BLUETOOTH. Sony MHC-V11


Add to my manuals
123 Pages

advertisement

BLUETOOTH. Sony MHC-V11 | Manualzz

BLUETOOTH

Tentang BLUETOOTH teknologi wayarles

BLUETOOTH teknologi wayarles ialah teknologi wayarles jarak dekat yang membolehkan komunikasi data wayarles di antara peranti digital.

BLUETOOTH teknologi wayarles beroperasi dalam julat kira-kira

10 meter.

Versi, profil dan codec BLUETOOTH yang disokong

Untuk butir-butir, lihat “Bahagian

BLUETOOTH” (halaman 41).

Tentang BLUETOOTH penunjuk

Penunjuk BLUETOOTH pada unit menyala atau berkelip biru untuk menunjukkan status BLUETOOTH.

Status sistem

BLUETOOTH tunggu sedia

BLUETOOTH berpasangan

BLUETOOTH sambungan diwujudkan

Status penunjuk

Berkelip perlahan

Berkelip cepat

Menyala

Menjadikan sistem ini berpasangan dengan peranti BLUETOOTH

Berpasangan ialah operasi peranti

BLUETOOTH mendaftar dengan satu sama lain terlebih dahulu. Setelah operasi berpasangan dilakukan, ia tidak perlu dilakukan semula.

Jika peranti anda adalah telefon pintar serasi NFC, tatacara berpasangan manual tidak perlu dibuat. (Lihat

“One Touch (Satu Sentuhan)

BLUETOOTH Sambungan oleh NFC”

(halaman 22).)

1

Letakkan peranti BLUETOOTH di dalam 1 meter dari sistem.

2

Tekan BLUETOOTH pada unit untuk memilih fungsi

BLUETOOTH.

“BT AUDIO” muncul pada paparan.

Petua

• Sekiranya tidak ada maklumat berpasangan pada sistem (sebagai contoh, apabila anda menggunakan fungsi BLUETOOTH buat kali pertama selepas pembelian), “PAIRING” berkelip di paparan dan sistem memasuki mod berpasangan secara automatik. Dalam hal ini, teruskan ke langkah 4.

• Jika sambungan BLUETOOTH diwujudkan, tamatkan sambungan

BLUETOOTH (halaman 22).

3

Tahan BLUETOOTH pada unit lebih daripada 3 saat.

“PAIRING” berkelip pada paparan.

4

Melakukan tatacara berpasangan pada peranti

BLUETOOTH.

Untuk butir-butir, rujuk arahan operasi peranti BLUETOOTH anda.

20

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

5

Pilih “MHC-V11” di paparan peranti BLUETOOTH.

Nota

Jika kunci maling diperlukan pada peranti BLUETOOTH, masukkan “0000”.

“Kunci maling” mungkin disebut “Kod laluan”, “Kod PIN”, “Nombor PIN” atau

“Kata laluan”.

6

Lakukan sambungan

BLUETOOTH pada peranti

BLUETOOTH.

Apabila berpasangan selesai dan sambungan BLUETOOTH diwujudkan, “BT AUDIO” muncul di paparan.

Bergantung pada peranti

BLUETOOTH, sambungan mungkin bermula secara automatik selepas berpasangan selesai.

Nota

• Anda boleh melakukan berpasangan sehingga 8 peranti BLUETOOTH. Jika peranti BLUETOOTH ke-9 dijadikan berpasangan, peranti berpasangan yang paling lama akan dihapuskan.

• Jika anda ingin berpasangan dengan peranti BLUETOOTH lain, ulangi langkah 1 hingga 6.

Untuk membatalkan operasi berpasangan

Tekan BLUETOOTH pada unit.

Memadamkan semua maklumat pendaftaran berpasangan

Untuk memadamkan semua maklumat pendaftaran berpasangan, sistem perlu disetkan semula kepada pengesetan lalai kilang.

Lihat “Mengesetkan semula sistem”

(halaman 37).

Mendengar muzik pada peranti BLUETOOTH

Anda boleh mengendalikan peranti

BLUETOOTH dengan menyambungkan sistem dengan peranti BLUETOOTH menggunakan AVRCP.

Semak perkara berikut sebelum memainkan muzik:

—Fungsi BLUETOOTH bagi peranti

BLUETOOTH dihidupkan.

—Berpasangan telah selesai

(halaman 20).

Sebaik sahaja sistem dan peranti

BLUETOOTH disambungkan, anda boleh mengawal main balik dengan menekan

, , , dan /.

1

Tekan BLUETOOTH pada unit untuk memilih fungsi

BLUETOOTH.

“BT AUDIO” muncul pada paparan.

2

Wujudkan sambungan dengan peranti BLUETOOTH.

Peranti BLUETOOTH terakhir yang tersambung akan disambungkan secara automatik.

Lakukan sambungan BLUETOOTH dari peranti BLUETOOTH jika peranti tidak tersambung.

3

Tekan

untuk memulakan

main balik.

Bergantung pada peranti

BLUETOOTH,

— anda mungkin perlu menekan

 dua kali.

— anda mungkin perlu mula memainkan sumber audio pada peranti BLUETOOTH.

4

Melaraskan kelantangan.

Laraskan aras kelantangan peranti

BLUETOOTH dahulu. Jika aras kelantangan masih terlalu rendah, laraskan aras kelantangan pada sistem menggunakan VOL +/–.

Nota

Jika anda cuba untuk menyambungkan peranti BLUETOOTH lain kepada sistem, peranti BLUETOOTH yang sedang tersambung akan diputuskan.

21

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Untuk menamatkan sambungan

BLUETOOTH

1

Tekan OPTIONS.

2

Tekan / berulang kali untuk memilih “DISCONNECT”, kemudian tekan .

Bergantung pada peranti BLUETOOTH, sambungan BLUETOOTH mungkin ditamatkan secara automatik apabila anda menghentikan main balik.

Nota

• Sistem hanya boleh mengecam dan menyambung kepada satu telefon pintar

NFC yang serasi pada satu-satu masa.

Jika anda cuba untuk menyambungkan telefon pintar serasi NFC yang lain kepada sistem, telefon pintar serasi NFC semasa yang tersambung akan diputuskan.

• Bergantung pada telefon pintar serasi NFC anda, anda mungkin perlu menghidupkan fungsi NFC telefon pintar terlebih dahulu.

Untuk butir-butir, rujuk kepada arahan pengendalian telefon pintar.

1

Sentuh peranti mudah alih seperti telefon pintar atau tablet, di N-Mark pada unit sehingga peranti mudah alih bergetar.

One Touch (Satu

Sentuhan) BLUETOOTH

Sambungan oleh NFC

NFC (Near Field Communication)

Komunikasi Medan Dekat ialah teknologi yang membolehkan komunikasi wayarles julat dekat di antara pelbagai peranti, seperti telefon pintar dan tag IC.

Apabila anda menyentuh sistem dengan telefon pintar serasi NFC, sistem secara automatik:

—dihidupkan dalam fungsi

BLUETOOTH.

—melengkapkan berpasangan dan sambungan BLUETOOTH.

Telefon pintar yang serasi

Telefon pintar dengan fungsi NFC terbina dalam (OS: Android™

2.3.3 atau selepas itu, tidak termasuk Android 3.x)

Lengkapkan sambungan dengan mengikuti arahan yang dipaparkan pada telefon pintar.

Apabila BLUETOOTH sambungan diwujudkan, penunjuk BLUETOOTH pada unit berhenti berkelip dan menyala terus. “BT AUDIO” muncul pada paparan.

2

Mulakan main balik sumber audio pada telefon pintar.

Untuk butir-butir, rujuk arahan operasi peranti BLUETOOTH anda.

22

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

Petua

Jika berpasangan dan sambungan

BLUETOOTH gagal, lakukan yang berikut.

— Tanggalkan sarung daripada telefon pintar jika menggunakan sarung telefon pintar boleh didapati secara komersial.

— Sentuh telefon pintar kepada N-Mark pada unit sekali lagi.

Untuk menamatkan sambungan

BLUETOOTH

Sentuh telefon pintar kepada N-Mark pada unit sekali lagi.

Memain balik dengan codec bunyi berkualiti tinggi (AAC/LDAC™)

Sistem ini boleh menerima data dalam format codec AAC atau LDAC dari peranti BLUETOOTH. Ia menyediakan main balik dengan kualiti bunyi yang lebih tinggi.

Pengesetan lalai sistem ini ialah

“AUTO”.

Untuk menerima perubahan pengesetan, anda perlu menamatkan sambungan BLUETOOTH

(halaman 22), dan kemudian

melaksanakan sambungan

BLUETOOTH sekali lagi.

1

Tekan BLUETOOTH pada unit untuk memilih fungsi

BLUETOOTH.

“BT AUDIO” muncul pada paparan.

2

Tekan OPTIONS.

3

Tekan / berulang kali untuk memilih “BT:CODEC”, kemudian tekan .

4

Tekan / berulang kali untuk memilih pengesetan, kemudian tekan .

• AUTO: Sistem ini mengesan codec yang digunakan pada peranti sumber dan secara automatik memilih codec yang optimum daripada “SBC”, “AAC*” atau “LDAC*”.

• SBC: “SBC” sentiasa digunakan tanpa mengira codec yang digunakan pada peranti sumber.

* Tersedia hanya apabila codec disokong oleh peranti BLUETOOTH anda.

Nota

Anda boleh menikmati kualiti bunyi yang lebih tinggi apabila peranti sumber serasi dengan AAC/LDAC dan fungsi ini disetkan kepada “AUTO”. Walau bagaimanapun, bunyi mungkin terganggu bergantung pada keadaan komunikasi BLUETOOTH. Jika ini berlaku, setkan fungsi kepada “SBC”.

LDAC ialah teknologi pengekodan audio yang dibangunkan oleh

Sony, yang membolehkan penghantaran kandungan Audio

Resolusi Tinggi (Hi-Res), walaupun melalaui sambungan BLUETOOTH.

Berbeza dengan teknologi pengekodan serasi BLUETOOTH yang lain seperti SBC, ia beroperasi tanpa penukaran turun kandungan Audio Hi-Res

1)

. Ia juga membolehkan lebih kurang tiga kali lebih banyak data

2)

daripada teknologi lain, untuk pemancaran melalui rangkaian wayarles

BLUETOOTH dengan kualiti bunyi yang pernah dicapai sebelum ini menggunakan pengekodan yang cekap dan pemberkasan data yang dioptimumkan.

1)

Tidak termasuk kandungan format

DSD.

2)

Berbanding dengan SBC (Sub

Band Codec), apabila kadar bit

990 kbps (96/48 kHz) atau 909 kbps

(88.2/44.1 kHz) dipilih.

23

MY

MHC-V11.4-582-493-72(1)

24

MY

Mengesetkan mod tunggu sedia BLUETOOTH

Mod tunggu sedia BLUETOOTH membolehkan sistem dihidupkan secara automatik apabila anda mewujudkan sambungan BLUETOOTH dengan peranti BLUETOOTH.

1

Tekan OPTIONS.

2

Tekan / berulang kali untuk memilih “BT:STBY”, kemudian tekan .

3

Tekan / berulang kali untuk memilih pengesetan, kemudian tekan .

• ON: Sistem hidup secara automatik walaupun sistem berada dalam mod tunggu sedia.

• OFF: Matikan fungsi ini.

Petua

Nyahdayakan mod tunggu sedia

BLUETOOTH untuk mengurangkan penggunaan kuasa dalam mod tunggu sedia (mod eco).

Nota

Anda tidak boleh melaksanakan operasi yang berikut apabila anda mematikan isyarat BLUETOOTH:

— Berpasangan dan/atau menyambung dengan peranti BLUETOOTH

— Mengesetkan codec audio BLUETOOTH

— Mengesetkan mod tunggu sedia

BLUETOOTH

— Menggunakan “SongPal” melalui

BLUETOOTH

Menggunakan “SongPal” melalui BLUETOOTH

Tentang Aplikasi

Anda boleh mengawal sistem menggunakan Aplikasi percuma

“SongPal”, yang boleh didapati di

Google Play dan juga App Store.

Gelintar “SongPal” atau imbas kod dua dimensi di bawah, kemudian muat turun Aplikasi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ciri-cirinya yang lebih memudahkan.

Menghidupkan atau mematikan isyarat

BLUETOOTH

Anda boleh menyambung kepada sistem dari peranti BLUETOOTH berpasangan dalam semua fungsi apabila isyarat BLUETOOTH sistem disetkan kepada hidup. Isyarat

BLUETOOTH ini dihidupkan secara lalai.

Gunakan butang pada unit untuk melaksanakan operasi ini.

Tahan

dan TUNING– selama

kira-kira 5 saat.

“BT ON” atau “BT OFF” muncul pada paparan.

Nota

• Jika aplikasi “SongPal” tidak berfungsi dengan baik, tamatkan sambungan

BLUETOOTH (halaman 22), kemudian

laksanakan sambungan BLUETOOTH sekali lagi supaya sambungan BLUETOOTH berfungsi secara normal.

• Apa yang anda boleh kawal dengan

“SongPal” berbeza-beza bergantung pada peranti yang disambungkan.

• Spesifikasi dan reka bentuk aplikasi boleh berubah tanpa notis.

MHC-V11.4-582-493-72(1)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents