USB-overdracht. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

USB-overdracht. Sony MHC-M20D | Manualzz

[STAND-BY GEKOPPELD AAN TV]

Deze functie is beschikbaar wanneer u [CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN] stelt.

[AUTO]:

Wanneer u de TV uitschakelt, schakelt het systeem automatisch uit in de volgende omstandigheden:

DVD/CD- of USB-functie

—wanneer het afspelen van audio wordt gestopt in DVD/CD- of USBfunctie

—wanneer de TV-functie is geselecteerd

[AAN]:

Het systeem wordt, ongeacht de functie, automatisch uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

[UIT]:

Het systeem wordt niet uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

USB-overdracht

Alvorens u het USBapparaat gebruikt

Zie "Websites voor compatibele apparaten" (pagina 11) voor

compatibele USB-apparaten.

(U kunt uw iPhone/iPod alleen gebruiken met dit systeem via de

BLUETOOTH-verbinding.)

Overdragen van muziek

U kunt muziek van een disc (alleen

AUDIO CD of MP3 disc) naar een

USB-apparaat overbrengen dat is aangesloten op de  (USB)-poort.

Het audioformaat of de bestanden overgebracht door dit systeem is

MP3.

Opmerking

• Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de overdracht of wishandelingen. Als u het apparaat toch verwijdert kan de data op het USB-apparaat of het USBapparaat zelf beschadigen.

• MP3-bestanden worden met dezelfde bitsnelheid overgedragen als de originele bestanden.

• Voor het versturen van de AUDIO

CD, kunt u de bitwaarde alvorens te versturen selecteren.

• De USB-overdracht en het wissen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer de disclade is geopend.

Opmerking over de auteursrechtelijk beschermende content

De overgedragen muziek is beperkt tot alleen privégebruik. Gebruik van de muziek buiten deze grens, vereist toestemming van de auteursrechtelijke eigenaren.

35

NL

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

36

NL

Selecteren van de bitwaarde

U kunt een hogere bitsnelheid selecteren om de kwaliteit van de muziek bij de overdracht te verbeteren.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BIT RATE" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste bitwaarde te selecteren en druk dan op .

• "128 KBPS": gecodeerde

MP3-bestanden hebben een kleiner bestandsformaat en een lagere audiokwaliteit.

• "256 KBPS": gecodeerde

MP3-bestanden hebben een groter bestandsformaat, maar een hogere audiokwaliteit.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Muziek overbrengen vanaf een disc

U kunt als volgt muziek overdragen naar een USB-apparaat dat met de

(USB)-poort is verbonden:

Gesynchroniseerde overdracht:

Verplaats alle tracks of MP3bestanden van een disc naar USB.

• REC1-overdracht: Overdragen van een enkel track of MP3-bestand tijdens weergave.

1

Sluit een overdraagbaar

USB-apparaat aan op de

 (USB)-poort op de eenheid.

Opmerking

U kunt een USB-adapter (niet bijgeleverd) gebruiken om het USBapparaat op het apparaat aan te sluiten, als het USB-apparaat niet in de

(USB)-poort gestoken kan worden.

2

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren en laad dan een disc.

3

Maak de geluidsbron gereed.

Gesynchroniseerde overdracht:

Indien het systeem de weergave automatisch start, moet u tweemaal op

drukken om de weergave te stoppen.

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE, als het afspelen is gestopt, om de gewenste afspeelmodus te selecteren.

Opmerking

Als u start met overdracht in

Willekeurig afspelen of Herhaaldelijk afspelen, dan verandert de geselecteerde afspeelmodus automatisch in Normaal afspelen.

REC1-overdracht:

Selecteer de track of het MP3bestand dat u wilt overdragen en start het afspelen.

4

Druk op REC TO USB.

"PUSH ENTER" wordt op het display weergegeven.

5

Druk op .

De overdracht start, vervolgens verschijnt "DO NOT REMOVE" op het display. Verwijder het USB-apparaat pas nadat de overdracht is voltooid.

Wanneer de overdracht is voltooid, gaat het systeem als volgt te werk:

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

Gesynchroniseerde overdracht:

De disc stopt automatisch.

REC1-overdracht:

De disc gaat door om de volgende track of bestand af te spelen.

De overdracht stoppen

Druk op

.

Opmerkingen over de overdracht

• U kan geen MP3-bestanden op een UDF

(Universal Disk Format) geformatteerde disc overbrengen naar het USBapparaat.

• Tijdens de overdracht wordt er geen geluid uitgestuurd.

• •

Informatie CD-TEXT wordt niet overgebracht naar de gemaakte MP3-

• bestanden.

De overdracht stopt automatisch als:

— het USB-apparaat geen geheugen meer heeft tijdens de overdracht.

— het aantal audiobestanden en mappen op het USB-apparaat bereikt de grens dat het systeem kan herkennen.

• Als u een map of bestand probeert over te brengen die al onder dezelfde naam aanwezig is op het USB-apparaat, wordt er een volgnummer aan de naam toegevoegd zonder de originele map of bestand te overschrijven.

• •

Tijdens de overdracht kunt u de volgende handelingen niet uitvoeren:

— De disc uitwerpen.

— Een track of bestand selecteren.

— Het afspelen onderbreken of een punt op de track of het bestand zoeken.

— Verander de functie.

• •

Als u muziek naar een WALKMAN® overbrengt met de optie "Media

Manager for WALKMAN", zorg er dan voor dat dit in MP3-formaat plaatsvindt.

• •

Bij het aansluiten van een WALKMAN® op het systeem, dient u ervoor te zorgen dat het aansluiten pas plaatsvindt nadat het display "Creating Library" of

"Creating Database" op de WALKMAN® verdwenen is.

Regels voor het maken van een map en bestand

Maximale aantal MP3bestanden dat kan worden gemaakt

298 mappen

650 bestanden in een map

650 bestanden in map REC1-CD of

REC1-MP3

Deze aantallen verschillen mogelijk afhankelijk van de bestanden en configuratie van mappen.

Bij de overdracht op een USBapparaat, wordt een "MUSIC"-map rechtstreeks onder de "ROOT" aangemaakt. In deze "MUSIC"-map worden mappen en bestanden aangemaakt overeenkomstig de overdrachtsmethode en bron:

Gesynchroniseerde overdracht

Wanneer alle tracks van een

AUDIO CD worden overgezet

Naam map: "CDDA0001"*

Bestandsnaam: "TRACK001"*

Wanneer MP3-bestanden van een disc worden overgezet

Naam map: Hetzelfde als de bron

Bestandsnaam: Hetzelfde als de bron

REC1-overdracht

Wanneer een track van een

AUDIO CD wordt overgezet

Naam map: "REC1-CD"

Bestandsnaam: "TRACK001"*

Wanneer MP3-bestand van een disc wordt overgezet

Naam map: "REC1-MP3"

Bestandsnaam: Hetzelfde als de bron

37

NL

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

38

NL

* Daarna worden opeenvolgend map- en bestandsnummers toegewezen.

Audiobestanden of mappen van het USB-apparaat verwijderen

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "USB" te selecteren.

2

Druk herhaaldelijk op MEDIA

MODE om de optie [MUZIEK] te selecteren.

3

Druk wanneer de weergave is gestopt op OPTIONS.

4

Druk herhaaldelijk op / om

"ERASE" te selecteren en druk dan op .

De maplijst wordt op het TV-scherm weergegeven.

5

Druk herhaaldelijk op / om een map te selecteren en druk dan op .

De bestandlijst wordt op het

TV-scherm weergegeven.

6

Druk herhaaldelijk op / om het te wissen audiobestand te selecteren en druk dan op .

Als u alle audiobestanden in de map wilt wissen, selecteer dan

[ALLE MUZIEKSTUKKEN] in de lijst.

"FOLDER ERASE" of "TRACK ERASE" en "PUSH ENTER" verschijnen op het display.

Druk op

om wissen van bewerkingen te annuleren.

7

Druk op .

"COMPLETE" wordt op het display weergegeven.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• U kunt alleen het ondersteunde audiobestand, MP4-bestandsformaat

• en 3GP-bestandsformaat wissen.

U kunt geen audiobestanden of mappen wissen wanneer Willekeurig afspelen is geselecteerd. Kies Normaal

• afspelen alvorens te wissen.

Wissen is niet mogelijk wanneer de disclade open is.

MHC-M20D.NL.4-736-071-

41

(1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents