Panduan tentang bahagian dan kawalan. Sony MHC-V11


Add to my manuals
123 Pages

advertisement

Panduan tentang bahagian dan kawalan. Sony MHC-V11 | Manualzz

Panduan tentang bahagian dan kawalan

Anda boleh mengunci butang kecuali

 (kuasa) pada unit untuk mengelakkannya

dikendalikan secara tidak sengaja (halaman 31).

Unit

Lampu Pembesar

Suara* (halaman 29)

* Jangan memandang terus ke bahagian pancaran cahaya apabila Lampu Pembesar Suara dihidupkan.

6

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

 Butang  (kuasa)

Tekan untuk menghidupkan sistem, atau setkannya kepada mod tunggu sedia.

 Butang  (main)*

— Tekan untuk memulakan main balik.

— Apabila anda menahan butang ini lebih daripada 5 saat, demonstrasi bunyi terbina dalam akan dimainkan balik.

Tekan

 untuk menghentikan demonstrasi.

Butang

 (henti)

— Tekan untuk menghentikan main balik. Jika ditekan dua kali, sambung semula main balik boleh dibatalkan.

— Tekan untuk menghentikan pemindahan semasa pindah muzik.

— Tekan untuk menghentikan demonstrasi bunyi terbina dalam.

Butang BLUETOOTH PAIRING

— Tekan untuk memilih fungsi

BLUETOOTH.

— Tahan untuk mengaktifkan perpasangan BLUETOOTH dalam fungsi BLUETOOTH.

Penunjuk BLUETOOTH

(halaman 20)

Butang FUNCTION

Tekan untuk memilih fungsi.

 Port (USB)

Gunakan untuk menyambung peranti USB.

Butang MEGA BASS

PARTY CHAIN

(halaman 25, 28)

 Paparan

 Butang VOCAL FADER

(halaman 29)

Butang MIC ECHO (halaman 29)

Tombol MIC LEVEL (MIN/MAX)

(halaman 29)

 Butang +/– (pilih folder)

Tekan untuk memilih folder pada cakera data atau peranti USB.

Butang

/ (undur/mara)

Tekan untuk memilih runut atau fail.

Butang TUNING+/–

(halaman 15)

 Butang  (buka/tutup)

Tekan untuk membuka atau menutup dulang cakera.

(N-Mark) (halaman 22)

 Butang DJ OFF, FLANGER,

ISOLATOR (halaman 25)

Tombol VOLUME/DJ CONTROL

— Putar untuk melaraskan kelantangan. Anda tidak boleh menggunakan tombol ini untuk melaraskan kelantangan apabila

DJ EFFECT dipilih.

— Putar untuk melaraskan kesan

FLANGER dan ISOLATOR

(halaman 25).

 Dulang cakera

 Penderia alat kawalan jauh

 Jek MIC 1/2

Gunakan untuk menyambung mikrofon.

* Butang

 pada unit mempunyai bintik sentuhan. Gunakan bintik sentuhan sebagai rujukan semasa mengendalikan sistem.

7

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Alat kawalan jauh

8

MY

 Butang SPEAKER LIGHT

(halaman 29)

Butang DISPLAY

Tekan untuk menukar maklumat pada paparan.

Butang SLEEP (halaman 30)

Butang

 (kuasa)

Tekan untuk menghidupkan sistem, atau setkannya kepada mod tunggu sedia.

 Butang PLAY MODE

(halaman 13, 18)

Butang REPEAT/FM MODE

(halaman 13, 15, 18)

Butang CLEAR

(halaman 14, 19)

Butang REC TO USB

(halaman 17)

Tekan untuk memindahkan muzik dari cakera ke peranti USB opsyenal yang tersambung.

 Butang TUNING MODE

(halaman 15)

Butang TUNER MEMORY

(halaman 15)

Butang BACK

Tekan untuk kembali ke paparan terdahulu.

Butang OPTIONS

Tekan untuk masuk atau keluar menu opsyen.

Butang / / /

Tekan untuk memilih item menu.

Butang +/– (pilih folder)

Tekan untuk memilih folder pada cakera data atau peranti USB.

Butang

Tekan untuk memasukkan/ mengesahkan pengesetan.

 Butang FUNCTION

Tekan untuk memilih fungsi.

Butang MEGA BASS

(halaman 25)

Butang EQ (halaman 25)

MHC-V11.4-582-493-72(1)

 Butang / (mandir/mara

cepat) (halaman 13, 18)

Tekan untuk mencari titik pada runut atau fail semasa main balik.

Butang TUNING+/–

(halaman 15)

Butang

 (main)*

Tekan untuk memulakan main balik.

Butang

/ (undur/mara)

Tekan untuk memilih runut atau fail.

Butang PRESET+/–

(halaman 15)

Butang

 (jeda)

Tekan untuk menjeda main balik.

Untuk menyambung semula main balik, tekan

.

Butang

 (henti)

— Tekan untuk menghentikan main balik. Jika ditekan dua kali, sambung semula main balik boleh dibatalkan.

— Tekan untuk menghentikan pemindahan semasa pindah muzik.

— Tekan untuk menghentikan demonstrasi bunyi terbina dalam.

 Butang VOCAL FADER

(halaman 29)

Butang MIC ECHO (halaman 29)

Butang KEY CONTROL

/

(halaman 29)

Butang VOL +/– *

Tekan untuk melaraskan kelantangan.

* Butang VOL + dan

 pada alat kawalan jauh mempunyai bintik sentuhan.

Gunakan bintik sentuhan sebagai rujukan semasa mengendalikan sistem.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

9

MY

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents