MY. Sony MHC-V11


Add to my manuals
123 Pages

advertisement

MY. Sony MHC-V11 | Manualzz

AMARAN

Untuk mengurangkan risiko kebakaran, jangan menutup bukaan pengudaraan perkakas dengan surat khabar, alas meja, langsir, dsb.

Jangan mendedahkan perkakas kepada punca api yang terdedah (misalnya, lilin yang menyala).

Untuk mengurangkan risiko kebakaran atau kejutan elektrik, jangan dedahkan perkakas ini kepada titisan atau percikan air, dan jangan menempatkan objek yang berisi cecair, seperti pasu, di atas perkakas ini.

Oleh kerana palam utama digunakan untuk menyahsambung unit dari saluran utama, sambungkan unit kepada saluran keluar AC yang boleh diakses dengan mudah. Sekiranya anda menyedari ketidaknormalan dalam unit, nyahsambungkan palam utama dari saluran keluar AC dengan serta-merta.

Jangan pasang perkakas dalam ruang tertutup, seperti rak buku atau kabinet terbina dalam.

Jangan dedahkan bateri atau perkakas yang telah dipasang bateri kepada haba berlebihan seperti cahaya matahari dan api.

Unit tidak dinyahsambungkan dari saluran utama selagi ia disambungkan kepada saluran keluar AC walaupun unit sendiri telah dimatikan.

Kegunaan dalam bangunan sahaja.

AWAS

Penggunaan peralatan optik dengan produk ini akan meningkatkan bahaya mata.

Nota mengenai DualDisc

DualDisc ialah produk cakera dua sisi disc yang menggabungkan bahan rakaman

DVD di satu sisi dengan bahan audio digital di sisi lain. Walau bagaimanapun, oleh sebab sisi bahan audio tidak mematuhi piawaian Cakera Padat (CD), main balik pada produk ini tidak dijamin.

Cakera muzik yang dikodkan dengan teknologi perlindungan hak cipta

Produk ini direka bentuk untuk memainkan balik cakera yang mematuhi piawaian Cakera Padat (CD).

Kebelakangan ini, pelbagai cakera muzik yang dikodkan dengan teknologi perlindungan hak cipta telah dipasarkan oleh beberapa syarikat rakaman. Sila beri perhatian bahawa dalam kalangan cakera ini, terdapat beberapa yang tidak tidak mematuhi piawaian CD dan mungkin tidak tidak boleh dimainkan oleh produk ini.

2

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Sistem ini direka bentuk untuk digunakan bagi tujuan berikut:

• Memainkan balik sumber muzik pada cakera atau peranti USB

• Memindahkan muzik ke peranti

USB

• Mendengar stesen radio

• Memainkan balik sumber muzik pada peranti BLUETOOTH

• Menikmati keramaian sosial dengan fungsi “Rantaian Parti”

Perihal manual ini

• Manual ini banyak menerangkan operasi yang menggunakan alat kawalan jauh, tetapi operasi yang sama juga boleh dilakukan dengan menggunakan butang pada unit yang mempunyai nama yang sama atau serupa.

• Sesetengah ilustrasi ditunjukkan sebagai lukisan konsep, dan mungkin berbeza daripada produk sebenar.

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

3

MY

Jadual Kandungan

Perihal manual ini ...................... 3

Panduan tentang bahagian dan kawalan ..............................6

Bersedia untuk Mula

Menyambungkan sistem dengan selamat ....................... 10

Menyahaktifkan demonstrasi... 11

Memasukkan bateri .................. 11

Mengangkat sistem ..................12

Menukar mod paparan .............12

Tentang pengurusan kuasa......12

Cakera

Memainkan cakera CD/MP3 .....13

Penala

Mendengar radio ......................15

Peranti USB

Sebelum menggunakan peranti USB .............................. 16

Memindahkan muzik dari cakera ....................................... 16

Memainkan fail ........................ 18

BLUETOOTH

Tentang BLUETOOTH teknologi wayarles ..................20

Menjadikan sistem ini berpasangan dengan peranti BLUETOOTH .................20

Mendengar muzik pada peranti BLUETOOTH ..................21

One Touch (Satu Sentuhan)

BLUETOOTH Sambungan oleh NFC ................................... 22

Memain balik dengan codec bunyi berkualiti tinggi

(AAC/LDAC™) .......................... 23

Mengesetkan mod tunggu sedia BLUETOOTH .................... 24

Menghidupkan atau mematikan isyarat

BLUETOOTH ............................. 24

Menggunakan “SongPal” melalui BLUETOOTH ................ 24

Pelarasan Bunyi

Melaraskan bunyi .................... 25

Mencipta suasana parti

(DJ EFFECT) ............................... 25

4

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Pengendalian Lain

Menggunakan fungsi

Rantaian Parti .......................... 26

Nyanyi bersama-sama:

Karaoke .................................... 29

Menikmati muzik dengan

Lampu Pembesar Suara dihidupkan ............................... 29

Menggunakan kelengkapan opsyenal ..................................30

Menukar maklumat pada paparan ....................................30

Menggunakan Pemasa

Tidur .........................................30

Menyahaktifkan butang pada unit (Kunci Kanak-kanak) ..........31

Mengesetkan fungsi tunggu sedia automatik ........................31

Maklumat Tambahan

Maklumat tentang peranti yang serasi ............................... 32

Penyelesaian Masalah ............. 32

Langkah berjaga-jaga ............. 38

Spesifikasi ................................40

Notis Lesen dan Tanda

Dagangan ................................ 42

MHC-V11.4-582-493-72(1)

5

MY

Panduan tentang bahagian dan kawalan

Anda boleh mengunci butang kecuali

 (kuasa) pada unit untuk mengelakkannya

dikendalikan secara tidak sengaja (halaman 31).

Unit

Lampu Pembesar

Suara* (halaman 29)

* Jangan memandang terus ke bahagian pancaran cahaya apabila Lampu Pembesar Suara dihidupkan.

6

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

 Butang  (kuasa)

Tekan untuk menghidupkan sistem, atau setkannya kepada mod tunggu sedia.

 Butang  (main)*

— Tekan untuk memulakan main balik.

— Apabila anda menahan butang ini lebih daripada 5 saat, demonstrasi bunyi terbina dalam akan dimainkan balik.

Tekan

 untuk menghentikan demonstrasi.

Butang

 (henti)

— Tekan untuk menghentikan main balik. Jika ditekan dua kali, sambung semula main balik boleh dibatalkan.

— Tekan untuk menghentikan pemindahan semasa pindah muzik.

— Tekan untuk menghentikan demonstrasi bunyi terbina dalam.

Butang BLUETOOTH PAIRING

— Tekan untuk memilih fungsi

BLUETOOTH.

— Tahan untuk mengaktifkan perpasangan BLUETOOTH dalam fungsi BLUETOOTH.

Penunjuk BLUETOOTH

(halaman 20)

Butang FUNCTION

Tekan untuk memilih fungsi.

 Port (USB)

Gunakan untuk menyambung peranti USB.

Butang MEGA BASS

PARTY CHAIN

(halaman 25, 28)

 Paparan

 Butang VOCAL FADER

(halaman 29)

Butang MIC ECHO (halaman 29)

Tombol MIC LEVEL (MIN/MAX)

(halaman 29)

 Butang +/– (pilih folder)

Tekan untuk memilih folder pada cakera data atau peranti USB.

Butang

/ (undur/mara)

Tekan untuk memilih runut atau fail.

Butang TUNING+/–

(halaman 15)

 Butang  (buka/tutup)

Tekan untuk membuka atau menutup dulang cakera.

(N-Mark) (halaman 22)

 Butang DJ OFF, FLANGER,

ISOLATOR (halaman 25)

Tombol VOLUME/DJ CONTROL

— Putar untuk melaraskan kelantangan. Anda tidak boleh menggunakan tombol ini untuk melaraskan kelantangan apabila

DJ EFFECT dipilih.

— Putar untuk melaraskan kesan

FLANGER dan ISOLATOR

(halaman 25).

 Dulang cakera

 Penderia alat kawalan jauh

 Jek MIC 1/2

Gunakan untuk menyambung mikrofon.

* Butang

 pada unit mempunyai bintik sentuhan. Gunakan bintik sentuhan sebagai rujukan semasa mengendalikan sistem.

7

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Alat kawalan jauh

8

MY

 Butang SPEAKER LIGHT

(halaman 29)

Butang DISPLAY

Tekan untuk menukar maklumat pada paparan.

Butang SLEEP (halaman 30)

Butang

 (kuasa)

Tekan untuk menghidupkan sistem, atau setkannya kepada mod tunggu sedia.

 Butang PLAY MODE

(halaman 13, 18)

Butang REPEAT/FM MODE

(halaman 13, 15, 18)

Butang CLEAR

(halaman 14, 19)

Butang REC TO USB

(halaman 17)

Tekan untuk memindahkan muzik dari cakera ke peranti USB opsyenal yang tersambung.

 Butang TUNING MODE

(halaman 15)

Butang TUNER MEMORY

(halaman 15)

Butang BACK

Tekan untuk kembali ke paparan terdahulu.

Butang OPTIONS

Tekan untuk masuk atau keluar menu opsyen.

Butang / / /

Tekan untuk memilih item menu.

Butang +/– (pilih folder)

Tekan untuk memilih folder pada cakera data atau peranti USB.

Butang

Tekan untuk memasukkan/ mengesahkan pengesetan.

 Butang FUNCTION

Tekan untuk memilih fungsi.

Butang MEGA BASS

(halaman 25)

Butang EQ (halaman 25)

MHC-V11.4-582-493-72(1)

 Butang / (mandir/mara

cepat) (halaman 13, 18)

Tekan untuk mencari titik pada runut atau fail semasa main balik.

Butang TUNING+/–

(halaman 15)

Butang

 (main)*

Tekan untuk memulakan main balik.

Butang

/ (undur/mara)

Tekan untuk memilih runut atau fail.

Butang PRESET+/–

(halaman 15)

Butang

 (jeda)

Tekan untuk menjeda main balik.

Untuk menyambung semula main balik, tekan

.

Butang

 (henti)

— Tekan untuk menghentikan main balik. Jika ditekan dua kali, sambung semula main balik boleh dibatalkan.

— Tekan untuk menghentikan pemindahan semasa pindah muzik.

— Tekan untuk menghentikan demonstrasi bunyi terbina dalam.

 Butang VOCAL FADER

(halaman 29)

Butang MIC ECHO (halaman 29)

Butang KEY CONTROL

/

(halaman 29)

Butang VOL +/– *

Tekan untuk melaraskan kelantangan.

* Butang VOL + dan

 pada alat kawalan jauh mempunyai bintik sentuhan.

Gunakan bintik sentuhan sebagai rujukan semasa mengendalikan sistem.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

9

MY

Bersedia untuk Mula

Menyambungkan sistem dengan selamat

10

MY

Ke saluran keluar dinding

Jek output dan input audio

Gunakan kord audio (tidak dibekalkan) untuk membuat salah satu sambungan seperti berikut:

Jek AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

—Sambung ke jek input audio kelengkapan opsyenal.

—Sambung ke sistem audio lain untuk menikmati fungsi Rantaian

Parti (halaman 26).

Jek AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

—Sambung ke jek output audio TV atau kelengkapan audio/video.

Bunyi dioutput melalui sistem ini.

—Sambung ke sistem audio lain untuk menikmati fungsi Rantaian

Parti (halaman 26).

Antena

Sambungkan antena kabel FM

(dibekalkan).

Panjangkan antena secara mendatar.

Petua

• Pasang sistem di lokasi/orientasi dengan penerimaan yang baik.

Kawasan penerimaan lemah:

Jauh dari tingkap, dsb.

Kawasan penerimaan baik:

Dekat dengan tingkap, dsb.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

• Elakkan lokasi jenis berikut.

Di antara bangunan

Berhampiran telefon bergerak, peralatan elektrik

Menyahaktifkan demonstrasi

Untuk menyahaktifkan demonstrasi ketika sistem dimatikan, tekan

SPEAKER LIGHT berulang kali untuk memilih Mod Tunggu Sedia

(halaman 12).

Memasukkan bateri

Masukkan dua bateri R03 (saiz AAA)

(dibekalkan), mengikut kekutuban yang ditunjukkan di bawah.

Atas meja tulis atau meja keluli

• Jauhkan antena dari kord kuasa AC dan kabel USB untuk mengelak daripada dipengaruhi hingar.

Kuasa

Sambungkan kord kuasa AC

(dibekalkan) ke sistem, dan kemudian ke salur keluar dinding.

Apabila kord kuasa AC disambungkan,

demonstrasi (halaman 12) bermula

secara automatik. Jika anda menekan

 untuk menghidupkan sistem, demonstrasi berakhir.

Nota

• Jangan campurkan bateri lama dengan bateri baru atau campurkan bateri yang berlainan jenis.

• Jika anda tidak menggunakan alat kawalan jauh untuk tempoh masa yang lama, keluarkan bateri untuk mengelakkan kerosakan akibat kebocoran dan pengaratan bateri.

11

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Mengangkat sistem

Sebelum mengangkat sistem, pastikan tidak ada cakera yang dimuatkan dan tiada peranti USB yang tersambung, serta tanggalkan semua kord.

Tentang pengurusan kuasa

Secara lalai, sistem ini disetkan untuk dimatikan secara automatik dalam masa kira-kira 15 minit apabila tidak ada operasi, dan tiada isyarat audio dikesan. Untuk butir-butir, lihat

“Mengesetkan fungsi tunggu sedia automatik” (halaman 31).

Nota

Peletakan tangan yang betul semasa mengangkat sistem adalah sangat penting untuk mengelakkan kecederaan diri dan/ atau kerosakan harta.

Menukar mod paparan

Tekan SPEAKER LIGHT berulang kali semasa sistem dimatikan.

Setiap kali anda menekan butang, mod paparan bertukar seperti berikut.

Demonstrasi

Pencahayaan dihidupkan.

Tiada paparan (Mod Tunggu Sedia)

Paparan dan pencahayaan dimatikan untuk memulihara kuasa.

12

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Cakera

Memainkan cakera CD/

MP3

Petua

Untuk cakera yang boleh dimainkan, lihat

“Langkah berjaga-jaga” (halaman 38).

1

Tekan FUNCTION berulang kali sehingga “CD” muncul di paparan.

2

Masukkan cakera.

Tekan

 pada unit untuk membuka dulang cakera, kemudian letak cakera dengan labelnya di atas dalam dulang cakera.

Apabila anda memainkan balik cakera

8 cm seperti CD tunggal, letakkannya di bulatan dalaman dulang.

3

Tekan

pada unit untuk

menutup dulang cakera.

Jangan menolak dulang cakera secara paksa untuk menutupnya kerana ini boleh menyebabkan pincang tugas.

4

Tekan

untuk memulakan

main balik.

Pengendalian lain

Kepada

Menjeda main balik

Hentikan main balik

Lakukan ini

Tekan

. Untuk menyambung semula main, tekan

.

Tekan

. Untuk menyambung semula main, tekan

.

Untuk membatalkan sambung semula main, tekan

 dua kali.

Kepada

Pilih folder pada cakera

MP3

Pilih runut atau fail

Cari titik dalam runut atau fail

Pilih Main

Ulang

Tukar mod main

Lakukan ini

Tekan +/– berulang kali.

Tekan

/.

Tahan

/ semasa main balik, dan melepaskan butang pada titik yang dikehendaki.

Tekan REPEAT/FM

MODE berulang kali sehingga “REP ONE 1)

“REP FLDR

2)

”, “REP

ALL 3) ” atau “REP OFF muncul di paparan.

”,

4) ”

Tekan PLAY MODE berulang kali semasa pemain dihentikan.

Anda boleh memilih main normal (“FLDR” untuk semua fail

MP3 dalam folder pada cakera), main rawak (“SHUF” atau

“FLDRSHUF” untuk rawak folder), atau main atur cara

(“PROGRAM”).

1) “REP ONE”: Mengulangi runut atau fail semasa.

2) “REP FLDR” (cakera MP3 sahaja):

Mengulangi folder semasa.

3)

“REP ALL”: Mengulangi semua runut atau fail.

4)

“REP OFF”: Mematikan Main Ulang.

13

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

14

MY

Nota tentang memainkan cakera MP3

• Jangan simpan fail atau folder jenis lain yang tidak perlu pada cakera yang mempunyai fail MP3.

• Folder yang tidak mempunyai fail MP3 dilangkau.

• Fail MP3 dimainkan balik mengikut tertib perakamannya pada cakera.

• Sistem hanya boleh memainkan fail MP3 yang mempunyai sambungan fail “.mp3”.

• Walaupun nama fail mempunyai sambungan fail yang betul, jika fail yang sebenar berbeza, memainkan fail ini boleh menjana hingar yang kuat dan boleh menyebabkan sistem pincang tugas.

• Bilangan maksimum:

— folder ialah 256 (termasuk folder akar).

— fail MP3 ialah 999.

— aras folder (struktur pepohon fail) ialah

8.

• Keserasian dengan semua perisian pengekodan/penulisan MP3, peranti rakaman, dan media rakaman tidak dapat dijamin. Cakera MP3 yang tidak serasi mungkin menghasilkan hingar atau audio terganggu atau mungkin tidak boleh dimainkan sama sekali.

Nota tentang memainkan cakera berbilang sesi

Sistem boleh memainkan balik sesi berterusan pada cakera yang dirakam dengan format sesi yang sama seperti sesi pertama. Jika sesi dirakamkan dalam format sesi yang berbeza, sesi itu dan sesi yang berikutannya tidak boleh dimainkan balik.

Sila ambil perhatian bahawa meskipun sesi dirakamkan dalam format yang sama, sesetengah sesi mungkin tidak boleh main balik.

Mencipta atur cara anda sendiri

(Main Atur Cara)

1

Tekan FUNCTION berulang kali sehingga “CD” muncul di paparan.

2

Pilih mod main.

Tekan PLAY MODE berulang kali sehingga “PROGRAM” muncul di paparan semasa pemain dihentikan.

3

Pilih nombor runut atau fail yang dikehendaki.

Tekan

/ berulang kali sehingga nombor runut atau fail yang dikehendaki muncul di paparan.

Nombor runut atau fail yang dipilih

Jumlah masa main untuk runut yang dipilih (cakera

CD-DA sahaja)

Semasa mengatur cara fail MP3 dalam folder tertentu, tekan +/– berulang kali untuk memilih folder yang dikehendaki, dan kemudian pilih fail yang dikehendaki.

4

Mengatur cara runut atau fail yang dipilih.

Tekan untuk memasukkan runut atau fail yang dipilih.

5

Ulangi langkah 3 hingga 4 untuk mengatur cara runut atau fail tambahan, sehingga sejumlah 64 runut atau fail.

6

Untuk memainkan atur cara runut atau fail anda, tekan

.

Atur cara dipadamkan apabila anda melaksanakan salah satu operasi yang berikut:

— menukar fungsi.

— mematikan sistem.

— mencabut palam kord kuasa AC.

— membuka dulang cakera.

Untuk memainkan atur cara yang sama sekali lagi, tekan

.

Untuk membatalkan Main Atur Cara

Tekan PLAY MODE.

Untuk menghapuskan langkah terakhir daripada senarai atur cara

Tekan CLEAR semasa main balik dihentikan.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Penala

Mendengar radio

1

Tekan FUNCTION berulang kali sehingga “FM” muncul di paparan.

2

Melaksanakan penalaan.

Untuk pengimbasan automatik

Tekan TUNING MODE berulang kali sehingga “AUTO” muncul di paparan, dan kemudian tekan

TUNING+/–. Pengimbasan berhenti secara automatik apabila stesen ditemui.

Jika pengimbasan tidak berhenti, tekan

 untuk menghentikan pengimbasan, kemudian lakukan penalaan manual (di bawah).

Untuk penalaan manual

Tekan TUNING MODE berulang kali sehingga “MANUAL” muncul di paparan, dan kemudian tekan TUNING+/– berulang kali untuk menala ke stesen yang dikehendaki.

Jika anda menala ke stesen yang menyediakan perkhidmatan RDS, nama stesen muncul di paparan

(kecuali untuk model Amerika

Utara).

Petua

Untuk mengurangkan hingar statik pada stesen stereo FM yang lemah, tekan

REPEAT/FM MODE berulang kali sehingga

“MONO” muncul di paparan untuk mematikan penerimaan stereo. Anda akan kehilangan kesan stereo, tetapi penerimaan akan bertambah baik.

Mempraset stesen radio

1

Tala ke stesen yang diingini.

2

Tekan TUNER MEMORY untuk memilih mod ingatan penala.

3

Tekan PRESET+/– berulang kali untuk memilih nombor praset yang diingini.

Jika stesen lain telah pun diberikan kepada nombor praset yang dipilih, stesen itu digantikan oleh stesen baru.

4

Tekan untuk menyimpan stesen.

5

Ulangi langkah 1 hingga 4 untuk menyimpan stesen lain.

Anda boleh mempraset sehingga

20 stesen FM.

Stesen pratetap dikekalkan selama kira-kira setengah hari walaupun anda mencabut kord kuasa AC atau jika berlaku kegagalan kuasa.

Untuk mendengar stesen praset

Tekan TUNING MODE berulang kali sehingga “PRESET” muncul di paparan kemudian tekan PRESET+/– berulang kali untuk memilih nombor praset yang dikehendaki.

15

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

16

MY

Peranti USB

Sebelum menggunakan peranti USB

Untuk peranti USB yang serasi, lihat

“Maklumat tentang peranti yang serasi” (halaman 32).

Apabila menggunakan peranti Apple dengan sistem ini, sambungkan melalui sambungan BLUETOOTH

(halaman 20). Penggunaan peranti

Apple melalui sambungan USB tidak disokong.

Untuk menggunakan sistem sebagai pengecas bateri

Anda boleh menggunakan sistem ini sebagai pengecas bateri untuk peranti

USB yang mempunyai fungsi cas semula.

Sambung peranti USB ke port (USB).

Pengecasan bermula apabila peranti

USB disambungkan kepada port

 (USB). Untuk butir-butir, rujuk kepada arahan operasi peranti USB.

Nota

• Apabila sambungan kabel USB diperlukan, gunakan kabel USB yang dibekalkan dengan peranti USB. Lihat arahan operasi yang dibekalkan bersama-sama peranti

USB untuk butir-butir tentang kaedah operasi.

• Masa untuk “SEARCH” muncul di paparan mungkin agak lama bergantung pada jenis peranti USB yang disambungkan.

• Jangan menyambungkan sistem dengan peranti USB melalui hab USB.

• Apabila peranti USB disambungkan, sistem membaca semua fail pada peranti

USB. Jika terdapat banyak folder atau fail pada peranti USB, masa yang lama mungkin diperlukan untuk membaca seluruh peranti USB.

• Bagi sesetengah peranti USB, mungkin terdapat lengah sebelum operasi dilaksanakan oleh sistem ini.

• Keserasian dengan semua perisian pengekodan/penulisan tidak boleh dijamin. Jika fail audio pada peranti

USB pada asalnya dikodkan dengan perisian yang tidak serasi, fail tersebut mungkin menghasilkan hingar atau audio terganggu, atau mungkin tidak boleh dimainkan sama sekali.

• Sistem ini tidak semestinya menyokong semua fungsi yang disediakan dalam peranti USB yang disambungkan.

• Jangan tanggalkan peranti USB semasa operasi pindah atau padam. Berbuat demikian boleh merosakkan data pada peranti USB atau merosakkan peranti USB itu sendiri.

Memindahkan muzik dari cakera

Anda boleh memindahkan muzik dari cakera (cakera CD-DA atau cakera

MP3) ke peranti USB seperti berikut:

Pindah CD SYNC: Memindahkan semua runut CD-DA dari cakera

CD-DA.

Pindah folder MP3: Memindahkan fail MP3 dalam folder tertentu dari cakera MP3.

Pindah REC1: Memindahkan runut yang sedang dimainkan atau fail

MP3 dari cakera.

1

Tekan FUNCTION berulang kali sehingga “CD” muncul di paparan.

2

Sambung peranti USB ke port

(USB).

3

Muatkan cakera yang hendak dipindahkan.

4

Persediaan untuk pindah.

Teruskan ke langkah 5 dalam hal pindah CD SYNC.

Untuk pindah folder MP3

Untuk memindahkan fail MP3 dalam folder tertentu, tekan  +/– berulang kali untuk memilih folder yang anda mahu. Kemudian mulakan main balik dan tekan

 satu kali.

Pastikan masa main berlalu telah berhenti di paparan.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Untuk Pindah REC1

Tekan

/ untuk memilih runut atau fail MP3 yang anda ingin pindahkan, kemudian mulakan main balik.

Untuk memindahkan fail MP3 dalam folder tertentu, tekan  +/– berulang kali untuk memilih folder yang anda mahu, kemudian tekan

/ untuk memilih fail

MP3 yang anda ingin pindahkan.

Kemudian mulakan main balik.

5

Tekan REC TO USB.

“READY” muncul pada paparan.

6

Tekan .

Pindahan bermula, kemudian

“USB REC” muncul di paparan.

Jangan tanggalkan peranti USB sehingga pindahan selesai.

Apabila pindahan selesai,

“COMPLETE” muncul di paparan dan fail audio dalam format MP3 akan dicipta.

Untuk menghentikan pemindahan

Tekan

.

Pindah REC1

Sumber

MP3

CD-DA

Nama folder

Nama fail

“MP3_REC1” Sama seperti sumber

“CD_REC1” “TRACK001”*

* Nombor folder dan fail diberikan secara bersiri selepas itu.

Nota

• Maklumat CD-TEXT tidak dipindahkan dalam fail MP3 yang dicipta. Sistem ini tidak menyokong piawaian CD-TEXT.

• Pindahan berhenti secara automatik jika:

— peranti USB kehabisan ruang semasa pindahan.

— bilangan fail audio dan folder pada peranti USB mencapai had bagi bilangan yang boleh dikenal pasti oleh sistem.

• Jika folder atau fail yang anda cuba pindahkan sudah wujud pada peranti USB dengan nama yang sama, nombor turutan ditambah selepas nama tanpa menulis ganti folder atau fail asal.

• Jangan menggunakan butang pada alat kawalan jauh atau unit semasa pindahan untuk mengelakkan pindahan daripada terhenti.

Nota tentang kandungan yang dilindungi hak cipta

Muzik yang dipindahkan adalah terhad kepada kegunaan peribadi sahaja.

Penggunaan muzik yang melebihi had ini memerlukan keizinan pemegang hak cipta.

Peraturan penjanaan folder dan fail

Apabila memindahkan ke peranti USB, folder “MUSIC” dicipta betul-betul di bawah “ROOT”. Folder dan fail dijana di dalam folder “MUSIC” ini mengikut kaedah pemindahan dan sumber seperti berikut:

Pindah CD SYNC

Sumber

CD-DA

Nama folder

Nama fail

“CDDA001”* “TRACK001”*

Pindah folder MP3

Sumber

MP3

Nama folder

Nama fail

Sama seperti sumber

17

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Memainkan fail

Format fail audio yang berikut disokong:

—MP3: sambungan fail “.mp3”

—WMA: sambungan fail “.wma”

1

Tekan FUNCTION berulang kali sehingga “USB” muncul di paparan.

2

Sambung peranti USB ke port

(USB).

3

Tekan

untuk memulakan

main balik.

4

Tekan VOL +/– untuk melaraskan kelantangan.

Pengendalian lain

Kepada

Menjeda main balik

Hentikan main balik

Pilih folder

Pilih fail

Cari titik dalam fail

Pilih Main

Ulang

Lakukan ini

Tekan

. Untuk menyambung semula main, tekan

.

Tekan

. Untuk menyambung semula main, tekan

1) .

Untuk membatalkan sambung semula main, tekan

 dua kali.

Tekan +/– berulang kali.

Tekan

/.

Tahan

/ semasa main balik, dan melepaskan butang pada titik yang dikehendaki.

Tekan REPEAT/FM

MODE berulang kali sehingga “REP ONE

2)

”,

“REP FLDR 3) ”, “REP

ALL

4)

” atau “REP OFF

5)

” muncul di paparan.

Kepada

Tukar mod main

Lakukan ini

Tekan PLAY MODE berulang kali semasa peranti USB dihentikan.

Anda boleh memilih main normal (“FLDR” untuk semua fail dalam folder pada peranti USB), main rawak (“SHUF” atau

“FLDRSHUF” untuk rawak folder), atau main atur cara

(“PROGRAM”).

1)

Semasa memainkan fail VBR MP3/WMA, sistem mungkin menyambung semula main balik dari titik yang berlainan.

2)

“REP ONE”: Mengulangi fail semasa.

3)

“REP FLDR”: Mengulangi folder semasa.

4) “REP ALL”: Mengulangi semua fail pada peranti USB.

5) “REP OFF”: Mematikan Main Ulang.

Nota

• Sistem ini tidak boleh memainkan fail audio pada peranti USB dalam hal yang berikut;

— apabila jumlah bilangan fail audio pada peranti USB melebihi 999.

— apabila bilangan folder pada peranti

USB melebihi 256 (termasuk folder

“ROOT” dan folder kosong).

Bilangan ini mungkin berbeza bergantung pada struktur fail dan folder. Jangan simpan fail atau folder jenis lain yang tidak perlu pada peranti USB yang mempunyai fail audio.

• Sistem boleh main balik sehingga kedalaman 8 folder sahaja.

• Fail dan folder dipaparkan dalam mengikut tertib penciptaannya pada peranti USB.

• Folder yang tidak mempunyai fail audio dilangkau.

• Sila ambil perhatian bahawa walaupun nama fail mempunyai sambungan fail yang betul, jika fail yang sebenar berbeza, sistem mungkin menghasilkan hingar atau mungkin pincang tugas.

18

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Untuk memadamkan fail dan folder audio dari peranti USB

1

Tekan FUNCTION berulang kali sehingga “USB” muncul di paparan.

2

Sambung peranti USB ke port

 (USB).

3

Tekan

/ atau +/– berulang kali untuk memilih fail audio atau folder yang anda mahu padamkan, kemudian mulakan main balik.

4

Tekan OPTIONS.

5

Tekan / berulang kali untuk memilih “ERASE”, kemudian tekan

.

6

Tekan / untuk memilih

“FOLDER” atau “FILE”, kemudian tekan .

“ERASE??” berkelip pada paparan.

7

Tekan .

Apabila pemadaman selesai,

“COMPLETE” muncul di paparan.

Mencipta atur cara anda sendiri

(Main Atur Cara)

1

Tekan FUNCTION berulang kali sehingga “USB” muncul di paparan.

2

Pilih mod main.

Tekan PLAY MODE berulang kali sehingga “PROGRAM” muncul di paparan semasa pemain dihentikan.

3

Pilih nombor fail yang dikehendaki.

Tekan

/ berulang kali sehingga nombor fail yang dikehendaki muncul di paparan.

Nombor fail yang dipilih

Semasa mengatur cara fail MP3/

WMA dalam folder tertentu, tekan +/– berulang kali untuk memilih folder yang dikehendaki, dan kemudian pilih fail yang dikehendaki.

4

Mengatur cara fail yang dipilih.

Tekan untuk memasukkan fail yang dipilih.

5

Ulangi langkah 3 hingga

4 untuk mengatur cara fail tambahan, sehingga sejumlah 64 fail.

6

Untuk memainkan atur cara fail anda, tekan

.

Atur cara dipadamkan apabila anda melaksanakan salah satu pengendalian yang berikut:

— menukar fungsi.

— mematikan sistem.

— mencabut palam kord kuasa AC.

Untuk memainkan atur cara yang sama sekali lagi, tekan

.

Untuk membatalkan Main Atur Cara

Tekan PLAY MODE.

Untuk menghapuskan langkah terakhir daripada senarai atur cara

Tekan CLEAR semasa main balik dihentikan.

19

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

BLUETOOTH

Tentang BLUETOOTH teknologi wayarles

BLUETOOTH teknologi wayarles ialah teknologi wayarles jarak dekat yang membolehkan komunikasi data wayarles di antara peranti digital.

BLUETOOTH teknologi wayarles beroperasi dalam julat kira-kira

10 meter.

Versi, profil dan codec BLUETOOTH yang disokong

Untuk butir-butir, lihat “Bahagian

BLUETOOTH” (halaman 41).

Tentang BLUETOOTH penunjuk

Penunjuk BLUETOOTH pada unit menyala atau berkelip biru untuk menunjukkan status BLUETOOTH.

Status sistem

BLUETOOTH tunggu sedia

BLUETOOTH berpasangan

BLUETOOTH sambungan diwujudkan

Status penunjuk

Berkelip perlahan

Berkelip cepat

Menyala

Menjadikan sistem ini berpasangan dengan peranti BLUETOOTH

Berpasangan ialah operasi peranti

BLUETOOTH mendaftar dengan satu sama lain terlebih dahulu. Setelah operasi berpasangan dilakukan, ia tidak perlu dilakukan semula.

Jika peranti anda adalah telefon pintar serasi NFC, tatacara berpasangan manual tidak perlu dibuat. (Lihat

“One Touch (Satu Sentuhan)

BLUETOOTH Sambungan oleh NFC”

(halaman 22).)

1

Letakkan peranti BLUETOOTH di dalam 1 meter dari sistem.

2

Tekan BLUETOOTH pada unit untuk memilih fungsi

BLUETOOTH.

“BT AUDIO” muncul pada paparan.

Petua

• Sekiranya tidak ada maklumat berpasangan pada sistem (sebagai contoh, apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH buat kali pertama selepas pembelian), “PAIRING” berkelip di paparan dan sistem memasuki mod berpasangan secara automatik. Dalam hal ini, teruskan ke langkah 4.

• Jika sambungan BLUETOOTH diwujudkan, tamatkan sambungan

BLUETOOTH (halaman 22).

3

Tahan BLUETOOTH pada unit lebih daripada 3 saat.

“PAIRING” berkelip pada paparan.

4

Melakukan tatacara berpasangan pada peranti

BLUETOOTH.

Untuk butir-butir, rujuk arahan operasi peranti BLUETOOTH anda.

20

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

5

Pilih “MHC-V11” di paparan peranti BLUETOOTH.

Nota

Jika kunci maling diperlukan pada peranti BLUETOOTH, masukkan “0000”.

“Kunci maling” mungkin disebut “Kod laluan”, “Kod PIN”, “Nombor PIN” atau

“Kata laluan”.

6

Lakukan sambungan

BLUETOOTH pada peranti

BLUETOOTH.

Apabila berpasangan selesai dan sambungan BLUETOOTH diwujudkan, “BT AUDIO” muncul di paparan.

Bergantung pada peranti

BLUETOOTH, sambungan mungkin bermula secara automatik selepas berpasangan selesai.

Nota

• Anda boleh melakukan berpasangan sehingga 8 peranti BLUETOOTH. Jika peranti BLUETOOTH ke-9 dijadikan berpasangan, peranti berpasangan yang paling lama akan dihapuskan.

• Jika anda ingin berpasangan dengan peranti BLUETOOTH lain, ulangi langkah 1 hingga 6.

Untuk membatalkan operasi berpasangan

Tekan BLUETOOTH pada unit.

Memadamkan semua maklumat pendaftaran berpasangan

Untuk memadamkan semua maklumat pendaftaran berpasangan, sistem perlu disetkan semula kepada pengesetan lalai kilang.

Lihat “Mengesetkan semula sistem”

(halaman 37).

Mendengar muzik pada peranti BLUETOOTH

Anda boleh mengendalikan peranti

BLUETOOTH dengan menyambungkan sistem dengan peranti BLUETOOTH menggunakan AVRCP.

Semak perkara berikut sebelum memainkan muzik:

—Fungsi BLUETOOTH bagi peranti

BLUETOOTH dihidupkan.

—Berpasangan telah selesai

(halaman 20).

Sebaik sahaja sistem dan peranti

BLUETOOTH disambungkan, anda boleh mengawal main balik dengan menekan

, , , dan /.

1

Tekan BLUETOOTH pada unit untuk memilih fungsi

BLUETOOTH.

“BT AUDIO” muncul pada paparan.

2

Wujudkan sambungan dengan peranti BLUETOOTH.

Peranti BLUETOOTH terakhir yang tersambung akan disambungkan secara automatik.

Lakukan sambungan BLUETOOTH dari peranti BLUETOOTH jika peranti tidak tersambung.

3

Tekan

untuk memulakan

main balik.

Bergantung pada peranti

BLUETOOTH,

— anda mungkin perlu menekan

 dua kali.

— anda mungkin perlu mula memainkan sumber audio pada peranti BLUETOOTH.

4

Melaraskan kelantangan.

Laraskan aras kelantangan peranti

BLUETOOTH dahulu. Jika aras kelantangan masih terlalu rendah, laraskan aras kelantangan pada sistem menggunakan VOL +/–.

Nota

Jika anda cuba untuk menyambungkan peranti BLUETOOTH lain kepada sistem, peranti BLUETOOTH yang sedang tersambung akan diputuskan.

21

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Untuk menamatkan sambungan

BLUETOOTH

1

Tekan OPTIONS.

2

Tekan / berulang kali untuk memilih “DISCONNECT”, kemudian tekan .

Bergantung pada peranti BLUETOOTH, sambungan BLUETOOTH mungkin ditamatkan secara automatik apabila anda menghentikan main balik.

Nota

• Sistem hanya boleh mengecam dan menyambung kepada satu telefon pintar

NFC yang serasi pada satu-satu masa.

Jika anda cuba untuk menyambungkan telefon pintar serasi NFC yang lain kepada sistem, telefon pintar serasi NFC semasa yang tersambung akan diputuskan.

• Bergantung pada telefon pintar serasi NFC anda, anda mungkin perlu menghidupkan fungsi NFC telefon pintar terlebih dahulu.

Untuk butir-butir, rujuk kepada arahan pengendalian telefon pintar.

1

Sentuh peranti mudah alih seperti telefon pintar atau tablet, di N-Mark pada unit sehingga peranti mudah alih bergetar.

One Touch (Satu

Sentuhan) BLUETOOTH

Sambungan oleh NFC

NFC (Near Field Communication)

Komunikasi Medan Dekat ialah teknologi yang membolehkan komunikasi wayarles julat dekat di antara pelbagai peranti, seperti telefon pintar dan tag IC.

Apabila anda menyentuh sistem dengan telefon pintar serasi NFC, sistem secara automatik:

—dihidupkan dalam fungsi

BLUETOOTH.

—melengkapkan berpasangan dan sambungan BLUETOOTH.

Telefon pintar yang serasi

Telefon pintar dengan fungsi NFC terbina dalam (OS: Android™

2.3.3 atau selepas itu, tidak termasuk Android 3.x)

Lengkapkan sambungan dengan mengikuti arahan yang dipaparkan pada telefon pintar.

Apabila BLUETOOTH sambungan diwujudkan, penunjuk BLUETOOTH pada unit berhenti berkelip dan menyala terus. “BT AUDIO” muncul pada paparan.

2

Mulakan main balik sumber audio pada telefon pintar.

Untuk butir-butir, rujuk arahan operasi peranti BLUETOOTH anda.

22

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Petua

Jika berpasangan dan sambungan

BLUETOOTH gagal, lakukan yang berikut.

— Tanggalkan sarung daripada telefon pintar jika menggunakan sarung telefon pintar boleh didapati secara komersial.

— Sentuh telefon pintar kepada N-Mark pada unit sekali lagi.

Untuk menamatkan sambungan

BLUETOOTH

Sentuh telefon pintar kepada N-Mark pada unit sekali lagi.

Memain balik dengan codec bunyi berkualiti tinggi (AAC/LDAC™)

Sistem ini boleh menerima data dalam format codec AAC atau LDAC dari peranti BLUETOOTH. Ia menyediakan main balik dengan kualiti bunyi yang lebih tinggi.

Pengesetan lalai sistem ini ialah

“AUTO”.

Untuk menerima perubahan pengesetan, anda perlu menamatkan sambungan BLUETOOTH

(halaman 22), dan kemudian

melaksanakan sambungan

BLUETOOTH sekali lagi.

1

Tekan BLUETOOTH pada unit untuk memilih fungsi

BLUETOOTH.

“BT AUDIO” muncul pada paparan.

2

Tekan OPTIONS.

3

Tekan / berulang kali untuk memilih “BT:CODEC”, kemudian tekan .

4

Tekan / berulang kali untuk memilih pengesetan, kemudian tekan .

• AUTO: Sistem ini mengesan codec yang digunakan pada peranti sumber dan secara automatik memilih codec yang optimum daripada “SBC”, “AAC*” atau “LDAC*”.

• SBC: “SBC” sentiasa digunakan tanpa mengira codec yang digunakan pada peranti sumber.

* Tersedia hanya apabila codec disokong oleh peranti BLUETOOTH anda.

Nota

Anda boleh menikmati kualiti bunyi yang lebih tinggi apabila peranti sumber serasi dengan AAC/LDAC dan fungsi ini disetkan kepada “AUTO”. Walau bagaimanapun, bunyi mungkin terganggu bergantung pada keadaan komunikasi BLUETOOTH. Jika ini berlaku, setkan fungsi kepada “SBC”.

LDAC ialah teknologi pengekodan audio yang dibangunkan oleh

Sony, yang membolehkan penghantaran kandungan Audio

Resolusi Tinggi (Hi-Res), walaupun melalaui sambungan BLUETOOTH.

Berbeza dengan teknologi pengekodan serasi BLUETOOTH yang lain seperti SBC, ia beroperasi tanpa penukaran turun kandungan Audio Hi-Res

1)

. Ia juga membolehkan lebih kurang tiga kali lebih banyak data

2)

daripada teknologi lain, untuk pemancaran melalui rangkaian wayarles

BLUETOOTH dengan kualiti bunyi yang pernah dicapai sebelum ini menggunakan pengekodan yang cekap dan pemberkasan data yang dioptimumkan.

1)

Tidak termasuk kandungan format

DSD.

2)

Berbanding dengan SBC (Sub

Band Codec), apabila kadar bit

990 kbps (96/48 kHz) atau 909 kbps

(88.2/44.1 kHz) dipilih.

23

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

24

MY

Mengesetkan mod tunggu sedia BLUETOOTH

Mod tunggu sedia BLUETOOTH membolehkan sistem dihidupkan secara automatik apabila anda mewujudkan sambungan BLUETOOTH dengan peranti BLUETOOTH.

1

Tekan OPTIONS.

2

Tekan / berulang kali untuk memilih “BT:STBY”, kemudian tekan .

3

Tekan / berulang kali untuk memilih pengesetan, kemudian tekan .

• ON: Sistem hidup secara automatik walaupun sistem berada dalam mod tunggu sedia.

• OFF: Matikan fungsi ini.

Petua

Nyahdayakan mod tunggu sedia

BLUETOOTH untuk mengurangkan penggunaan kuasa dalam mod tunggu sedia (mod eco).

Nota

Anda tidak boleh melaksanakan operasi yang berikut apabila anda mematikan isyarat BLUETOOTH:

— Berpasangan dan/atau menyambung dengan peranti BLUETOOTH

— Mengesetkan codec audio BLUETOOTH

— Mengesetkan mod tunggu sedia

BLUETOOTH

— Menggunakan “SongPal” melalui

BLUETOOTH

Menggunakan “SongPal” melalui BLUETOOTH

Tentang Aplikasi

Anda boleh mengawal sistem menggunakan Aplikasi percuma

“SongPal”, yang boleh didapati di

Google Play dan juga App Store.

Gelintar “SongPal” atau imbas kod dua dimensi di bawah, kemudian muat turun Aplikasi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ciri-cirinya yang lebih memudahkan.

Menghidupkan atau mematikan isyarat

BLUETOOTH

Anda boleh menyambung kepada sistem dari peranti BLUETOOTH berpasangan dalam semua fungsi apabila isyarat BLUETOOTH sistem disetkan kepada hidup. Isyarat

BLUETOOTH ini dihidupkan secara lalai.

Gunakan butang pada unit untuk melaksanakan operasi ini.

Tahan

dan TUNING– selama

kira-kira 5 saat.

“BT ON” atau “BT OFF” muncul pada paparan.

Nota

• Jika aplikasi “SongPal” tidak berfungsi dengan baik, tamatkan sambungan

BLUETOOTH (halaman 22), kemudian

laksanakan sambungan BLUETOOTH sekali lagi supaya sambungan BLUETOOTH berfungsi secara normal.

• Apa yang anda boleh kawal dengan

“SongPal” berbeza-beza bergantung pada peranti yang disambungkan.

• Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Pelarasan Bunyi

Melaraskan bunyi

Kepada

Melaraskan kekuatan

Menjana bunyi yang lebih dinamik

Setkan kesan bunyi

Lakukan ini

Tekan VOL +/–.

Tekan MEGA BASS berulang kali sehingga

“BASS ON” muncul di paparan.

Tekan EQ berulang kali sehingga kesan bunyi yang dikehendaki dipaparkan.

Mencipta suasana parti

(DJ EFFECT)

DJ EFFECT tidak boleh digunakan semasa mikrofon tersambung kepada unit. Jika mikrofon tersambung, tanggalkannya sebelum menggunakan DJ EFFECT.

Gunakan butang pada unit untuk melaksanakan operasi ini.

1

Tekan butang berikut untuk memilih jenis kesan.

• FLANGER: Mencipta kesan pembibiran yang dalam yang serupa dengan deruan pesawat jet.

• ISOLATOR: Mengasingkan jalur frekuensi tertentu dengan melaraskan jalur frekuensi lain.

Ini adalah berguna apabila anda mahu memberi fokus kepada vokal.

2

Putar tombol VOLUME/DJ

CONTROL untuk melaraskan aras kesan.

Untuk mematikan kesan

Tekan DJ OFF.

Nota

• DJ EFFECT dimatikan secara automatik apabila anda:

— matikan sistem.

— aktifkan atau nyahaktifkan fungsi

Rantaian Parti.

— sambungkan mikrofon kepada jek MIC 1 atau MIC 2 pada unit.

• DJ EFFECT tidak menjejaskan fail audio yang dipindahkan. Fail audio yang dipindahkan akan dijana tanpa DJ EFFECT walaupun anda telah mengaktifkannya.

• Anda tidak boleh menggunakan

VOLUME/DJ CONTROL pada unit untuk melaraskan kelantangan apabila

DJ EFFECT diaktifkan. Tekan VOL +/– pada alat kawalan jauh untuk melaraskan kelantangan.

25

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Pengendalian Lain

Menggunakan fungsi Rantaian Parti

Anda boleh menyambungkan berbilang sistem audio dalam rantaian untuk mencipta persekitaran parti yang lebih menarik dan untuk menghasilkan output bunyi yang lebih tinggi.

Sistem dalam rantaian yang diaktifkan akan menjadi “Hos Parti” dan berkongsi muzik. Sistem lain akan menjadi “Tetamu Parti” dan memainkan muzik yang sama seperti yang dimainkan oleh “Hos Parti”.

Menyediakan Rantaian Parti

Sediakan Rantaian Parti dengan menyambungkan semua sistem menggunakan kord audio (tidak dibekalkan).

Sebelum menyambungkan kord, pastikan anda menanggalkan kord kuasa AC.

Jika semua sistem dilengkapi dengan fungsi Rantaian Parti

Contoh: Apabila menyambung menggunakan sistem ini sebagai sistem pertama

26

MY

Sistem terakhir

Teruskan sambungan sehingga sistem terakhir.

Sistem kedua

Sistem pertama

• Sistem yang terakhir mestilah disambungkan kepada sistem pertama.

• Mana-mana sistem boleh menjadi Hos Parti.

• Anda boleh menukar Hos Parti kepada sistem lain dalam rantaian. Untuk butir-

butir, lihat “Untuk memilih Hos Parti baru” (halaman 28).

• Pastikan fungsi yang lain daripada fungsi Audio In dipilih. Apabila fungsi Audio

In dipilih, fungsi Rantaian Parti tidak boleh diaktifkan.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Jika salah satu sistem tidak dilengkapi dengan fungsi Rantaian Parti

Contoh: Apabila menyambung menggunakan sistem ini sebagai sistem pertama

Sistem terakhir*

Teruskan sambungan sehingga sistem terakhir.

Sistem kedua

Sistem pertama

* Sambungkan sistem yang tidak dilengkapi dengan fungsi Rantaian Parti pada sistem terakhir. Pastikan anda memilih fungsi Audio In pada sistem terakhir ini.

• Sistem yang terakhir tidak tersambung kepada sistem pertama.

• Anda mesti memilih sistem pertama sebagai Hos Parti supaya semua sistem memainkan muzik yang sama apabila fungsi Rantaian Parti diaktifkan.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

27

MY

Menikmati Rantaian Parti

1

Palamkan kord kuasa AC dan menghidupkan semua sistem.

2

Laraskan kelantangan pada setiap sistem.

3

Aktifkan fungsi Rantaian Parti pada sistem untuk digunakan sebagai Hos Parti.

Contoh: Apabila menggunakan sistem ini sebagai Hos Parti

 Tekan FUNCTION berulang kali untuk memilih fungsi yang anda mahu.

Apabila anda menyambung menggunakan

(halaman 26), jangan

memilih fungsi Audio In. Jika anda memilih fungsi ini, fungsi

Rantaian Parti tidak boleh diaktifkan.

 Mulakan main balik, kemudian tahan MEGA BASS pada unit sehingga “PARTY CHAIN HOST” muncul di paparan.

Hos Parti memulakan Rantaian

Parti, dan sistem lain menjadi

Tetamu Parti secara automatik.

Semua sistem memainkan muzik yang sama seperti yang dimainkan oleh Hos Parti.

Nota

• Bergantung pada jumlah unit sistem yang disambungkan, Tetamu Parti mungkin mengambil sedikit masa untuk mula memainkan muzik.

• Menukar aras kelantangan dan kesan bunyi pada Hos Parti tidak akan menjejaskan output pada Tetamu Parti.

• Apabila anda menggunakan mikrofon pada Hos Parti, bunyi tidak akan dioutput dari Tetamu Parti.

• Apabila salah satu sistem dalam rantaian melaksanakan pemindahan USB, tunggu sehingga sistem selesai atau hentikan pemindahan sebelum anda mengaktifkan fungsi Rantaian Parti.

• Untuk butir-butir pengendalian pada sistem lain, rujuk arahan pengendalian sistem tersebut.

Untuk memilih Hos Parti baru

Ulangi langkah 3 “Menikmati Rantaian

Parti” pada sistem yang akan

digunakan sebagai Hos Parti baru.

Hos Parti semasa menjadi Tetamu

Parti secara automatik. Semua sistem memainkan muzik yang sama seperti yang dimainkan oleh Hos Parti baru.

Nota

• Anda boleh memilih sistem lain sebagai

Hos Parti baharu hanya selepas fungsi

Rantaian Parti semua sistem dalam rantaian telah diaktifkan.

• Jika sistem yang dipilih tidak menjadi Hos

Parti baharu selepas beberapa saat, ulangi

langkah 3 dalam “Menikmati Rantaian

Parti”.

Untuk menyahaktifkan Rantaian

Parti

Semasa menggunakan sistem ini sebagai Hos Parti, tahan MEGA BASS pada unit.

Semasa menggunakan sistem lain sebagai Hos Parti, tekan PARTY CHAIN pada Hos Parti.

Nota

Jika fungsi Rantaian Parti tidak dinyahaktifkan selepas beberapa saat, lakukan operasi di atas terhadap Hos Parti sekali lagi.

28

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Nyanyi bersama-sama:

Karaoke

Persediaan untuk Karaoke

1

Putar MIC LEVEL pada unit kepada MIN untuk mengurangkan aras kelantangan mikrofon.

Julat kelantangan mikrofon

Menggunakan Pemudar Vokal

Anda boleh mengurangkan bunyi vokal dalam sumber stereo.

Tekan VOCAL FADER berulang kali sehingga “FADE ON” muncul di paparan.

Untuk membatalkan kesan

Pemudar Vokal, tekan VOCAL FADER berulang kali sehingga “FADE OFF” muncul di paparan.

Nota

Untuk menggunakan Pemudar Vokal dalam fungsi CD atau USB, hidupkan mod Karaoke dengan menyambungkan mikrofon.

2

Sambungkan mikrofon opsyenal kepada jek MIC 1 atau MIC 2 pada unit.

Sambungkan mikrofon opsyenal lain jika anda mahu menyanyi secara berduet.

3

Mula memainkan muzik dan laraskan kelantangan mikrofon. Tekan MIC ECHO berulang kali untuk melaraskan aras gema.

4

Mula menyanyi bersamasama dengan muzik.

Nota

• Mod Karaoke dihidupkan apabila mikrofon disambungkan.

• Jika lolongan (howling) berlaku:

— alihkan mikrofon jauh dari sistem.

— tukar arah mikrofon.

— turunkan aras kelantangan mikrofon.

— tekan VOL – untuk mengurangkan aras kelantangan atau tekan MIC ECHO berulang kali untuk melaraskan aras gema.

• Bunyi mikrofon tidak akan dipindahkan ke peranti USB semasa pemindahan USB.

• DJ EFFECT tidak boleh digunakan semasa mikrofon tersambung kepada unit

(halaman 25).

Menukar nada (Kawalan Nada)

Tekan KEY CONTROL

/ untuk

menyesuaikan julat vokal anda dalam mod Karaoke.

Menikmati muzik dengan Lampu

Pembesar Suara dihidupkan

Tekan SPEAKER LIGHT.

Lampu Pembesar Suara dihidupkan.

Untuk mematikan Lampu Pembesar

Suara

Tekan SPEAKER LIGHT sekali lagi.

Nota

Jika kecerahan pencahayaan adalah terlalu silau, hidupkan lampu bilik atau matikan pencahayaan.

29

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

30

MY

Menggunakan kelengkapan opsyenal

1

Sambungkan kelengkaan opsyenal kepada jek

AUDIO IN L/R pada unit menggunakan kord audio

(tidak dibekalkan).

2

Tekan FUNCTION berulang kali sehingga “AUDIO IN” muncul di paparan.

3

Mula main balik pada kelengkapan yang disambungkan.

4

Melaraskan kelantangan.

Laraskan kelantangan kelengkapan yang tersambung dahulu. Jika aras kelantangan masih terlalu rendah, laraskan aras kelantangan pada sistem menggunakan VOL +/–.

Nota

Sistem mungkin memasuki mod tunggu sedia secara automatik jika aras kelantangan kelengkapan yang disambungkan adalah terlalu rendah.

Dalam hal ini, naikkan aras kelantangan kelengkapan. Untuk mematikan fungsi

tunggu sedia automatik, lihat “Mengesetkan fungsi tunggu sedia automatik”

(halaman 31).

Menukar maklumat pada paparan

Anda boleh melihat maklumat seperti nombor runut, nama fail/folder, nama album dan nama artis.

Tekan DISPLAY berulang kali semasa sistem dihidupkan.

Catatan tentang maklumat paparan

• Aksara yang tidak boleh dipaparkan muncul sebagai “_”.

• Perkara yang berikut tidak dipaparkan;

— jumlah masa main bagi cakera MP3 dan peranti USB.

— baki masa main bagi fail MP3/WMA.

• Perkara yang berikut tidak dipaparkan dengan betul;

— masa main berlalu bagi fail MP3/WMA yang dikodkan dengan VBR (variable bit rate, iaitu kadar bit pemboleh ubah).

— nama folder dan fail yang tidak mengikut sama ada ISO9660 Aras 1/

Aras 2 dalam format pengembangan.

Menggunakan Pemasa

Tidur

Sistem dimatikan secara automatik selepas waktu yang dipraset.

Tekan SLEEP berulang kali untuk memilih masa yang dikehendaki.

Untuk membatalkan Pemasa Tidur, tekan SLEEP berulang kali untuk memilih “OFF”.

Nota

Apabila membuka dan menutup dulang cakera, baki masa sebelum sistem dimatikan mungkin dilanjutkan.

Petua

• Untuk memeriksa baki masa sebelum sistem dimatikan, tekan SLEEP.

• Jika anda memilih “AUTO”, sistem dimatikan secara automatik selepas main balik cakera atau peranti USB semasa tamat, atau dalam masa 100 minit.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Menyahaktifkan butang pada unit (Kunci Kanakkanak)

Anda boleh menyahaktifkan butang pada unit (kecuali

) untuk mencegah pengendalian salah, seperti kenakalan kanak-kanak.

Tahan DJ OFF dan

pada unit

lebih daripada 3 saat.

“LOCK ON” muncul pada paparan.

Anda hanya boleh mengendalikan sistem menggunakan butang pada alat kawalan jauh.

Untuk mematikan fungsi Kunci Kanakkanak, tahan DJ OFF dan

 pada unit lebih daripada 3 saat sehingga

“LOCK OFF” muncul di paparan.

Mengesetkan fungsi tunggu sedia automatik

Secara lalai, sistem ini disetkan untuk dimatikan secara automatik dalam masa kira-kira 15 minit apabila tidak ada operasi atau output isyarat audio.

Untuk mematikan fungsi itu, tahan

semasa sistem hidup,

sehingga “AUTO STANDBY OFF” muncul di paparan.

Untuk menghidupkan fungsi, ulangi tatacara sehingga

“AUTO STANDBY ON” muncul di paparan.

Nota

• “STANDBY” berkelip di paparan sebelum memasuki mod tunggu sedia.

• Fungsi tunggu sedia automatik tidak berkesan dalam keadaan berikut:

— semasa fungsi penala.

— apabila Pemasa Tidur diaktifkan.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

31

MY

Maklumat Tambahan

Maklumat tentang peranti yang serasi

Tentang peranti USB yang disokong

• Sistem ini menyokong Kelas Storan

Massa USB sahaja.

• Sistem ini menyokong peranti USB berformat FAT sahaja (kecuali exFAT).

• Sesetengah peranti USB mungkin tidak berfungsi dengan sistem ini.

Tentang BLUETOOTH komunikasi untuk iPhone dan iPod touch

Diperbuat untuk

• iPhone 6 Plus

• iPhone 6

• iPhone 5s

• iPhone 5c

• iPhone 5

• iPhone 4s

• iPod touch (Generasi ke-6)

• iPod touch (Generasi ke-5)

Tapak web bagi peranti yang serasi

Semak tapak web di bawah ini untuk maklumat terkini tentang peranti USB dan BLUETOOTH yang serasi.

Untuk pelanggan di Amerika

Syarikat:

http://esupport.sony.com/

Untuk pelanggan di Kanada:

http://esupport.sony.com/CA

Untuk pelanggan di Eropah:

http://www.sony.eu/support

Untuk pelanggan di Amerika Latin:

http://esupport.sony.com/LA

Untuk pelanggan di negara/ kawasan lain:

http://www.sony-asia.com/support

Penyelesaian Masalah

Jika masalah berlaku semasa mengendalikan sistem, ikuti langkahlangkah yang diterangkan di bawah ini sebelum menghubungi wakil penjual Sony anda yang terdekat. Jika mesej ralat muncul, pastikan anda mencatatkan kandungannya untuk rujukan.

1

Semak untuk melihat sama ada masalah itu disenaraikan di dalam bahagian

“Penyelesaian Masalah”.

2

Semak tapak web sokongan pelanggan berikut.

Untuk pelanggan di Amerika

Syarikat:

http://esupport.sony.com/

Untuk pelanggan di Kanada:

http://esupport.sony.com/CA

Untuk pelanggan di Eropah:

http://www.sony.eu/support

Untuk pelanggan di Amerika

Latin:

http://esupport.sony.com/LA

Untuk pelanggan di negara/ kawasan lain:

http://www.sony-asia.com/ support

Anda akan menemui maklumat sokongan terkini dan Soalan Lazim di tapak web ini.

Ambil perhatian bahawa sekiranya kakitangan perkhidmatan menukar beberapa bahagian semasa pembaikan, bahagian-bahagian ini mungkin disimpan.

32

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Jika “PROTECT” muncul di paparan

Cabut palam kord kuasa AC dengan serta-merta, dan periksa perkaraperkara berikut selepas “PROTECT” hilang.

• Adakah lubang pengudaraan sistem terhalang?

• Adakah port USB mengalami litar pintas?

Selepas anda memeriksa perkaraperkara di atas dan mendapati tiada masalah, sambungkan semula kord kuasa AC, dan hidupkan sistem. Jika masalah berterusan, hubungi wakil penjual

Sony yang terdekat.

Am

Sistem tidak dapat dihidupkan.

• Periksa bahawa kord kuasa AC telah disambungkan dengan kemas.

Sistem tidak dapat dimatikan walaupun

ditekan.

• Anda mungkin telah mengesetkan mod paparan kepada mod demonstrasi secara tidak sengaja.

Tekan SPEAKER LIGHT berulang kali untuk memilih Mod Tunggu Sedia

(halaman 12).

Sistem telah memasuki mod tunggu sedia.

• Ini bukan pincang tugas. Sistem memasuki mod tunggu sedia secara automatik dalam masa kira-kira 15 minit apabila tidak ada operasi atau output isyarat audio

(halaman 31).

Tidak ada bunyi.

• Melaraskan kelantangan.

• Periksa sambungan kelengkapan

opsyenal, jika ada (halaman 10).

• Hidupkan kelengkapan yang disambungkan.

• Putuskan sambungan kord kuasa

AC, kemudian sambungkan semula kord kuasa AC dan hidupkan sistem.

Tidak ada bunyi mikrofon.

• Laraskan aras kelantangan mikrofon.

• Pastikan mikrofon disambungkan dengan betul ke jek MIC 1 atau MIC 2 pada unit.

• Pastikan mikrofon telah dihidupkan.

Terdapat dengungan atau hingar yang teruk.

• Alihkan sistem jauh dari punca hingar.

• Sambungkan sistem ke soket dinding yang lain.

• Pasang penapis hingar (boleh didapati secara komersial) kepada kord kuasa AC.

• Matikan kelengkapan elektrik sekeliling.

• Hingar yang dijana oleh kipas penyejukan sistem mungkin didengar apabila sistem berada dalam mod tunggu sedia atau semasa main balik. Ini bukan pincang tugas.

Alat kawalan jauh tidak berfungsi.

• Alihkan halangan di antara alat kawalan jauh dengan unit.

• Alihkan alat kawalan jauh lebih dekat ke sistem.

• Halakan alat kawalan jauh ke penderia sistem.

• Gantikan bateri (R03/saiz AAA).

• Alihkan sistem jauh dari lampu pendarfluor.

Terdapat suap balik akustik.

• Kurangkan kelantangan.

• Alihkan mikrofon jauh dari sistem atau tukar arah mikrofon.

Kecuali

, semua butang pada unit

tidak berfungsi, dan “LOCK ON” muncul di paparan.

• Matikan fungsi Kunci Kanak-kanak

(halaman 31).

“SEARCH”, “READING” atau “TUNING” muncul di paparan.

• Kendalikan sistem selepas mesej hilang.

33

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

34

MY

Pemain cakera

Dulang cakera tidak boleh buka dan

“LOCKED” muncul di paparan.

• Hubungi wakil penjual Sony anda yang terdekat atau pusat kemudahan servis Sony tempatan yang sah.

Main balik tidak dimulakan.

• Lapkan cakera supaya bersih

(halaman 38).

• Muat semula cakera.

• Muatkan cakera yang boleh dimainkan balik oleh sistem ini

(halaman 38).

• Keluarkan cakera dan lapkan lembapan pada cakera, kemudian biarkan sistem dihidupkan selama beberapa jam sehingga lembapan tersejat.

Bunyi melompat.

• Lapkan cakera supaya bersih

(halaman 38).

• Muat semula cakera.

• Alihkan sistem ke tempat yang tidak ada getaran.

Main balik tidak bermula dari runut pertama.

• Setkan mod main kepada mod main

normal (halaman 13).

• Sambung Semula Main telah dipilih.

Tekan

 dua kali. Kemudian, tekan

 untuk memulakan main balik.

Memulakan main balik mengambil masa yang lebih lama daripada biasa.

• Cakera yang berikut boleh meningkatkan masa yang diperlukan untuk memulakan main balik;

—cakera yang dirakam dengan struktur pepohon yang rumit.

—cakera yang dirakam dalam mod berbilang sesi.

—cakera yang belum dimuktamadkan (cakera yang masih boleh ditambah data).

—cakera yang mempunyai banyak folder.

Peranti USB

Peranti USB yang disambungkan tidak boleh dicas.

• Pastikan peranti USB tersambung dengan kemas.

Peranti USB tidak berfungsi dengan betul.

• Jika anda menyambungkan peranti

USB yang tidak disokong, masalah yang berikut mungkin berlaku. Lihat

“Maklumat tentang peranti yang serasi” (halaman 32).

—Peranti USB tidak dikenali.

—Nama fail atau folder tidak dipaparkan pada sistem ini.

—Main balik tidak dapat dilakukan.

—Bunyi melompat.

—Terdapat hingar.

—Bunyi terherot dioutput.

Tidak ada bunyi.

• Peranti USB tidak tersambung dengan betul. Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem dan periksa sama ada “USB” muncul di paparan.

Terdapat hingar, bunyi melompat, atau bunyi terherot.

• Anda menggunakan peranti

USB yang tidak disokong. Lihat

“Maklumat tentang peranti yang serasi” (halaman 32).

• Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem.

• Data muzik sendiri mengandungi hingar, atau bunyi terherot. Hingar mungkin telah masuk semasa proses pemindahan. Hapuskan fail, dan cuba pindahkan sekali lagi.

• Kadar bit yang digunakan semasa mengekod fail audio adalah rendah.

Hantar fail audio dengan kadar bit yang lebih tinggi ke peranti USB.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

“SEARCH” dipaparkan untuk tempoh masa yang lama, atau masa yang lama diambil sebelum main balik bermula.

• Proses pembacaan boleh mengambil masa yang lama dalam kes yang berikut.

—Terdapat banyak folder atau fail pada peranti USB.

—Struktur fail adalah terlalu kompleks.

—Kapasiti ingatan berlebihan.

—Ingatan dalaman terserpih.

“OVER CURRENT” muncul di paparan.

• Masalah telah dikesan dengan aras arus elektrik dari port (USB).

Matikan sistem dan tanggalkan peranti USB dari port (USB).

Pastikan tidak ada masalah dengan peranti USB. Jika corak paparan ini berterusan, hubungi wakil penjual

Sony yang terdekat.

Paparan ralat

• Aksara yang tidak boleh dipaparkan muncul sebagai “_”.

Peranti USB tidak dikenali.

• Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem.

• Anda menggunakan peranti

USB yang tidak disokong. Lihat

“Maklumat tentang peranti yang serasi” (halaman 32).

• Peranti USB tidak berfungsi dengan betul. Rujuk arahan pengendalian peranti USB mengenai cara untuk menangani masalah ini.

Pemindahan mengakibatkan ralat.

• Anda menggunakan peranti

USB yang tidak disokong. Lihat

“Maklumat tentang peranti yang serasi” (halaman 32).

• Peranti USB tidak diformatkan dengan betul. Rujuk arahan pengendalian peranti USB mengenai cara untuk memformat.

• Matikan sistem, dan tanggalkan peranti USB. Jika peranti USB mempunyai suis kuasa, matikannya dan hidupkannya semula selepas mengeluarkannya dari sistem.

Kemudian, laksanakan pemindahan sekali lagi.

• Jika operasi pemindahan dan pemadaman diulangi berbilang kali, struktur fail dalam peranti USB menjadi terserpih. Rujuk arahan pengendalian peranti USB mengenai cara untuk menangani masalah ini.

• Peranti USB telah diputuskan sambungannya atau kuasa telah dimatikan semasa pemindahan.

Hapuskan fail yang separa dipindahkan, dan laksanakan pemindahan sekali lagi. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, peranti

USB mungkin rosak. Rujuk arahan pengendalian peranti USB mengenai cara untuk menangani masalah ini.

Fail atau folder audio pada peranti

USB tidak boleh dipadam.

• Periksa sama ada peranti USB terlindung-tulis.

• Peranti USB telah diputuskan sambungannya atau kuasa telah dimatikan semasa pengendalian padam. Hapuskan fail yang separa dipadamkan. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, peranti

USB mungkin rosak. Rujuk arahan pengendalian peranti USB mengenai cara untuk menangani masalah ini.

Main balik tidak dimulakan.

• Matikan sistem dan sambung semula peranti USB, kemudian hidupkan sistem.

• Anda menggunakan peranti

USB yang tidak disokong. Lihat

“Maklumat tentang peranti yang serasi” (halaman 32).

Main balik tidak bermula dari fail pertama.

• Setkan mod main kepada mod main

normal (halaman 18).

• Sambung Semula Main telah dipilih.

Tekan

 dua kali. Kemudian, tekan

 untuk memulakan main balik.

35

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

36

MY

Fail tidak dapat dimainkan balik.

• Peranti USB yang diformatkan dengan sistem fail selain daripada

FAT16 atau FAT32 tidak disokong.*

• Jika anda menggunakan peranti

USB yang dipetakkan, hanya fail pada pemetakan pertama boleh dimainkan balik.

• Fail yang dienkripsi atau dilindungi dengan kata laluan tidak boleh dimainkan balik.

• Fail dengan perlindungan hak cipta

DRM (Digital Rights Management) tidak boleh dimainkan balik oleh sistem ini.

* Sistem ini menyokong FAT16 dan FAT32, tetapi sesetengah peranti storan USB mungkin tidak menyokong semua FAT ini.

Untuk butir-butir, sila rujuk kepada arahan pengendalian setiap peranti storan USB atau hubungi pengeluar.

Penala*

Terdapat dengungan atau hingar yang teruk, atau stesen tidak dapat diterima.

• Sambungkan antena dengan betul.

• Tukar lokasi antena dan orientasinya untuk mendapatkan penerimaan yang baik.

• Jauhkan antena dari kord kuasa

AC untuk mengelak daripada dipengaruhi hingar.

• Matikan kelengkapan elektrik yang berdekatan.

* Radio mungkin tidak diterima bergantung pada keadaan gelombang radio atau persekitaran perumahan di kawasan anda.

Peranti BLUETOOTH

Berpasangan tidak dapat dilaksanakan.

• Alihkan peranti BLUETOOTH lebih dekat ke sistem.

• Berpasangan mungkin tidak dapat dilakukan jika peranti BLUETOOTH lain terdapat di sekeliling sistem.

Dalam hal ini, matikan peranti

BLUETOOTH yang lain.

• Pastikan anda memasukkan kunci maling yang betul semasa memilih nama sistem (sistem ini) pada peranti BLUETOOTH.

Peranti BLUETOOTH tidak dapat mengesan sistem, atau “BT OFF” muncul di paparan.

• Setkan isyarat BLUETOOTH kepada

“BT ON” (halaman 24).

Sambungan tidak dapat dilakukan.

• Peranti BLUETOOTH yang anda cuba sambungkan tidak menyokong profil A2DP, dan tidak boleh disambungkan dengan sistem.

• Mendayakan fungsi BLUETOOTH peranti BLUETOOTH.

• Wujudkan sambungan dari peranti

BLUETOOTH.

• Maklumat pendaftaran berpasangan telah dipadamkan. Lakukan operasi berpasangan sekali lagi.

• Padamkan maklumat pendaftaran berpasangan bagi peranti

BLUETOOTH dengan mengesetkan semula sistem kepada pengesetan

lalai kilang (halaman 37) dan

lakukan operasi berpasangan sekali

lagi (halaman 20).

Bunyi melompat atau turun naik, atau sambungan hilang.

• Sistem dan peranti BLUETOOTH adalah terlalu jauh.

• Jika ada halangan di antara sistem dengan peranti BLUETOOTH anda, alihkan atau elakkan halangan.

• Jika terdapat kelengkapan yang menjana sinaran elektromagnet, seperti LAN wayarles, peranti

BLUETOOTH lain, atau ketuhar gelombang mikro berdekatan, alihkan supaya jauh.

Bunyi peranti BLUETOOTH anda tidak dapat didengar pada sistem ini.

• Naikkan kelantangan pada peranti

BLUETOOTH anda dahulu, kemudian laraskan kelantangan menggunakan

VOL +/–.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Terdapat dengungan yang teruk, hingar, atau bunyi terherot.

• Jika ada halangan di antara sistem dengan peranti BLUETOOTH anda, alihkan atau elakkan halangan.

• Jika terdapat kelengkapan yang menjana sinaran elektromagnet, seperti LAN wayarles, peranti

BLUETOOTH lain, atau ketuhar gelombang mikro berdekatan, alihkan supaya jauh.

• Turunkan kelantangan peranti

BLUETOOTH yang bersambung.

Rantaian Parti

Fungsi Parti Rantaian tidak dapat diaktifkan.

• Periksa sambungan (halaman 26).

• Pastikan kord audio disambungkan dengan betul.

• Pilih fungsi yang lain daripada fungsi

Audio In (halaman 28).

Fungsi Rantaian Parti, tidak berjalan dengan baik.

• Matikan sistem. Kemudian hidupkannya semula untuk mengaktifkan fungsi Rantaian Parti.

Mengesetkan semula sistem

Jika sistem masih tidak berfungsi dengan betul, setkan semula sistem kepada pengesetan lalai kilang.

1

Cabut dan sambungkan semula kord kuasa AC, dan kemudian hidupkan sistem.

2

Tahan

dan – pada unit

sehingga “RESET” muncul di paparan.

Semua pengesetan konfigurasi pengguna, seperti stesen radio praset dan maklumat pendaftaran berpasangan, disetkan semula kepada pengesetan lalai kilang.

Mesej

Salah satu mesej berikut mungkin muncul atau berkelip di paparan semasa pengendalian.

DISC ERR

Anda telah memuatkan cakera yang tidak boleh dimainkan.

ERROR

Anda tidak boleh memindah muzik ke peranti USB kerana peranti USB adalah terlindung-tulis atau ingatan peranti

USB telah penuh.

FULL

Anda cuba mengatur cara lebih daripada 64 langkah.

NO FILE

Tidak ada fail yang boleh dimainkan pada cakera CD-R/CD-RW atau pada peranti USB.

NO STEP

Semua langkah-langkah yang diatur cara telah dipadamkan.

NO USB

Tidak ada peranti USB yang disambungkan atau peranti USB yang disambungkan tidak disokong.

PARTY CHAIN GUEST

Sistem telah menjadi Tetamu Parti kerana fungsi Rantaian Parti telah diaktifkan oleh Hos Parti.

PARTY CHAIN HOST

Sistem mengaktifkan fungsi Rantaian

Parti dan telah menjadi Hos Parti.

PLS STOP

Anda telah cuba untuk melaksanakan operasi yang boleh dilaksanakan hanya apabila main balik dihentikan.

37

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

38

MY

Langkah berjaga-jaga

Cakera yang BOLEH dimainkan oleh sistem ini

• CD Audio

• CD-R/CD-RW (fail data audio/MP3)

Cakera yang TIDAK BOLEH dimainkan oleh sistem ini

• CD-ROM

• CD-R/CD-RW selain daripada yang dirakamkan dalam format CD muzik, yang mematuhi ISO9660 Aras 1/Aras 2

• CD-R/CD-RW yang dirakamkan dalam berbilang sesi yang belum ditamatkan dengan “menutup sesi”

• CD-R/CD-RW kualiti rakaman yang rendah, CD-R/CD-RW yang calar atau kotor, atau CD-R/CD-RW yang dirakam dengan peranti rakaman tidak serasi

• CD-R/CD-RW yang dimuktamadkan secara tidak betul

• Cakera yang mengandungi fail yang lain daripada fail MPEG1 Audio Layer-3 (MP3)

• Cakera yang bentuknya tidak piawai

(misalnya, jantung, segi empat sama, bintang)

• Cakera yang terlekat padanya pita pelekat, kertas, atau pelekat.

• Cakera sewaan atau terpakai dengan meterai yang dilekat dengan gam yang terkeluar dari meterai

• Cakera yang mempunyai label yang dicetak menggunakan dakwat yang terasa melekit apabila disentuh

Nota tentang cakera

• Sebelum dimainkan, lap cakera dengan kain pembersih dari tengah ke arah luar ke pinggir.

• Jangan membersihkan cakera menggunakan pelarut seperti benzin, pencair atau pembersih yang boleh didapati secara komersial atau semburan antistatik yang dimaksudkan untuk LP vinil.

• Jangan mendedahkan cakera kepada cahaya matahari langsung atau punca haba seperti saluran udara panas, atau meninggalkannya di dalam kereta yang diletakkan di bawah cahaya matahari langsung.

Tentang keselamatan

• Tanggalkan terus kord kuasa AC dari saluran keluar dinding jika ia tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama. Semasa mencabut palam unit, sentiasa genggam palam. Jangan sekalikali tarik kord itu.

• Sekiranya apa-apa objek pepejal atau cecair masuk ke dalam sistem, cabut palam sistem, dan hantar kepada kakitangan yang berkelayakan untuk diperiksa sebelum mengendalikannya semula.

• Kord kuasa AC mestilah ditukar hanya oleh kemudahan servis bertauliah.

Tentang peletakan

• Jangan meletakkan sistem pada kedudukan yang condong atau di lokasi yang sangat panas, sejuk, berdebu, kotor, atau lembap atau kurang pengudaraan yang mencukupi, atau tertakluk pada getaran, cahaya matahari langsung atau cahaya yang terang.

• Berhati-hati apabila menempatkan sistem pada permukaan yang telah dirawat khas (contohnya, lilin, minyak, penggilap) kerana kesan warna atau perubahan warna permukaan boleh terjadi.

• Jika sistem dibawa terus dari lokasi sejuk ke lokasi panas, atau ditempatkan dalam bilik yang sangat lembap, lembapan mungkin memeluwap pada kanta di dalam sistem, dan menyebabkan sistem pincang tugas. Dalam keadaan ini, keluarkan cakera dan biarkan sistem dihidupkan selama kira-kira sejam sehingga lembapan tersejat.

Tentang peningkatan haba

• Peningkatan haba pada sistem semasa operasi adalah normal dan tidak perlu dibimbangkan.

• Jangan menyentuh kabinet jika ia telah digunakan secara berterusan pada kelantangan yang tinggi kerana kabinet mungkin telah menjadi panas.

• Jangan menghalang lubang pengudaraan.

Tentang pembesar suara sistem

Pembesar suara terbina dalam sistem tidak bertebat magnet, dan gambar pada set

TV yang berhampiran mungkin menjadi terherot magnet. Dalam keadaan ini, matikan TV, tunggu 15 hingga 30 minit, dan hidupkannya semula.

Jika tidak ada penambahbaikan, alihkan sistem jauh dari TV.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Membersihkan kabinet

Bersihkan sistem ini dengan kain lembut yang dilembapkan sedikit dengan larutan detergen lembut. Jangan menggunakan apa-apa jenis pad lelas, serbuk penyental, atau bahan pelarut seperti pencair, benzin, atau alkohol.

Tentang Komunikasi BLUETOOTH

• Peranti BLUETOOTH harus digunakan dalam jarak kira-kira 10 meter (jarak tidak terhalang) di antara satu sama lain. Julat komunikasi yang berkesan mungkin menjadi lebih pendek dalam keadaan berikut.

— Apabila manusia, objek logam, dinding atau halangan lain berada di antara peranti dengan sambungan

BLUETOOTH

— Lokasi tempat LAN wayarles dipasang

— Sekitar ketuhar gelombang mikro yang sedang digunakan

— Lokasi tempat gelombang elektromagnet lain dijana

• Peranti BLUETOOTH dan kelengkapan

LAN wayarles (IEEE 802.11b/g) menggunakan jalur frekuensi yang sama (2.4 GHz). Apabila menggunakan peranti BLUETOOTH anda berdekatan dengan peranti yang mempunyai keupayaan LAN wayarles, gangguan elektromagnetik mungkin berlaku. Ini boleh mengakibatkan kadar pemindahan data yang lebih rendah, hingar, atau ketidakupayaan untuk menyambung. Jika ini berlaku, cuba lakukan remedi yang berikut:

— Gunakan sistem ini sekurangkurangnya 10 meter jauhnya dari kelengkapan LAN wayarles.

— Matikan kuasa kelengkapan LAN wayarles apabila menggunakan peranti

BLUETOOTH anda dalam jarak 10 meter.

— Gunakan sistem ini dan peranti

BLUETOOTH sedekat yang mungkin antara satu sama lain.

• Gelombang radio yang disiarkan oleh sistem ini boleh mengganggu operasi sesetengah peranti perubatan. Oleh sebab gangguan ini boleh menyebabkan kerosakan, sentiasa matikan kuasa pada sistem ini dan peranti BLUETOOTH di lokasi yang berikut:

— Di hospital, dalam kereta api, dalam kapal terbang, di stesen minyak, dan di mana-mana tempat gas mudah terbakar mungkin hadir

— Berhampiran pintu automatik atau penggera kebakaran

• Sistem ini menyokong fungsi keselamatan yang mematuhi spesifikasi BLUETOOTH untuk memastikan penyambungan yang selamat semasa komunikasi menggunakan teknologi BLUETOOTH.

Walau bagaimanapun, keselamatan ini tidak mencukupi bergantung pada kandungan pengesetan dan faktor-faktor lain, maka sentiasalah berhati-hati semasa menjalankan komunikasi menggunakan teknologi BLUETOOTH.

• Sony tidak boleh dipertanggungjawabkan dengan apa jua cara untuk ganti rugi atau kerugian yang lain akibat kebocoran maklumat semasa komunikasi menggunakan teknologi BLUETOOTH.

• Komunikasi BLUETOOTH tidak semestinya dijamin dengan semua peranti

BLUETOOTH yang mempunyai profil yang sama dengan sistem ini.

• Peranti BLUETOOTH yang disambungkan dengan sistem ini mestilah mematuhi spesifikasi BLUETOOTH yang ditetapkan oleh Bluetooth SIG, Inc., dan mesti diperakui pematuhannya. Namun, walaupun peranti mematuhi spesifikasi

BLUETOOTH, mungkin ada kes di mana ciri-ciri atau spesifikasi peranti

BLUETOOTH yang menjadikannya mustahil untuk menyambung, atau boleh menyebabkan kaedah kawalan, paparan atau operasi yang berlainan.

• Hingar mungkin berlaku atau audio mungkin terputus bergantung pada peranti BLUETOOTH yang disambungkan dengan sistem ini, persekitaran komunikasi, atau keadaan sekeliling.

39

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Spesifikasi

Bahagian pembesar suara

Sistem pembesar suara:

Twiter + Wufer

Twiter L/R:

50 mm, jenis kon

Wufer:

200 mm, jenis kon

Input

AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:

Voltan 2 V, galangan 10 kilohm

MIC 1, MIC 2:

Kepekaan 1 mV, galangan 10 kilohm

Output

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:

Voltan 2 V, galangan 600 ohm

Bahagian pemain cakera

Sistem:

Sistem cakera padat dan audio digital

Sifat Diod Laser

Tempoh Pemancaran: Berterusan

Output Laser*: Kurang daripada

44.6 μW

* Output ini ialah ukuran nilai pada jarak 200 mm dari permukaan kanta objek pada Blok Ambilan Optik dengan apertur 7 mm.

Bahagian USB

Port (USB):

Jenis A, arus maksimum 1 A

Format audio yang disokong

(cakera MP3 dan peranti USB sahaja)

Kadar bit yang disokong:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32 kbps

 320 kbps, VBR

WMA*: 32 kbps

 192 kbps, VBR

Frekuensi pensampelan:

MP3 (MPEG1 Audio Layer-3):

32/44.1/48 kHz

WMA*: 44.1 kHz

* Peranti USB sahaja

Bahagian penala

FM stereo

Penala superheterodin FM

Antena:

Antena kabel FM

Bahagian penala FM:

Julat penalaan:

Model Amerika Utara: 87.5 MHz –

108.0 MHz (langkah 100 kHz)

Model lain: 87.5 MHz – 108.0 MHz

(langkah 50 kHz)

40

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Bahagian BLUETOOTH

Sistem komunikasi:

BLUETOOTH Versi piawai 3.0

Output:

BLUETOOTH Kuasa Piawai Kelas 2

Julat komunikasi maksimum:

Garis penglihatan kira-kira 10 m

1)

Jalur frekuensi:

Jalur 2.4 GHz (2.4000 GHz –

2.4835 GHz)

Kaedah modulasi:

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Serasi BLUETOOTH profil

2)

:

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control

Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Codec yang disokong:

SBC (Sub Band Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

1)

Julat sebenar akan berbeza bergantung pada faktor seperti halangan di antara peranti, medan magnet sekitar ketuhar gelombang mikro, elektrik statik, kepekaan penerimaan, prestasi antena, sistem pengendalian, aplikasi perisian, dan sebagainya.

2)

Profil piawaian BLUETOOTH menunjukkan tujuan komunikasi BLUETOOTH di antara peranti.

Am

Keperluan kuasa:

Model Amerika Utara: AC 120 V,

60 Hz

Model lain: AC 120 V

 240 V,

50/60 Hz

Penggunaan kuasa:

45 W

Penggunaan kuasa tunggu sedia (pada

Mod Tunggu Sedia):

Apabila mod tunggu sedia

BLUETOOTH disetkan kepada mati:

0.5 W (mod eco)

Apabila mod tunggu sedia

BLUETOOTH disetkan kepada hidup: 2.8 W (semua port rangkaian wayarles hidup)

Dimensi (L/T/D) (Kira-kira):

290 mm × 600 mm × 265 mm

Jisim (Kira-kira):

10 kg

Kuantiti sistem:

1 unit

Aksesori yang dibekalkan:

Alat kawalan jauh (1)

Bateri R03 (saiz AAA) (2)

Antena kabel FM (1)

Kord kuasa AC (1)

Penyesuai Palam AC* (1) (hanya dibekalkan untuk kawasan tertentu)

* Penyesuai palam ini tidak boleh digunakan di Chile, Paraguay dan

Uruguay. Gunakan penyesuai palam ini di negara-negara yang memerlukannya.

Rekabentuk dan spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

41

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Notis Lesen dan Tanda

Dagangan

• Teknologi pengekodan audio

MPEG Lapisan 3 dan paten adalah dilesen daripada Fraunhofer IIS dan

Thomson.

• Windows Media adalah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan Microsoft

Corporation di Amerika Syarikat dan/ atau negara lain.

• Produk ini dilindungi oleh hak harta intelektual tertentu Microsoft

Corporation. Penggunaan atau pengedaran teknologi sedemikian di luar produk ini adalah dilarang tanpa lesen daripada Microsoft subsidiari

Microsoft yang dibenarkan.

• Tanda kata dan logo BLUETOOTH® ialah tanda dagangan berdaftar dan dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan apa-apa penggunaan tanda sedemikian oleh Sony Corporation adalah di bawah lesen. Tanda dagangan dan nama dagang lain adalah milik pemiliknya masingmasing.

• N Mark ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar NFC

Forum, Inc. di Amerika Syarikat dan di negara-negara lain.

• Android™ ialah tanda dagangan

Google Inc.

• Google Play™ ialah tanda dagangan

Google Inc.

• LDAC™ dan logo LDAC adalah tanda dagangan Sony Corporation.

• Apple, logo Apple, iPhone dan iPod touch ialah tanda dagang Apple Inc., yang berdaftar di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.

• “Made for iPod” dan “Made for iPhone” bermakna bahawa aksesori elektronik telah direka bentuk untuk menyambungkan secara khusus kepada iPod atau iPhone, masingmasing, dan telah diperakui oleh pembangunnya untuk memenuhi piawaian prestasi Apple. Apple tidak bertanggungjawab terhadap operasi peranti ini atau pematuhannya dengan piawaian keselamatan dan kawal selia. Sila ambil perhatian bahawa penggunaan aksesori ini dengan iPod atau iPhone boleh menjejaskan prestasi wayarles.

• Semua tanda dagang dan tanda dagang berdaftar lain ialah hak milik pemegangnya masing-masing.

Dalam manual ini, tanda

TM

dan tidak dinyatakan.

®

42

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

MHC-V11.4-582-493-72(1)

43

MY

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents