.

5

Välj [Change advanced sharing settings] (Ändra avancerade delningsinställningar).

46

SE

Skärmen [Set Network Location]

(Ange nätverksplats) visas.

3

Välj [Home network]

(Hemnätverk) eller [Work network] (Arbetsnätverk) enligt den miljö där anläggningen används.

6

Välj [Choose media streaming options...] (Välj alternativ för mediedirektuppspelning...) i [Media streaming]

(Mediedirektuppspelning).

4

Följ anvisningarna som visas på skärmen enligt den miljö där anläggningen används.

När ändringen är klar bekräftar du att objektet under [View your active networks] (Visa dina aktiva nätverk) har ändrats till [Home network]

(Hemnätverk) eller [Work network]

(Arbetsnätverk) på skärmen [Network and Sharing Center] (Nätverks- och delningscenter).

7

Om [Media streaming is not turned on]

(Mediedirektuppspelning

är inaktiverat) visas i fönstret Alternativ för mediedirektuppspelning väljer du [Turn on media streaming] (Aktivera mediedirektuppspelning).

8

Välj [Allow All] (Tillåt alla).

3

Välj [Play To] (Spela upp på) på menyn.

Skärmen [Allow All Media Devices]

(Tillåt alla medieenheter) visas. Om alla enheter i det lokala nätverket är

[Allowed] (Tillåtna) för att komma åt nätverket väljer du [OK] och stänger fönstret.

Enhetslistan visas.

4

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX].

9

Välj [Allow all computers and media devices] (Tillåt alla datorer och medieenheter).

10

Välj [OK] för att stänga skärmen.

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 7

Anläggningen övergår i nätverksfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

1

Starta [Windows Media Player] i Windows 7.

2

Välj önskat ljudinnehåll och klicka med höger musknapp.

47

SE

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows Vista/

Windows XP

Du måste konfigurera Windows Media

Player 11 för att lyssna på musik genom att använda Windows Vista/Windows XP

*

som server.

*

Windows Media Player 11 är inte fabriksinstallerat i Windows XP. Öppna Microsofts webbplats, hämta installationsprogrammet och installera

Windows Media Player 11 på datorn.

Uppdatera datorns programvara till XP Service

Pack 2 eller senare och installera sedan Windows

Media Player 11. Du kan inte installera Windows

Media Player 11 före Service Pack 2 i XP-versioner.

Anmärkning

De objekt som visas på datorn kan skilja sig från de som visas i det här avsnittet, beroende på operativsystemets version och datormiljön.

Mer information finns i hjälpfilerna för datorn.

Konfigurera en dator med

Windows Vista/Windows XP

4

Välj [Customize] (Anpassa).

Skärmen [Set Network Location]

(Ange nätverksplats) visas.

5

Markera [Private] (Privat) och välj

[Next] (Nästa).

1

Gå till [Start] – [All Programs]

(Alla program) och välj

[Windows Media Player].

Windows Media Player 11 startas.

2

Välj [Media Sharing...]

(Mediedelning) på menyn

[Library] (Bibliotek).

Om du använder Windows XP går du vidare till steg 8.

3

När visas väljer du

[Networking...] (Nätverk ...).

6

Bekräfta att [Location type]

7

(Platstyp) har ändrats till [Private]

(Privat) och välj [Close] (Stäng).

Bekräfta att [(Private network)]

(Privat nätverk) visas i fönstret

[Network and Sharing Center]

(Nätverks- och delningscenter) och stäng fönstret.

48

SE

Skärmen [Network and Sharing Center]

(Nätverks- och delningscenter) visas.

8

Om alternativet [Share my media] (Dela ut mina media) inte

är markerat i fönstret [Media

Sharing] (Mediedelning) som visas i steg 2 markerar du [Share my media] (Dela ut mina media) och väljer [OK].

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows Vista/

Windows XP

Du kan spela upp ljudinnehåll med hjälp av DLNA-kontrollenheten.

En lista med enheter som kan anslutas visas.

9

Välj [Settings...] (Inställningar...) som visas bredvid [Share my media to:] (Dela ut mina mediefiler till:).

10

Markera [Allow new devices and computers automatically]

(Tillåt nya enheter och datorer automatiskt) och välj [OK].

Anmärkning

Avmarkera det här objektet när du har bekräftat att anläggningen kan anslutas till datorn och och spela upp ljudinnehåll på anläggningen.

49

SE

Använda musikströmning från Internet

(musiktjänster)

Du kan lyssna på olika musikströmningstjänster på Internet utan att använda en dator. Om du vill lyssna på musikströmning från Internet installerar du appen Network

Audio Remote på din mobilenhet och använder mobilenheten som en kontrollenhet.

Mer information om registrering finns på följande webbplats (endast modeller för

Oceanien): http://munlimited.com/home

1

Hämta programmet Network

Audio Remote.

Kontrollenhet

Kontroll

Internet

Åtkomst

Leverans

Det här systemet

Förbereda din mobilenhet för styrning

Förbered din mobilenhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta, för användning som kontrollenhet.

50

SE

Anmärkningar

Kontrollera följande innan du använder musikströmning på Internet:

Kontrollera att anläggningen och mobilenheten är anslutna till samma nätverk.*

Kontrollera att anläggningen är påslagen.

Kontrollera att anläggningen och mobilenheten är anslutna till Internet.*

Kontrollera att anläggningen har identifierats i kontrollenheten.

* Mer information finns i Så här ansluter du nätverket (sidan 35).

Du måste registrera systemet för att kunna använda Music Unlimited.

iOS

Du kan hämta det kostnadsfria programmet från Google Play för

Android-enheter och från App Store för iPhone/iPod touch/iPad på webbplatsen.

Du kan enkelt söka efter programmet genom att skriva in Network Audio

Remote i sökfältet.

Android

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.nar.app

iOS

http://itunes.apple.com/us/app/ network-audio-remote/ id398312883?mt=8

Om du öppnar webbplatsen med

2D-kod

Läs följande 2D-kod för åtkomst.

Android

Lyssna på musikströmning från Internet

Tips!

Skärmbilderna som används i följande avsnitt är från en iPad. Skärmbilderna på Android-enheter och iPhone/iPod ser annorlunda ut.

4

Välj [Music Unlimited] eller

[vTuner].

Vilka tjänster som visas i listan beror på var du befinner dig.

Välj [Music Unlimited] eller [vTuner].

1

Knacka eller klicka på -ikonen på skärmen på Android-enheten eller iPhone/iPod touch/iPad.

2

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)] i listan.

5

Välj önskat spelbart innehåll och starta uppspelningen.

Tips!

Om uppspelningen inte startar går du igenom processen igen från steg 1.

Bekräfta/redigera enhetsnamnet

Du kan bekräfta och redigera enhetsnamnet för den här enheten med hjälp av inställningsskärmen Device Details

(Enhetsinformation) i webbläsaren.

Enhetsnamn

3

Välj [Music Services]

(Musiktjänster) i [Browse Music]

(Bläddra genom musik).

Tips!

Ljud med mycket hög volym kan matas ut från enheten om du ställer in volymen för högt med en Android-enhet eller iPhone/iPod touch/iPad.

Detaljerad information om hur du använder

Android OS och iOS finns i hjälpen till respektive operativsystem.

Om du vill ha detaljerad information om hur du använder Network Audio Remote knackar/ klickar du på respektive hjälpikon eller alternativikon.

51

SE

Använda AirPlay

Du kan spela upp musik som finns på en

Mac eller dator eller i iTunes eller på en iPhone, iPod touch eller iPad på den här anläggningen med hjälp av AirPlay.

Du kan spela upp musik trådlöst utan att ansluta anläggningen till en annan enhet.

iPhone, iPod touch eller iPad

Kontroll och strömning

Kompatibla iPhone-/iPod touch-/ iPad-modeller

iPod touch (femte generationen), iPod touch (fjärde generationen), iPod touch

(tredje generationen), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (fjärde generationen), iPad mini, iPad (tredje generationen), iPad 2, iPad: iOS4.3.3 eller senare

Mac, PC: iTunes10.2.2 eller senare

Anmärkningar

Läs “Kompatibla iPhone-/iPod touch-/iPadmodeller” på den här sidan om du vill ha mer

information om vilka versioner av iOS och iTunes som stöds.

Uppdatera iOS eller iTunes till den senaste versionen innan du använder dem med anläggningen.

I bruksanvisningen till respektive enhet finns mer information om hur du använder iPhone, iPod touch, iPad, iTunes och AirPlay.

iTunes

3

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX] på AirPlay-menyn i iTunes eller din iPhone, iPod touch eller iPad.

iPhone, iPod touch eller iPad

1

Starta musikprogrammet i din iPhone, iPod touch, iPad eller i iTunes.

iTunes

52

SE

2

Välj -ikonen längst ned till höger på iPhone-, iPod touch- eller iPad-skärmen eller iTunesfönstret.

4

Börja spela upp ljudinnehåll på en iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.

Anläggningen övergår i AirPlayfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

Bekräfta/redigera enhetsnamnet

Du kan bekräfta och redigera enhetsnamnet för den här anläggningen med hjälp av inställningsskärmen i webbläsaren.

Mer information finns i Device Details under steg 8 i Skärmen Device Details

(Enhetsinformation) (sidan 38).

Du kan återställa det redigerade enhetsnamnet genom att genomföra

NW RESET (sidan 37).

Tips!

Om uppspelningen inte startar går du igenom processen igen från steg 1.

Ljud med mycket hög volym kan matas ut från anläggningen om du ställer in volymen för högt med iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.

Detaljerad information om hur du använder iTunes finns i hjälpen till iTunes.

Volymnivån för iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes kanske inte kan länkas till anläggningens volymnivå.

AirPlay är tillgänglig för att spela upp ljudinnehåll på en iPhone/iPod touch/iPad, men du kan inte välja den med funktionsknapparna på anläggningsenheten.

53

SE

Använda appen WALKMAN på en Xperia/

Xperia Tablet

54

SE

Du kan spela upp musik som finns på en

Xperia/Xperia Tablet på den här anläggningen med appen WALKMAN.

Xperia/Xperia Tablet

Kontroll och strömning

Anmärkningar

Uppdatera Android OS till den senaste versionen innan du använder det med den här anläggningen.

Mer information finns i bruksanvisningen till

Xperia/Xperia Tablet.

1

Starta appen WALKMAN på

Xperia/Xperia Tablet.

2

Välj ikonen i den övre högra delen av Xperia/Xperia Tablet.

3

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX] på den skärm som visas i steg 2.

4

Tryck på uppspelningsknappen och börja spela upp ljudinnehållet på Xperia/Xperia Tablet.

Anläggningen övergår i nätverksfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

Tips!

Om uppspelningen inte startar går du igenom processen igen från steg 1.

Detaljerad information om hur du använder operativsystemet Android finns i hjälpen till

Android OS.

Nätverksfunktionen är tillgänglig för att spela upp ljudinnehåll på en Xperia/Xperia Tablet, men du kan inte välja den med funktionsknapparna på anläggningsenheten.

Du kan spela upp musik som finns på vissa

WALKMAN-modeller på den här anläggningen med funktionen Music Throw (Musikdelning).

Mer information om funktionen Music Throw

(Musikdelning) finns i bruksanvisningen till din

WALKMAN.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents